Update articol:

Antibiotice Iași a realizat un profit net de 25,06 milioane lei, în 2020, cu 18,6% mai redus comparativ cu 2019

Antibiotice Iași (ATB) a realizat un profit net de25,06 milioane lei, în 2020, cu 18,6% mai redus comparativ cu 2019, potrivit raportului anual transmis Bursei de Valori București.

Portrivit raportului, situația principalilor indicatori din situația rezultatului global se prezintă astfel:

Ø    veniturile din vânzări sunt în valoare de 340,42 miloane lei;

Ø    alte venituri din exploatare sunt în valoare de 36,06 milioane lei, cu 9% mai mari decât cele realizate la dată de 31.12.2019;

Ø    veniturile aferente costurilor stocurilor de produse sunt în valoare de 23,67 milioane lei, mai mari decât valoarea înregistrată la dată de 31.12.2019. Creșterea a fost deteminata de reevaluarea stocurilor de produse finite existente în companie, luând în calcul prețurile medicamentelor actualizate prin procedura de corecție a prețurilor, conform prevederilor legale.

Ø    venituri din activitatea realizată de entitate și capitalizată în valoare de 6,35 milioane lei sunt mai mari cu 36% comparativ cu valoarea realizată în anul 2019;

Ø    cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile sunt în valoare de 131,86 milioane lei, cu 10% mai mici decât valoarea înregistrată în perioada similară a anului 2019, că urmare a adaptării activității de producție pentru a răspunde nevoilor sistemului medical în perioada pandemiei. Măsurile speciale implementate pentru protejarea sănătății angajaților au determinat cheltuieli cu materialele consumabile mai mari în comparație cu cheltuielile efectuate în anul anterior. Dintre măsurile luate amintim: asigurarea angajaților cu echipamente speciale de protecție, igienizarea și dezinfectarea constanța a spațiilor, suplimentarea mijloacelor de transport și modificarea programului de lucru, muncă la domiciliu, adaptarea spațiilor de muncă la distanțarea socială, testarea preventivă a angajaților pentru limitarea unei posibile contaminări la nivelul fabricii.

Ø    cheltuielile cu personalul la dată de 31.12.2020 sunt mai mari cu 9% în comparație cu valoarea înregistrată în anul anterior, că urmare a continuării proiectului inițiat în anul 2019 de implementare a unui sistem modern de ierarhizare și salarizare, cu scopul alinierii pachetului de beneficii salariale la nivelul de performanță al fiecărui angajat;

Ø    cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au crescut cu 2% comparativ cu anul 2019, că urmare a investițiilor efectuate în echipamente tehnologice moderne necesare activităților de producție, cercetare, control al calității;

Ø    alte cheltuieli de exploatare înregistrează o reducere cu 12% compartiv cu anul 2019 și cu 11% comparativ cu valoarea prevăzută în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, că urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor;

Ø    valoarea cheltuielilor financiare, superioară valorii veniturilor financiare a determinat venituri financiare netenegative.

Compania arată că valoarea vânzărilor pe piețele internaționale în anul 2020 a fost de 158,27 milioane lei, în creștere cu 4% comparativ cu anul 2019. Ponderea exportului în cifra de afaceri a companiei a crescut la 46,60% în 2020 comparativ cu 39% în 2019.

În anul 2020 pe plan extern Antibiotice SA a reușit:

  •   Să devină principalul exportator român pe piață Vietnamului, cu o valoare tranzacționată în 2020 de aproximativ 10 milioane USD;
  •   Să tripleze vânzările de pulberi sterile injectabile pe piețele din Europa;
  •   Să-și consolideze vânzările de Nistatina pe piețele din Asia, Australia, America de Nord și Africa.

BVBStiri BVB

CONPET SA (COTE) (12/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28(29).04.2021 si B.V.C. 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (12/04/2021)

Actualizare lista preliminara persoane propuse pentru functia de administrator

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (12/04/2021)

Actualizare si completare materiale AGOA 29.04(04.05).2021