Update articol:

Antibiotice propune un dividend de 0,009991506 lei

Antibiotice Sursa: Antibiotice Iasi

Valoarea dividendului brut pe acţiune propus de conducerea Antibiotice Iaşi,  pentru anul financiar 2018, este de 0,009991506 lei.

Potrivit Antibiotice, profitul contabil în valoare de 34.303.788 lei aferent exerciţiului 2018 a fost repartizat după cum urmează:

Profit de repartizat:

34.303.788

– rezerva legala

0

– alte rezerve din profit prevazute de lege

27.596.110

– dividende din care:

– dividende cuvenite actionarului majoritar

        – dividende cuvenite altor persoane juridice si persoane fizice

6.707.678

3.556.228

3.151.450

Ca urmare a aplicării Codului Fiscal, art. 22, alin. 5 “suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului contabil înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar”.

Sumele pentru care au fost calculate scutiri de impozit pe profit sunt:

  • 23.537.290 lei reprezentând facilități fiscale pentru profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice produse și/sau achiziționate conform  art. 22, alin. 5 din Codul Fiscal;
  • 2.964.082 lei reprezentând facilități fiscale pentru activități de cercetare dezvoltare conform art. 20 din Codul Fiscal;
  • 1.094.738 lei reprezentând alte repartizări prevăzute la art. 1 din OG nr. 64/2001.

Dividendele totale, în sumă de 6.707.678 lei, reprezintă diferența între profitul de repartizat în suma de 34.303.788 lei și alte rezerve din profit prevăzute de lege, în suma de 27.596.110 lei. Dividendele sunt repartizate astfel:

  • Ministerul Sănătății (53,0173%)                                 3.556.228 lei
  • Alte persoane juridice și persoane fizice (46,9827%)  3.151.450 lei

Plata dividendelor aferente anului 2018 se va efectua începând cu data de 20.09.2019, conform prevederilor legale în vigoare.