Update articol:

AGA Transelectrica pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor aportate de stat a eșuat din nou

Sursa foto: Facebook
*Prezența a fost de 77,01%, însă era necesar un cvorum de 85%

Adunarea Generală a Acționarilor Transelectrica (TEL) pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor aportate de stat nu a avut cvorumul necesar nici, astăzi, la a doua convocare, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București (BVB).

La adunarea generală extraordinară au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 24 de acționari reprezentând 77,01213% din capitalul social al societății.

Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale art.113 lit.f), art.117 alin.(8) și art.212 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, majorarea de capital supusă aprobării conform ordinii de zi precizate în convocator impune în ceea ce privește cvorumul participarea acționarilor reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris. Prin urmare, Directoratul Companiei urmează să ia o decizie asupra reconvocării Adunării generale extraordinare a acționarilor astfel încât aceasta să fie în măsură să ia o decizie în vederea îndeplinirii de către Companie a obligațiilor prevăzute de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

Aceeași soarta a avut-o si AGA din 20 august.

Transelectrica convocase acționarii, pe 11 octombrie, să decidă aprobarea majorării capitalului social, subsecvent Hotărârii AGEA nr.16/21.12.2018,  cu o valoare maximă de 20.248.262 lei, din care 11.883.300 lei o reprezintă valoarea determinată de expert pentru 17 terenuri pentru care au fost eliberate Companiei certificate de atestare a dreptului de proprietate, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Terenurile respective reprezintă aport al statului la majorarea capitalului.

Ministerul Economiei deține 58,58% din Transelectrica.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/09/2020)

Aprobare Tribunal - fuziune prin absorbtie a companiilor de servicii energetice

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (18/09/2020)

Contract de imprumut cu Gocab Software

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/09/2020)

Convocare AGOA - 23 (26) octombrie 2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/09/2020)

Comunicat referitor la AGOA din 12.10.2020