Update articol:

Administratorii Electrica ar putea fi remunerați cu cel puțin 8700 de euro lunar, iar președintele cu 14.000 euro, dacă acționarii își dau acordul

Sursa Facebook

Acționarii Electrica (EL) vor decide, la Adunarea Generală, din 25 aprilie, și aprobarea Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie, care include o componentă fixă și una variabilă.

Astfel, potrivit documentelor pregătite pentru AGA, pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și obligațiilor sale, Administratorul va primi o remunerație fixă lunară în cuantum de 6.838 euro brut în calitate de președinte al CA al Societății SAU o remunerație în valoare de 5.128 EUR brut în calitate de membru al CA.

În plus, Administratorul va primi o indemnizație pentru participarea sa în cadrul ședințelor CA și ale comitetelor sale, după cum urmează: 1. o indemnizație brută în valoare de 1.709 EUR pentru fiecare şedinţă a Consiliului de Administrație la care participă;  2. o indemnizație brută în valoare de 2.137 EUR pentru fiecare şedinţă la care participă în calitate de președinte al comitetului care raportează către Consiliul de Administrație SAU o indemnizație brută în valoare de 1709 EUR pentru fiecare şedinţă la care participă în calitate de membru al comitetului care raportează către Consiliul de Administrație.

Astfel, presupunând 12 ședințe CA anual, numai de aici, administratorii ar aduna 8.700 de euro lunar (componenta fixă plus participarea la ședință), iar președintele 14.000 de euro. La aceste sume se adaugă și participarea la comitete, dar și alte beneficii, precum călătoria la clasa business, hotel/cazare, transport (inclusiv taxi), telefon și mese.  De asemenea, ei vor beneficia de o Poliță de asigurare profesională, în valoare de 10 milioane de euro.

Documentele pregătite pentru AGA arată că mediana europeană a remunerației anuale pentru administratori neexecutivi este de 91.600 de euro (7600 euro pe lună), și de 281.600 pentru președintele CA.

Mediana plăților anuale în companiile cu o capitalizare bursieră în jur de 2 miliarde euro se situează la 94.100 euro pentru președinte și 72.000 euro pentru administrator (6000 euro).

În România, pentru companiile din BET-NG, remunerarea anuală a administratorilor neexecutivi constă cu predilecție într-o parte fixă de 33.000 euro (2.750 euro lunar) și o parte variabilă, bazată, atât pe prezența la ședință, cât și în funcție de performanța companiei, în cuantum mediu de  25.000 euro (2083 euro luncar), potrivit Electrica.

În cazul unei revocări nejustificate din funcție, Administratorul va avea dreptul să primească de la Societate o compensatie reprezentând întreaga sumă pe care ar fi primit-o pentru tot parcursul mandatului acestuia dacă nu i-ar fi încetat contractul înainte de termen (constituita din remuneratia lunara fixa, indemnizatia de participare la sedintele Consiliului de Administratie si la cele ale Comitetelor consultative), dar nu mai puțin de suma echivalentă a 12 remunerații lunare totale ale respectivului Administrator, mai arată Politica de remunerare supusă aprobării AGA.