Update articol:

Transelectrica propune investiții totale de 284,8 milioane de lei și estimează un profit net de numai 20,42 milioane lei, în 2019

Acționarii Transeletica (TEL) au fost convocați, pe 13 mai, pentru stabilirea Programului de investiții pe exercițiul financiar 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 și 2021, precum și pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

Compania propune, pentru 2019, investiții totale de 284,8 milioane de lei, 660,14 milioane lei, în 2020, și 535,2 milioane lei, în 2021, conform documentelor pregătite pentru AGA. De asemenea, bugetul pe 2019, prevede un profit net de 20,42 milioane de lei, față de 89 milioane de lei, în 2018.

Compania a propus următoarea structură a investițiilor pentru anii următori:

Conform companiei, principalele obiective de investiții majore ale caror contracte de execuție s-au semnat în anii anteriori și care se vor afla în anul 2019 în etapa de derulare lucrări de execuție (investiții în continuare) structurate conform capitolelor din Planul de dezvoltare Ø Retehnologizare RET sunt:

· Retehnologizare/Modernizare stații: Medgidia Sud 110 kV, Turnu Severin Est, Domnești, Dumbrava, Arefu, Râureni, Focșani Vest, Bacău Sud – Roman Nord, Ungheni, Munteni, Smârdan, Craiova Nord, Hașdat, Oțelarie, Iaz, Isaccea – Etapa I, Vetiș);

· Înlocuire AT și Trafo în stații electrice;

· Centru de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) și intervenție rapidă în SEN;

· Celule mobile. Ø Siguranța alimentării consumului – 1 proiect de investiții

· Montare trafo T3 – 250 MVA în staţia 400/110 kV Sibiu Sud Ø Integrarea producției din SRE și centrale noi – Dobrogea și Moldova – 1 proiect de investiții

· Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna și LEA 400 kV Isaccea – Dobrudja în stația 400 kV Medgidia Sud – Etapa II-LEA 400 kV d.c. – Racorduri la staţia Medgidia Sud Ø Creșterea capacității de interconexiune – 4 proiecte de investiții

· LEA 400 kV s.c. Porțile de Fier – Anina – Resița; 5 / 7

· Stația 400/220/110 kV Reșita – NFIP: Echipamente secundare și servicii asociate;

· Retehnologizare staţia 110 kV Timişoara şi Staţia 400 kV Timişoara;

· Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă (Etapa II). Ø Platforma integrată SEN -1 proiect de investiții

· Înlocuire componente sistem EMS SCADA AREVA

Nota de fundamentare a bugetului companiei arată: “Veniturile totale prognozate pentru anul 2019 sunt in suma de 2.775.490 mii lei, (+1,35%), din care venituri din exploatare in suma de 2.770.707 mii lei (+1,80%) si venituri financiare in suma de 4.783 mii.

1. Veniturile din exploatare prognozate pentru anul 2019 cuprind urmatoarele categorii de venituri:

A) Veniturile din serviciile prestate pe piata de energie electrica in suma de 2.722.863 mii lei (+1,77%), structurate astfel:

● venituri din activitati care permit inregistrarea de profit, in suma de 1.184.592 mii lei, respectiv venituri realizate din prestarea serviciului de transport, serviciilor de sistem functionale, serviciile privind alocarea capacitatii de interconexiune, venituri din Inter TSO Compensation (ITC) si venituri din alte activitati (venituri din emitere avize amplasament, avize tehnice de racordare, inchiriere disponibilitate fibra optica si alte active, valorificari deseuri etc.).

– Veniturile din serviciul de transport al energiei electrice au fost dimensionate functie de cantitatea de energie electrica prognozata a fi livrata consumatorilor in anul 2019, de 57 TWh si de tariful pentru serviciul de transport energie electrica aprobat de ANRE pentru sem. I 2019 de 18,13 lei/MWh si mentinut pentru sem. II 2019.

– Veniturile din serviciile de sistem functionale au fost dimensionate functie de cantitatea de energie electrica programata a fi livrata consumatorilor in anul 2019 si de tariful pentru serviciile de sistem functionale aprobat de ANRE pentru sem. I 2019 de 1,11 lei/MWh si estimat pentru sem. II 2019 de 1,14 lei/MWh. Moneda Prognoza 2019 Lei/Euro 4,67 Lei/Dolar SUA 4,03 4 

– Veniturile din alocarea capacitatii de interconexiune au fost determinate, in principal, de nivelul prognozat de utilizare a disponibilitatilor capacitatilor de interconexiune de catre traderii de pe piata de energie electrica. De asemenea s-a avut in vedere respectarea principiului UIOSI care presupune, pe granitele ROBG, RO-HU si RO-SR, despagubirea participantilor la piata de alocare de capacitate, in cazul in care acestia renunta la drepturile de capacitate pe termen lung. Despagubirile se realizeaza la pretul marginal aferent licitatiilor zilnice sau la pretul „market spread” aferent diferentelor de pret Piata Zilei Urmatoare (PZU) maghiar si PZU romanesc. Pe granita HU-RO, 20% din ATC-ul disponibil pentru licitatiile pe termen lung (lunare), se va transfera catre piata cuplata Romania-Ungaria-Slovacia-Cehia, ducand la venituri mai mici din alocarile pe termen lung a capacitatilor de interconexiune. Inregistrarea si utilizarea acestor venituri nete se vor realiza in conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) din Ordinul ANRE nr. 53/2013 si art. 16 alin (6) al Regulamentului (CE) nr, 714/2009 ca sursa de finantare a investitiilor pentru cresterea capacitatii de interconexiune cu sistemele vecine. 

-Veniturile din Inter TSO Compensation (ITC), precum si veniturile din alte activitati au fost dimensionate functie de realizarile anului 2018.

● venituri din activitati cu profit zero, in suma de 1.538.271 mii lei, respectiv venituri realizate din prestarea serviciilor de sistem tehnologice si administrarea pietei de echilibrare. 

– Veniturile din serviciile de sistem tehnologice, in suma de 687.271 mii lei, inregistreaza o crestere fata de anul anterior determinata in principal de: – cresterea cheltuielilor necesare achizitionarii serviciilor de sistem tehnologice (rezerva de reglaj secundar, rezerva tertiara rapida, rezerva tertiara lenta); – efectele aplicarii reglementarilor ANRE privind achizitia serviciilor tehnologice de sistem pentru anul 2019; – estimarea Companiei privind tariful pentru serviciile de sistem tehnologice pentru a doua jumatate a anului 2019. Tariful de servicii de sistem tehnologice este estimat la 13,63 lei/MWh incepand cu data 01.07.2019, in crestere cu cca 3,19 lei/MWh fata de tariful in vigoare de la 01.07.2018 de 10,44 lei/MWh.

– Veniturile din administrarea pietei de echilibrare, in suma de 851.000 mii lei, au fost determinate in mod statistic, in functie de nivelul tranzactiilor pe aceasta piata din anii anteriori.

B) Alte venituri din exploatare in suma de 35.839 mii lei, cuprind in principal: cota-parte a subventiilor pentru investitii reluate la venituri, corespunzator amortizarii calculate pentru activele corporale finantate din taxa de racordare, venituri din valorificarea (vanzarea) materialelor, pieselor de schimb, deseurilor obtinute din dezmembrari de active.

2. Veniturile financiare prognozate in propunerea de BVC pe anul 2019 in suma de 4.783 mii lei reprezinta: – venituri din dobanzi provenite din plasarea disponibilului din conturile bancare la sfarsitul zilei in depozite over-night, in baza Conventiilor incheiate de Companie cu bancile comerciale si constituirea de depozite la termen pe diferite scadente pentru datoriile lunare curente (ex. obligatii furnizori, salarii, datorii la buget, credite) – venituri din diferente de curs valutar calculate la creditele angajate pentru activitatea de investitii pe baza ratelor de schimb valutar a monedei nationale estimate pentru anul 2019.”