Update articol:

Administratorul Fondului Proprietatea îşi menţine angajamentul de a face distribuții anuale de numerar către acţionari

Johan Meyer, FP Johan Meyer, FP

Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, a prezentat, printr-un raport, Politica privind Distribuţiile Anuale de Numerar. Astfel, Administratorul Fondului a anunțar că îşi menţine angajamentul de a face distribuții anuale de numerar către acţionari (sub rezerva legii aplicabile și a aprobărilor necesare, a oricăror restricții prevăzute de reglementările legale sau fiscale din România, precum și a resurselor de finanțare disponibile), și a actualizat Politica privind Distribuţiile Anuale de Numerar a Fondului.

Potrivit raportului FP, în absența unor condiții sau circumstanțe excepționale de piață și sub rezerva oricăror restricții impuse de reglementările legale sau fiscale din România și a disponibilităților de finanțare, în cazul distribuirii de dividende (dacă este permis de legea aplicabilă), suma distribuibilă este calculată de catre Administratorul Fondului si propusă spre aprobare actionarilor, ca sumă a următoarelor elemente:

  • venitul provenit din dividendele anuale primite de Fond de la societățile din portofoliu, cu excepția distribuțiilor speciale de numerar,
  • plus dobânzile la soldurile de numerar,
  • mai puțin cheltuielile și impozitele și
  • mai puțin alocările obligatorii la rezerve în conformitate cu reglementările în vigoare.

Administratorul Fondului poate propune nivelul dividendelor până la suma calculată conform celor de mai sus, luând în considerare masurile in derulare impuse de Mecanismul de Control al Discountului, precum și de numerarul disponibilul. Orice distribuție de dividende se va face pe baza situațiilor financiare auditate.

În cazul returnării de capital, suma distribuibilă este supusă restricțiilor din reglementările legale sau fiscale din România, și este condiționată de existența surselor de finanțare disponibile și se va baza pe cea mai bună estimare a Administratorului Fondului conform ultimelor situații financiare disponibile la momentul propunerii respectivei distribuții spre aprobarea acționarilor.

BVBStiri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (03/08/2020)

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (03/08/2020)

Autorizare ASF privind modificare Act constitutiv (diminuare capital social)