Update articol:

AGA Hidroelectrica pentru aprobarea BVC în 2020: Profit brut de 1.421.540 mii lei şi investiții de 4.227.978 mii lei din surse proprii

  • Impactul pe care aplicarea Ordinului ANRE 216/2019 îl are asupra societăţii în anul 2020 este nerealizarea  de venituri în cuantum de 440 milioane de lei.
  • În anul 2020 se propune realizarea unui volum de investiții de 4.227.978 mii lei din surse proprii.
  • Hidroelectrica  vrea să realizeze un proiect de stații de încărcare electrică  – E-Mobility cu distribuție națională.

 

Hidroelectrica convoacă, pe 27 aprilie, Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor pentur aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al companiei pe anul 2020.    

Conform documentelor, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Hidroelectrica are un raport de scădere a veniturilor față de anul precendent, acestea regăsindu-se la 90,21% faţă de preliminatul anului 2019.

Potrivit BVC, veniturile sunt influențate în principal de aplicarea Ordinului ANRE 216/2019 – conform acestuia şi a deciziilor ANRE, Hidroelectrica este obligată să vândă o cantitate de 3.155.651 MWh cu un preţ mediu de 102.54 lei/MWh pe piaţa reglementată, mult inferior preţurilor de pe alte pieţe.

Oficialii Hidroelectrica spun că impactul pe care aplicarea Ordinului ANRE 216/2019 îl are asupra societăţii în anul 2020 este nerealizarea  de venituri în cuantum de 440 milioane de lei: “Astfel , procentul de scădere al veniturilor din propunerea de buget este denaturat de aceste limitări conjuncturale. În lipsa prevederilor Ordinului ANRE  216/2019, procentul veniturilor bugetate în anul 2020 faţă de veniturile preliminate în 2019 ar fi fost unul în creştere”.

Veniturile totale previzionate în anul 2020, în scădere cu 9,79% faţă de preliminatul anului 2019, se situează la suma de 3.872.628 mii lei, din care venituri din exploatare 3.794.248 mii lei şi venituri financiare 78.379 mii lei.

Cheltuielile totale previzionate  în anul 2020 se situează la 2.451.087 mii lei, în scădere făţă de cheltuielile preliminate ale anului 2019 cu 243.535 mii lei, scădere datorată în principal constituirii de provizioane în cursul anului 2019.         

Cheltuielile cu personalul pentru anul 2020 sunt de 507.016 mii lei, în creştere cu 54.492 mii lei faţă de bugetul anului 2019. Cheltuielile aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control sunt de 9.117 mii lei.

Rezultatul brut din exploatare este estimat la 1.374.359 mii lei, iar rezultatul financiar este 47.181 mii lei, rezultând un profit brut de 1.421.540 mii lei.

În ceea ce privește fundamentarea cheltuielilor de investiţii la nivel de Hidroelectrica, în anul 2020 se propune realizarea unui volum de investiții de 4.227.978 mii lei din surse proprii.

Hidroelectrica  vrea să realizeze un proiect de stații de încărcare electrică  – E-Mobility cu distribuție națională și în măsura acceptării achiziţia de automobile electrice pentru flota din București și de pe teritoriul  celor 7 sucursale. Obiectivul general al proiectului vizează amenajarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice în parcările sediilor sucursalelor și uzinelor Hidroelectrice, centralelor hidroelectrice amplasate oportun, dar și ale instituțiilor publice – primării, consilii județene, sau în punctele intermodale din țară- aeroport, gări, spații puse la dispozitie de către colaboratorii Hidroelectrica în acest proiect etc.

Hidroelectica vrea să facă în acest an achiziţii de participaţii – active, transfer de business – la alte companii din domeniul energetic, în contextul direcțiilor strategice privind diversificarea portofoliului de business al companiei și în strânsă legătură cu oportunitățile existente în piață.

Hidroelectirca mai are în vedere realizarea unui centru de cercetare dezvoltare inovare pentru energiii regenerabile, care va funcţiona pe bază de atragere în echipele de proiect a celor mai titrați specialiști, cadre didactice, experți cu rezultate și preocupări în domeniu, din România și din străinătate, pentru fiecare proiect identificat a fi de interes pentru Hidroelectrica. Proiectul implică și realizarea unui laborator cu simulatoare dedicat pregătirii salariaților din domeniile de interes.

Compania mai vrea amenajarea de cenre educaționale și muzee la nivelul MHC-urilor hidraulice, dar și un stand experimental pentru testarea  și dezvoltarea turbinelor hidraulice.   

BVB | Știri BVB

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (02/06/2023)

Raport tranzactii cu parte afiliata (NAVROM) 22 mai - 31 mai 2023

VRANCART SA (VNC) (31/05/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SIF HOTELURI SA (CAOR) (31/05/2023)

Act aditional promisiune bilaterala vanzare cumparare Eurohotel Baia Mare