Update articol:

Terenurile statului care fac obiectul majorării de capital social la OMV Petrom, evaluate la 120 milioane lei

Terenurile statului care fac obiectul majorării de capital social la OMV Petrom au fost evaluate la 120 milioane lei, potrivit unui raport al companiei, transmis Bursei de Valori Bucuesti.

Compania a anuntat: “În contextul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată de OMV Petrom S.A. pentru data de 27 aprilie 2022 (prima convocare) („AGEA”) cu privire la declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al OMV Petrom prin aportul în natură al statului român și aportul în numerar al celorlalți acționari, OMV Petrom SA anunță emiterea de către Darian DRS S.A. a Raportului de evaluare Nr 353/15.04.2022 pentru terenurile care fac obiectul majorării de capital social, cu indicarea unei valori de 120.660.239,23 LEI.”

Statul Român deține un procent de 20,6389% din capitalul social al OMV Petrom S.A.

OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu 51%. Astfel, OMV ar trebui sa vina la majorarea de capital cu aproximativ 300 de milioane de lei.

VEZI AICI RAPORTUL DE EVALUARE 

Directoratul OMV Petrom a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 27 aprilie 2022, pentru aprobarea declanșării operațiunii de majorare a capitalului social al OMV Petrom prin aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.944 de certificate de atestare a dreptului de proprietate (suprafața totală a terenurilor ce urmează a fi incluse în capitalul social fiind de 1.379,15 hectare), prin raportare la situația obținerii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate și situația terenurilor neeligibile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de HG 834/1991 şi de Criteriile 2665/1992 și pentru care nu se pot obține certificate de atestare a dreptului de proprietate.

De asemenea, pe ordinea de zi este aprobarea autorizării Directoratului OMV Petrom, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, să majoreze capitalul social al OMV Petrom cu o sumă de maxim 50% din capitalul social subscris existent, reprezentând capital social autorizat, format din (i) aportul în natură al statului român, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.944 de certificate de atestare a dreptului de proprietate (suprafața totală a terenurilor ce urmează a fi incluse în capitalul social fiind de 1.379,15 hectare) şi (ii) aportul în numerar al celorlalți acționari/deținători de drepturi de preferință, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către aceștia.

Decizia Directoratului prin care se aprobă majorarea de capital social realizată în baza prezentei autorizări (alta decât decizia finală de implementare a majorării de capital în baza rezultatelor subscrierilor în numerar) va fi supusă aprobării Consiliului de Supraveghere.

Termenul de finalizare a majorării capitalului OMV Petrom cu terenurile statului, prevăzuta în contractul de privatizare, era de 3 ani de la data finalizarii (14.12.2007). Totuşi, această prevedere nu a mai fost preluată în Legea 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom – S.A. București.

De-a lungul timpului, au existat mai multe discutii între OMV, acţionarul majoritar al companiei, şi reprezentanţii statului român, referitoare la valoarea aportului statului.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)