Update articol:

AIPC face apel la ASF pentru a asigura protecția investitorilor și buna funcționare a pieței în cazul emitentului Prebet Aiud

Asociația Investitorilor pe Piața de Capital (AIPC), afiliată la organizațiile europene reprezentative, Euroshareholders și Eurofinuse, face un apel către Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru a asigura protecția investitorilor și buna funcționare a pieței în cazul emitentului Prebet Aiud SA, potrivit unui comunicat.

Mai mulți membri ai asociației au semnalat îngrijorarea față de neregulile masive petrecute în ultimele luni în legătură cu modificările acționariatului Prebet Aiud S.A., societate admisă la tranzacționare pe segmentul principal al Bursei de Valori București sub simbolul ”PREB”.

AIPC arata: “Următorii acționari ai societății: ANODIN ASSETS S.A.(15.69% din acțiuni), ACORD CONSTRUCT ALT S.R.L. (12.023% din acțiuni) si GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L. (17.518% din acțiuni) acționează evident concertat in legătura cu societatea. Pe baza diverselor documente disponibile in Monitorul Oficial, din înregistrări la ONRC și din modul de derulare a litigiilor în care aceste firme sunt angajate rezultă că între cele trei societăți și persoanele care le controlează, administrează si reprezintă au existat în trecut si continuă sa existe numeroase legături de tipul celor care indica prezumția de concertare, conform Legii nr. 24/2017, art. 2, 52, 2f:

  1. persoane juridice ale căror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeaşi componenţă;
  2. persoane care au adoptat sau adoptă o politică investiţională similară, prin achiziţia de instrumente financiare emise de aceleaşi persoane juridice sau de persoane aflate într-o relaţie de control cu aceleaşi persoane juridice;
  3. persoane care pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deţinute au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari, aceeaşi persoană sau persoane care sunt persoane controlate, precum şi aceste persoane cu mandatarul/mandatarii în cauză, în condiţiile în care respectivele persoane nu dau instrucţiuni specifice de vot mandatarului/mandatarilor în cauză;
  4. persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operaţiuni aflate în legătură cu unul sau mai mulţi emitenţi;
  5. persoane care deţin în acelaşi timp acţiuni/părţi sociale la una sau mai multe persoane juridice în legătură cu care exercită împreună controlul şi desfăşoară o politică comună;
  6. persoane care au derulat sau derulează împreună, inclusiv prin intermediul persoanelor controlate, o serie de operațiuni economice, cu sau fără legătură cu piața de capital;

Atragem atenția în special asupra ultimului punct din acest paragraf al legii, care se referă și la operațiunile din trecut tocmai fiindcă ele sunt premise pentru concertare în prezent.

Această concertare, ignorată de ASF in ciuda repetatelor sesizări din ultimele luni, a dus la situația în care, în AGOA din data de 29 ianuarie 2021, acționarii concertați au preluat controlul CA al societății, beneficiind și de alte măsuri cu legalitate discutabilă cum ar fi anularea selectivă a unei părți din voturile ce nu aveau semnătură electronică de către secretarul AGOA, fără a avea acordul Președintelui de ședință. În aceeași AGOA, aceiași acționari au respins ÎMPREUNĂ punctul de pe ordinea de zi referitoare la acordarea unui dividend și au votat ÎMPREUNĂ un punct pe ordinea de zi care aprobă un plan de “investiții” vag, fără nici o legătură cu obiectul de activitate al societății, care ar putea afecta resursele societății în dauna celorlalți acționari. Conform informațiilor din presă, de la Registrul Comerțului, din Monitorul Oficial și de pe portal.just.ro, același mod de operare al persoanelor implicate in aceasta concertare se poate constata și în cazul altor societăți, multe dintre ele ajunse în insolvență sau faliment, de exemplu Industrializarea Laptelui SA Bistrița (INBI) , Casa de Investiții Alianța, etc.”

AIPC solicită Autorității de Supraveghere Financiară să constate de urgență evidenta concertare între cele trei societăți menționate și să dispună măsuri adecvate, prompte și eficiente pentru a sancționa practicile nelegale care încalcă drepturile acționarilor Prebet SA.

BVB | Știri BVB

PATRIA BANK S.A. (PBK) (21/01/2022)

Rezultate subscriere majorare capital social

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (21/01/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

VES SA (VESY) (21/01/2022)

Convocare AGAO 21/22.02.2022 - varianta in limba Engleza