Update articol:

Transelectrica va repartiza 40.202.164 lei la “alte rezerve”, din veniturile obținute anul trecut din activitatea de alocare a capacității de interconexiune transfrontalieră

Din veniturile totale obținute de Transelectrica în anul 2020 din activitatea de alocare a capacității de interconexiune transfrontalieră, suma de 40.202.164 lei (suma netă de impozitul pe profit și de rezervă legală) urmează a se repartiza pe destinația ”alte rezerve”, după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2020, conform informaţiilor transmise de companie. Repartizarea veniturilor din alocarea capacității de interconexiune (sume nete de impozitul pe profit și de rezervă legală) la rezerve cu destinație specială se efectuează în conformitate cu prevederile art. 1 lit. d) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Regulamentului UE nr. 2019/943 și ale Ordinului ANRE nr. 171/2019 care prevăd utilizarea veniturilor din alocarea capacităților de interconexiune pentru realizarea de investiții în rețea pentru menținerea sau creșterea capacităților de interconexiune.

Transelectrica precizează  că valoarea menționată are caracter preliminar. Valoarea finală va fi publicată odată cu situațiile financiare finale aferente anului 2020 în cadrul Notei privind aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2020.”

Informația menționată mai sus face obiectul unei obligații de publicare aflata în sarcina Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), potrivit prevederilor art. 19 alin. (5) din Regulamentul UE 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piață internă de energie electrică. Conform cadrului legal menționat, ANRE are obligația să publice anual până la dată de 01 martie un raport privind obținerea și utilizarea de către Transelectrica a veniturilor din alocarea capacităților de interconexiune, pentru anul calendaristic încheiat la dată de 31 decembrie a anului precedent. Raportul conține monitorizarea veniturilor obținute de Transelectrica din alocarea capacităților de interconexiune, precum și analiză utilizării acestor venituri pentru obiectivele prioritare stabilite în cadrul art. 19 (2) ale Regulamentului UE 2019/943.

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014