Update articol:
PRIORITĂȚI PENTRU ROMÂNIA 2019

AmCham: Trebuie reluată evoluția spre liberalizarea completă și efectivă a piețelor de energie

*Explorarea și producția de gaze naturale indigene (on-shore și mai ales off-shore) trebuie încurajată
*Infrastructura gaziferă în România – alimentarea noilor consumatori (în special populație) și interconectarea transfrontalieră – trebuie dezvoltată
* Decarbonizarea producției de energie electrică este cel mai sensibil punct pentru guvernanța sectorului energetic românesc pe termen mediu

Transformarea și menținerea sectorului energetic la standarde economice de sustenabilitate și suportabilitate ridicate este un element de securitate națională pentru o țară cu poziția geostrategică a României, arată AmCham, în documentul Priorități pentru România, ediția 2019.

În domeniul securității în alimentarea cu energie, AmCham România subliniază necesitatea facilitării aducerii resurselor indigene de energie primară în piața românească, prin măsuri care să asigure predictibilitate, transparență, suportabilitate, echitate pentru investitori. În condițiile în care gazul natural este așteptat a fi combustibilul de tranziție pentru următoarele decenii, explorarea și producția de gaze naturale indigene (on-shore și mai ales off-shore) trebuie încurajată. De asemenea, infrastructura gaziferă în România – alimentarea noilor consumatori (în special populație) și interconectarea transfrontalieră – trebuie dezvoltată, potrivit documentului.

Amcham mai arată: “O preocupare majoră pentru viitor trebuie să fie flexibilitatea sectorului energetic național, în condițiile în care capacitatea maximă instalabilă în capacități necontrolabile (surse regenerabile) a fost atinsă. Există posibilități/ mecanisme de finanțare pentru noi capacități de produție (fonduri structurale, investitori strategici/financiari, prosumeri etc.), dar nu pentru resurse de flexibilitate.

În domeniul competitivității, trebuie reluată evoluția spre liberalizarea completă și efectivă a piețelor de energie.

Măsurile orientate spre protecția consumatorilor vulnerabili au fost aplicate pe piețe angro pentru protecția tuturor consumatorilor rezidențiali, cu efecte distorsionante, care au îngrijorat și Comisia Europeană. Autoritățile române trebuie să identifice urgent consumatorii vulnerabili și să definească mecanisme de livrare directă a ajutorului, reluând parcursul de liberalizare a piețelor angro și cu amănuntul cât mai curând posibil.

 În domeniul sustenabilității, un element fundamental de politică este eficiența energetică, domeniu în care România este rămasă cel mai mult în urmă și în care s-a ajuns la stadiul în care trebuie implementate măsuri care costă.

Pe lângă continuarea eforturilor financiare în domeniul eficientizării energetice a clădirilor publice, este esențială finalizarea cadrului legislativ și de reglementare pentru finanțarea de terță parte a investițiilor în eficiența energetică.

Decarbonizarea transporturilor este o altă direcție de acțiune majoră, în care pașii îndrăzneți ai României de până acum trebuie transpuși într-o politică coerentă și consistentă multianuală, ce poate include reglementarea serviciului de încărcare a bateriilor vehiculelor electrice. Decarbonizarea producției de energie electrică este cel mai sensibil punct pentru guvernanța sectorului energetic românesc pe termen mediu. Centralele pe cărbune sunt afectate de evoluțiile legislative europene, în timp ce actualul cadru legislativ și de reglementare național va favoriza dezvoltarea de soluții descentralizate folosind surse regenerabile de energie. Trebuie reamintit, însă, că România a întârziat mult măsurile de conformare la cerințele de mediu asumate ca stat membru UE sau prin tratatele internaționale la care a aderat și, pentru binele cetățenilor României, aceste angajamente trebuie respectate.

Nu în ultimul rând, în materie de guvernanță, trebuie asigurată și respectată independența autorității de reglementare. Este necesar ca autoritatea de reglementare din domeniul energiei să poată lua decizii privind ansamblul aspectelor relevante legate de reglementare și să fie pe deplin independentă față de orice alte interese publice sau private”.

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (28/05/2020)

Notificare praguri detineri/vot peste si sub 5%

CEMACON SA (CEON) (28/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (28/05/2020)

Declaratie detineri la emitentul SIF 1

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (28/05/2020)

Hotarare CA - Fuziunea de principiu a companiilor de distributie din Grup