Update articol:

ASF a aprobat un nou cadru de reglementare privind înregistrarea și condițiile de funcționare ale administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA)

asf

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat un nou cadru de reglementare privind înregistrarea și condițiile de funcționare ale administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA), potrivit unui comunicat.

Noul cadru de reglementare în domeniul înregistrării și condițiilor de funcționare ale AFIA care beneficiază de excepția de la autorizare prevăzută de art. 2 din Legea nr. 74/2015 (e.g.: AFIA înregistrați), introdus prin Regulamentul nr. 11/03.08.2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015, aprobat în ședința Consiliului A.S.F. din data de 28.07.2021, are ca obiectiv specific creșterea gradului de flexibilitate și armonizare a cadrului legal aplicabil în materia fondurilor de investiții alternative și a administratorilor acestora, astfel încât să fie stimulată și încurajată înregistrarea și funcționarea acestor tipuri de entități în România pentru a contribui la obiectivul final privind creșterea și dezvoltarea industriei de fonduri de investiții autohtonă, în special cea a fondurilor cu capital de risc și cu capital privat, arată ASF.

Această inițiativă are totodată scopul de a adapta procesul de înființare/ funcționare a AFIA înregistrați la noua realitate a pieței, având în vedere  faptul că, după etapa de conformare cu noul cadru legal aplicabil în materia organismelor de plasament colectiv, industria națională de fonduri trece într-o nouă etapă de dezvoltare ce trebuie să fie susținută și de inițiativele autorității de reglementare și supraveghere.

ASF arată că principalele modificări și completări aduse Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 prin prezenta inițiativă s-au concretizat în:

– introducerea posibilității AFIA înregistrat de a se înființa și sub formă de SRL;

– debirocratizarea procesului de înregistrare a AFIA, prin reducerea numărului de documente și informații necesar a fi depuse la A.S.F.;

– eliminarea obligației AFIA înregistrat de elaborare și transmitere la A.S.F. a unor proceduri;

–  eliminarea obligației AFIA înregistrat de a avea un ofițer de conformitate și un administrator de risc;

– posibilitatea transmiterii documentației necesare in format electronic;

– elaborarea de către AFIA a unui raport ce va fi transmis la A.S.F. cu o frecvență anuală în loc de trimestrială.

Acest demers de reglementare este întreprins în cadrul unei inițiative mai ample a A.S.F. de revizuire a reglementărilor primare/secundare incidente O.P.C. și administratorilor acestora, având drept scop simplificarea și debirocratizarea procesului de autorizare a O.P.C. și de autorizare/înregistrare a administratorilor, standardizarea într-o măsură cât mai mare a documentației necesare autorizării/înregistrării astfel încât să rezulte o procedură mai simplă și mai flexibilă și nu în ultimul rând armonizarea acestor proceduri/reguli de autorizare/înregistrare cu cele aplicate la nivel european de celelalte state membre, în vederea asigurării unui nivel competitiv al industriei românești de fonduri.

BVB | Știri BVB

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (25/05/2022)

Majorarea cu 24,5% din luna iunie a salariilor angajatilor societatii

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (25/05/2022)

Numire administrator neexecutiv provizoriu

PREBET SA AIUD (PREB) (25/05/2022)

Decizia ASF nr. 634/25.05.2022 - aprobare amendament document oferta publica de preluare obligatorie

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (25/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014