Update articol:

Acţionarul majoritar al Chimcomplex propune aprobarea majorării capitalului social al companiei de la 296.504.060,58 lei la maximum 535.904.060,58 lei

* Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționarii platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea, precum și pentru rambursarea de datorii către finanțatori conform contractelor de finanțare.

 

Consiliul de Administrație al societății Chimcomplex SA Borzești, la solicitarea acționarului majoritar CRC Alchemy Holding B.V., reprezentată legal prin administrator, ing. Prisăcariu Daniel, deținător a 206.548.832 acțiuni, în valoare de 260.251.528,32 lei, reprezentând 87,7733% capitalul social, a decis completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Chimcomplex SA Borzești convocată în data de 25.05.2020/26.05.2020, cu aprobarea majorării capitalului social al companiei de la 296.504.060,58 lei la maximum 535.904.060,58 lei. 

Condiţiile majorării de capital sunt: 

 1. a) prin aport în numerar în suma de 239.400.000 lei, prin emiterea unui număr de 190.000.000  acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 1,26 lei fiecare;
 2. b) prețul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 1,26 lei/acțiune pentru actionarii înregistrați la dată de înregistrare;
 3. c) termenul de subscriere pentru actionarii existenți la data de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de oferta întocmit, dată ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;
 4. d) actionarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscriși la SC Depozitarul Central SA București la data de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;
 5. e) rata de subscriere, care reprezintă raportul dintre numărul de acțiuni nou emise și numărul drepturilor de preferință, este 0.807408841321441. Fiecare acțiune deținută la dată de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 807,408841321441actiuni nou emise, sunt necesare 1.000  drepturi de preferință.
 6. f) plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de oferta care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 5/2018.

Acțiunile rămase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SA Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.

Prețul de vânzare al acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând a  stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi rămase nesubscrise în urmă expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționarii platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea, precum și pentru rambursarea de datorii către finanțatori conform contractelor de finanțare.

După completare, ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Chimcomplex SA Borzești din data de 25.05.2020/26.05.2020, ora 12:00, va fi următoarea:

 1. Aprobarea majorării capitalului social al Chimcomplex SA Borzești de la 296.504.060,58 Lei la maximum 535.904.060,58 Lei, în următoarele condiții:
 2. a) prin aport în numerar în suma de 239.400.000 lei, prin emiterea unui număr de 190.000.000  acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 1,26 lei fiecare;
 3. b) prețul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 1,26 lei/acțiune pentru actionarii înregistrați la dată de înregistrare;
 4. c) termenul de subscriere pentru actionarii existenți la dată de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de oferta întocmit, dată ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;
 5. d) actionarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscriși la SC Depozitarul Central SĂ București la dată de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;
 6. e) rată de subscriere, care reprezintă raportul dintre numărul de acțiuni nou emise și numărul drepturilor de preferință, este 0.807408841321441. Fiecare acțiune deținută la dată de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 807,408841321441actiuni nou emise, sunt necesare 1.000  drepturi de preferință.
 7. f) plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de oferta care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 5/2018.

Acțiunile rămase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SĂ Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.

            Prețul de vânzare al acțiunilor rămase nesubscrise în urmă exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând a  stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi rămase nesubscrise în urmă expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționarii platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea, precum și pentru rambursarea de datorii către finanțatori conform contratelor de finanțare.

 1. Aprobarea majorării capitalului social al Chimcomplex SA Borzești de la 296.504.060,58 Lei la maximum 458.796.437,82  Lei, în următoarele condiții:
 2. a) prin aport în numerar în suma de 162,292,377.24 lei, prin emiterea unui număr de 803.474  acțiuni nominative noi cu valoarea nominală de 1,26 lei fiecare;
 3. b) prețul de subscriere a acțiunilor în termenul de preemțiune este de 1,26 lei/acțiune pentru actionarii înregistrați la dată de înregistrare;
 4. c) termenul de subscriere pentru actionarii existenți la dată de înregistrare este de 31 de zile, iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de oferta întocmit, dată ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României;
 5. d) actionarii care pot să-și exercite dreptul de preferință în termenul de subscriere sunt cei înscriși la SC Depozitarul Central SA București la dată de înregistrare proporțional cu cota de acțiuni deținută la această dată de fiecare acționar;
 6. e) rată de subscriere, care reprezintă raportul dintre numărul de acțiuni nou emise și numărul drepturilor de preferință, este 0,547352966844823. Fiecare acțiune deținută la dată de înregistrare reprezintă un drept de preferință. Astfel, pentru a subscrie 547,352966844823 acțiuni nou emise, sunt necesare 1.000  drepturi de preferință.
 7. f) plata acțiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunțul și prospectul de oferta care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 5/2018.

Acțiunile rămase nesubscrise de acționari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferință vor fi vândute printr-o oferta adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF ESTINVEST SĂ Focșani, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administrație.

            Prețul de vânzare al acțiunilor rămase nesubscrise în urmă exercitării dreptului de preferință va fi stabilit de către Consiliul de Administrație, acesta urmând a  stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acțiunilor noi rămase nesubscrise în urmă expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferință și lista investitorilor agreați de Consiliul de Administrație, în număr de până la 150.

Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiții, cât și pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcționarii platformelor de la Borzești și Râmnicu Vâlcea. 

3. Aprobarea modificării/actualizării actului constitutiv al societii Chimcomplex S.A. Borzești astfel:

 

Cap. V Administrarea societății pct. 12.1 Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) administratori, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru o perioada de 1 an, cu posibilitatea de a fi realeși.”

Cap. V Administrarea societății pct. 12.8 Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul a minim 4 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțîn 4 dintre membrii săi.”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul a minim 3 membri. Consiliul de administrație este legal constituit în prezența a cel puțîn 3 dintre membrii săi.”

 

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (07/12/2021)

Achizitie companie de proiect parc fotovoltaic

SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA (NAPO) (07/12/2021)

Cerere de deschidere a procedurii insolventei

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (07/12/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (07/12/2021)

Finalizare Plan de plata pe baza de actiuni

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (07/12/2021)

Tarife reglementate aplicabile de la 01 ianuarie 2022