Update articol:
După ce AGA din august nu a avut cvorum

Transelectrica mai încearcă o dată să țină AGA pentru majorarea capitalului cu terenurile aportate de stat

Sursa Facebook

Transelectrica a convocat acționarii, pe 11 octombrie, să decidă aprobarea majorării capitalului social, subsecvent Hotărârii AGEA nr.16/21.12.2018,  cu o valoare maximă de 20.248.262 lei, din care 11.883.300 lei o reprezintă valoarea determinată de expert pentru 17 terenuri pentru care au fost eliberate Companiei certificate de atestare a dreptului de proprietate, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București. Terenurile respective reprezintă aport al statului la majorarea capitalului.

Transelectrica a mai încercat, în august, să țină AGA pentru majorarea capitalului cu terenurile aportate de stat, însă nu a avut cvorum.

Atunci, Transelectrica a transmis ca, potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale art.113 lit.f), art.117 alin.(8) si art.212 alin.(1) din Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, majorarea de capital supusa aprobarii conform ordinii de zi precizate in convocator impune in ceea ce priveste cvorumul participarea actionarilor reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris.

Majorarea ar urma să aibă loc în următoarele condiții:

(i) acțiunile noi vor fi oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 10 lei/acțiune, fără primă de emisiune.

(ii) perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

(iii) rata de subscriere de 0,027623, determinată prin raportul între numărul maxim de acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință și numărul total de acțiuni deținute de acționari în capitalul existent.

(iv) fiecare acționar înscris la data de înregistrare, poate subscrie la fiecare acțiune deținută 0,027623 acțiuni noi emise. 

(v) numărul cuvenit de acțiuni noi emise ce pot fi subscrise în baza drepturilor de preferință deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de subscriere cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos până la cel mai apropiat întreg

(vi) după expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință toate acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

Ministerul Economiei deține 58,58% din Transelectrica.