Update articol:

Adrian Rădulescu: Cooperativele agricole beneficiază de ajutor de stat pentru activitatea de creștere a porcilor și păsărilor

pixabay.com pixabay.com

Autoritățile române vor să încurajeze micii producători agricoli să se asocieze în cooperative agricole, oferindu-le facilități fiscale, dar şi accesul la fonduri europene. În acest an, o nouă lege (legea 21/2019) aduce anumite clarificări și modificări în acest domeniu, rezolvând parțial neajunsurile de până acum care au blocat punerea în practică a facilităților fiscale, potrivit Deloitte România.

„Facilitățile fiscale pentru cooperativele agricole au făcut ca asocierile să devină tot mai multe. Probabil că progresul în ceea ce privește înființarea cooperativelor este legat și de schimbarea mentalităților. Acum, agricultorii și fermierii sunt mult mai deschiși la asociere. Avantajele coperativelor, dincolo de facilitățile fiscale, sunt legate însă și de organizarea muncii”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali și investitor în agricultură, pentru fermierinromania.ro.  În opinia domnului Manolescu,  numărul cooperativelor ar putea să crească și mai mult, dar persistă încă problema înțelegerii mecanismelor de funcționare.

Adrian Rădulescu, fermier și fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, estimează că, în România, există peste o mie de cooperative, în domenii diverse, precum procesare, prestări de servicii sau comercializare.  

„Cooperativele beneficiază de o serie de facilități, de la cele fiscale, până la accesarea de fonduri europene. La programele cu fonduri europene, cooperativele beneficiază de un punctaj mai mare”, subliniază Adrian Rădulescu, pentru  fermierinromania.ro. Domnia sa spune, însă, că posibilitățile de finanțare rămân marea problemă a cooperativelor de producție, întrucât creditele se obțin cu dificultate, pentru că noile cooperative nu au garanții, iar pentru obținerea unei garanții de la Fondul de Garantare a Creditului Rural este nevoie de acordul tuturor asociaților.

“În acest moment, există un program de ajutor de stat acordat pentru crearea cooperativelor care au ca obiect reproducția porcinelor și păsărilor, spune  Adrian Rădulescu. Programul este ofertant pentru cei care doresc să facă parte dintr-o cooperativă. Astfel, pentru fermele de reproducție a porcilor și a păsărilor, se acordă următorul punctaj40 de puncte standard, la care se adaugă 20 de puncte dacă asociația se află în zonă defavorizată, încă 20 de puncte dacă din cooperativă fac parte tineri. Punctajul maxim care se poate obține este de 90 de puncte, ceea ce echivalează cu un ajutor de stat de 90% din valoarea investiției.

Legea 21/2019 clarifică faptul că măsurile fiscale prevăzute prin Legea cooperativelor agricole constituie facilități fiscale acordate prin derogare de la prevederile Codului Fiscal. Astfel, alături de o circulară emisă de ANAF în martie 2018, se cristalizează în cele din urmă aplicarea în mod unitar a acestor măsuri care nu sunt menționate ca atare în Codul Fiscal, conform Deloitte.        

Legea 21/2019 prevede că activitatea cooperativelor agricole beneficiază de următoarele măsuri:

– scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole care procesează produsele agricole și/sau care produc/comercializează material genetic și/sau au activitate de creștere și/sau activitate de reproducție, astfel: pentru primii 5 ani de la data intrării în producție, în cazul celor nou-înființate și pentru o perioadă de 5 ani începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi, pentru cele deja; înființate;

– scutire la plata impozitului pe profit pentru 5 ani, cu condiția ca cifra de afaceri din anul anterior să fie de până la 3.000.000 euro, pentru: cooperativele agricole de achiziţii şi vânzări care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât şi vânzările produselor agricole; cooperativele agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă; cooperativele agricole manufacturiere şi de mică industrie în agricultură; cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale.

-scutire la impozitul pe venitul microîntreprinderii sau scutire la impozitul pe venitul persoanei fizice aferent producției valorificate prin cooperativa agricolă, pentru membri ai cooperativelor ce sunt microîntreprinderi sau persoane fizice care desfășoară activități independente. Această măsură se acordă pe termen nedeterminat.

-scutire la plată a impozitului pe terenuri și clădiri datorate bugetului local de membri ai cooperativelor, dacă aceste active sunt utilizate pentru obținerea producției agricole valorificate prin cooperativa agricolă. Scutirea se acordă dacă în anul anterior au valorificat minimum 50% din producția obținută prin cooperativă.

– scutire de impozit pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale.

– scutire de la plata impozitului pe arendă pentru membrii cooperativelor agricole, pentru terenurile luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceste persoane.

Apar, prin această lege, cooperativele de gradul 3 care reprezintă persoane juridice constituite din cooperative agricole care derulează investiții în comun cu respectarea principiilor cooperatiste (capital social minim – 50.000 lei), conform consultantului Adrian Benţa. Se păstrează cooperativele de gradul 1 și 2 (Cooperativele de gradul 1 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale – capital social minim 500 lei; Cooperativele de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane juridice și/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale – capital social minim 10.000 lei).

Potrivit legii, cooperativele agricole au acces la subvenții și la fondurile publice, precum și la fonduri europene, prevăzute în programul de susținere a agriculturii României. Recunoașterea cooperativelor agricole ca grupuri de producători pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare se realizează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  Se înființează Registrul Național al Cooperativelor Agricole din România, sistem electronic, constituit pe baza datelor și informațiilor furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului. Registrul Național al Cooperativelor Agricole din România se realizează, se actualizează și se administrează de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a transmite anual Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale datele și informațiile referitoare la parcurgerea etapelor procedurale de înființare și declarare a situațiilor financiare anuale, respectiv denumire forme juridice, codul CAEN – sector de activitate, cod fiscal, cifra de afaceri, profit sau pierderi, număr de angajați, anul înființării, localitatea, adresa și datele de contact: reprezentant, telefon, fax, e-mail.

 

 

BVBStiri BVB

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (22/01/2021)

Notificare prag detineri/vot >5%

DEUTSCHE BANK TURBO LONG 0.10/7/7.5 (EBDBKTL29) (22/01/2021)

Notificare Erste Group Bank AG - Certificatul EBDBKTL29 este sold-out

UAMT S.A. (UAM) (22/01/2021)

Hotarari AGA E 22.01.2021