Update articol:

ANPC a demarat procedura executării silite împotriva fostului preşedinte Constantin Cerbulescu, pentru recuperarea unui prejudiciu de circa 1 milion de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început procedura executare silită împotriva fostului preşedinte Constantin Cerbulescu în vederea recuperării unui prejudiciu de aproape 1 milion  de lei, stabilit de către instanţa de judecată.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, anul trecut, pe 19 iunie, ca fostul preşedinte ANPC Constantin Cerbulescu să plătească Autorităţii aproape 1 milion de lei: “Îl obligă pe pârâtul Cerbulescu Constantin la plata sumei de 964.084 ron. Respinge cererea pentru restul pretenţiilor până la concurenţa sumei de 1.042.811 ron ca nefondată. Definitivă”.

Pe 11 septembrie 2018, instanţa a îndreptat o eroare materială, anunţând că fostul preşedinte Constantin Cerbulescu trebuie să achite  963140 ron.   

Oficialii ANPC ne-au transmis: “Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a demarat procedura executării silite împotriva domnului Constantin Cerbulescu în vederea recuperării prejudiciului stabilit de către instanţa de judecată. În prezent, se află pe rolul instanţei de judecată cauza având ca obiect contestaţia la executare. 

Menţionăm faptul că ANPC efectuează toate demersurile necesare pentru justa soluţionare a cauzei prin apărarea intereselor instituţiei”.

Instanţa preciza la judecarea pe fond:  

«Prin Raportul de Audit financiar încheiat de către Curtea de Conturi a României în mai 2014 s-a constatat faptul că ANPC a achitat din suma de 2.614.314 lei din fondul de stimulente suma de 1.042.811 lei în mod nelegal, unor salariați care nu îndeplineau condițiile și criteriile de repartizare prevăzute în H.G 760/2006 și de asemenea au fost aprobate redistribuiri de sume către unități teritoriale, în perioade în care nu au înregistrat rezultate excepționale, respectiv:  

-In luna mai 2011 au fost acordate stimulente individuale în sumă totală de 26.666 Iei unui număr de 3 salariați, peste nivelul a 3 salarii brute, fără a avea la bază documente care să certifice că salariații în cauză au avut contribuții excepționale la buna desfășurare a activității. (…)

-În perioada 2010-2011 au fost acordate stimulente individuale în cuantum de 963.149 lei, unui număr de 11 salariați din cadrul ANPC – central, la nivelul a 3 salarii brute lunar, fără a avea la bază document din care să rezulte că salariații în cauză au desfășurat activități care să certifice îndeplinirea criteriilor d repartizare prevăzute în H.G 760/2006, respectiv, dacă au avut contribuție la încasarea sau executarea silită, în cel mai scurt timp, a amenzilor aplicate și au desfășurat activități cu grad de periculozitate, dificultate ș confidențialitate al activității desfășurate.

Repartizarea sumei de 963.149 lei, s-a efectuat p_____ 3 salariați de la cabinetul demnitarului (149.028 lei) ș p_____ 8 salariați din diverse servicii și direcții din cadrul ANPC (814.121 lei).

Astfel, nu au fost respectate de către pârât dispozițiile H.G 760/2006 p_____ aprobarea Normelor metodologice privind modul de utilizare și repartizare a sumelor provenite din fondul de stimulare de către A.N.P.C cap. II. Repartizarea și aprobarea stimulentelor art. 8, lit.c, e și f.

In anul 2011 au fost acordate stimulente individuduale în sumă totală de 21,283 lei, unor salariați perioada în care se aflau în  concedii medicale. (…)

S-a aprobat redistribuirea din fondul de stimulente constituit la nivel central, a sumei de 31.713 lei. către 3 unități teritoriale, în perioade în care acestea nu au înregistrat rezultate excepționale”.  

 

BVBStiri BVB

SOCEP S.A. (SOCP) (10/07/2020)

Decizie ASF nr.817/08.07.2020 de aprobare a documentului de fuziune

TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. (EFO) (10/07/2020)

Convocare AGA O & E 11/12.08.2020_versiunea in limba engleza

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (10/07/2020)

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017