Update articol:

Acționarii Transgaz, convocați pentru evaluarea administratorilor neexecutivi și aprobarea bugetului

Sursa Ministerul Economiei Facebook

Acționarii Transgaz (TGN) au fost convocați, pe 15 mai, pentru revizuirea unor indicatori cheie de performanță, financiari, cuprinși în Planul de administrare al SNTGN Transgaz SA în perioada 2017 – 2021, dar și pentru evaluarea îndeplinirii indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ce constituie anexă la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, pe ordinea de zi se găsește și aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat semnat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz” SA, care cuprinde indicatorii revizuiți și împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în AGA pentru a semna în numele companiei actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SNTGN “Transgaz”SA.

Un alt punct pe ordinea de zi este aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SNTGN „Transgaz” SA pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2021.

SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.

 

Ministerul Economiei vrea un dividend cu 75% mai mare de la Transgaz