Update articol:
Clarificări ASF referitor la scrisorile transmise SIF Oltenia

ASF: Autoritatea va analiza modificările Actului Constitutiv SIF Oltenia care vor fi aprobate de acționari (vezi concertarea dispusă de ASF și prevederile legii)

*ACTUALIZARE:  ASF a concertat grupul SIF1-SIF4, cu o deținere cumulată de 5.001124%

ASF a constatat că grupul de acționari din jurul SIF Banat Crișana (SIF1) deține cumulat 5.001124% din SIF Oltenia, înaintea Adunării Generale de mâine, depășind pragul legal de 5%. Din grup fac parte: SIF Banat Crișana,  SIF Muntenia, Radu Străuț, Adrian Simionescu, Dorina Mihăilescu, Sorin Marica și Mircea Constantin. Grupul va avea drepturile de vot limitate la AGA și are obligația să revină în pragul legal de 5% în termen de trei luni.

În piață se vorbește că și alte fonduri ar fi concertate cu acest grup.

Legea 24/2017 privind emitenții prevede:

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30 (persoane care acţionează în mod concertat – persoanele fizice sau entităţile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent;), până la proba contrară, sunt prezumate că acţionează în mod concertat:

  1. f) următoarele persoane: 1. persoane care în derularea unor operaţiuni economice utilizează resurse financiare având aceeaşi sursă sau care provin de la entităţi diferite care se află într-o relaţie de control. În înţelesul prezentei litere, noţiunile aceeaşi sursă şi entităţi diferite care se află într-o relaţie de control nu includ instituţiile de credit sau alte instituţii ce desfăşoară o activitate de creditare cu titlu profesional, în condiţiile stabilite de lege;

SIF Banat Crișana a investit 40,6 milioane lei în majorarea capitalului social la filiale și 140,5 milioane lei în unități de fond

……

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va analiza modificările Actului Constitutiv SIF Oltenia (SIF5) care vor fi aprobate de acționari, ne-a transmis instituția la solicitarea de clarificare a scrisorilor pe care le-a transmis societății.

Tudor Ciurezu, președintele SIF Oltenia (SIF5), a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) un control de legalitate asupra propunerilor de modificare a Actului Constitutiv supuse spre aprobare acționarilor pe 9 mai, la solicitarea SIF Banat Crișana (SIF1) și SIF Muntenia (SIF4).

Recent, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al SIF Oltenia, au solicitat convocarea Adunării Generale, pentru modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5.

Tudor Ciurezu, directorul general SIF Oltenia, consideră că parte din propunerile celor doi acționari contravin flagrant cu dispozițiile legale imperative astfel că ele trebuie cenzurate pe calea unui act administrativ de autoritate emis de ASF, după cum se arată în scrisoarea transmisă Autorității, pe 25 martie, și publicată, vineri, pe site-ul Bursei de Valori București.

Inițial, ASF a răspuns SIF Oltenia că Actul Constitutiv nu poate fi modificat în sensul în care Comitetul Investițional are ca atribuții respingerea/aprobarea propunerilor conducerii superioare în ceea ce privește deciziile privind politica generală de investiții și strategiile de investiții în cadrul societății, dupa care a transmis ca   că punctele introduse pe ordinea de zi a AGEA din data de 09/10.05.2019 ce vizează modificarea Actulul Constitutiv, în sensul înființării unui Comitet lnvestițional, respectiv reducerii numãrului membrilor Consiliulul de Administratie de la 7 la 5 mcmbri au temei legal.

La solicitarea noastră, ASF a răspuns: ”Prin adresa din data de 17.04.2019, ASF a formulat observații cu privire la amendamentele aduse Actului Constitutiv al SIF Oltenia S.A. ce vizau atribuțiile și competențele Comitetului Investițional și nu propunerea de amendament ce viza stabilirea de către Consiliul de Administrație a unui Comitet Investițional.

În acest sens s-a menționat în adresa transmisă  de ASF temeiul legal avut în vedere la formularea acestor observații, respectiv prevederile considerentului 73 și cele ale art. 60 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul UE nr. 231/2013.

Menționăm că la momentul transmiterii de către SIF Oltenia S.A. la ASF a Actului Constitutiv modificat, conform hotărârilor adoptate de acționarii societății, Autoritatea va analiza modificările propuse cu luarea în considerare a cadrului legal în vigoare aplicabil.”

SIF Oltenia (SIF5) a convocat, pe 9 mai, Adunarea Generală, la solicitarea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, pentru reducerea numărului de administratori, de la 7 la 5, și înființarea unui Comitet Investițional.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (07/02/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)