Update articol:
SIF Oltenia s-a adresat ASF pentru un control de legalitate asupra propunerilor SIF Banat Crișana și SIF Muntenia de modificare a actului constitutiv

Tudor Ciurezu către ASF: Scopul solicitarii SIF1 și SIF4 de convocare AGEA este acela de preluare ostilă a controlului asupra SIF Oltenia

Inițial, ASF a transmis ca Actul Constitutiv nu poate fi modificat în sensul în care Comitetul Investițional are ca atribuții respingerea/aprobarea propunerilor conducerii superioare în ceea ce privește decizille privind politica generală de investiții și strategiile de investiții în cadrul societății, dar, astăzi, a revenit spunând că punctele introduse pe ordinea de zi au temei legal

Tudor Ciurezu, președintele SIF Oltenia (SIF5), a solicitat Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) un control de legalitate asupra propunerilor de modificare a Actului Constitutiv supuse spre aprobare acționarilor pe 9 mai, la solicitarea SIF Banat Crișana (SIF1) și SIF Muntenia (SIF4).

Cei doi acționari care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al SIF Oltenia, au solicitat convocarea Adunării Generale, pentru modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5.

Practic, acest lucru ar însemna puteri reduse pentru actuala conducere executivă a SIF Oltenia, asigurată prin directorul general Tudor Ciurezu, dar și punerea în pericol a întreg Consiliului de Administrație actual, căci ar trebui făcute noi alegeri.

Tudor Ciurezu consideră că parte din propunerile celor doi acționari contravin flagrant cu dispozițiile legale imperative astfel că ele trebuie cenzurate pe calea unui act administrativ de autoritate emis de ASF, după cum se arată în scrisoarea transmisă Autorității, pe 25 martie, și publicată, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori București.

VEZI AICI CORESPONDENȚA SIF OLTENIA CU ASF, care cuprinde toate argumentele aduse de Tudor Ciurezu și răspunsurile ASF.

Tudor Ciurezu a transmis ASF că “scopul solicitarii de convocare AGEA este acela de revocare simulată a actualului Consiliu de Administrație și de preluare ostilă a controlului asupra societății, cu scopul atingerii unui anumit nivel de concentrare a deciziei pe o parte semnficativă a pieței de capital”.

Inițial, ASF a răspuns SIF Oltenia că Actul Constitutiv nu poate fi modificat în sensul în care Comitetul Investițional are ca atribuții respingerea/aprobarea propunerilor conducerii superioare în ceea ce privește deciziile privind politica generală de investiții și strategiile de investiții în cadrul societății.

Astăzi, fără să existe o nouă interpelare, ASF a revenit și a transmis că punctele introduse pe ordinea de zi a AGEA din data de 09/10.05.2019 ce vizează modificarea Actulul Constitutiv, în sensul înființării unui Comitet lnvestițional, respectiv reducerii numãrului membrilor Consiliulul de Administratie de la 7 la 5 mcmbri au temei legal.

Deși solicitarea SIF Oltenia viza propunerile SIF1 și SIF4, Autoritatea transmite că observațiile sale din adresa nr. VPI 2540/17.04.2019 nu vizau propunerea acționarilor de completare a Actului Constitutiv al SIF Oltenia S.A. în sensul înființării unul Comitet Investițional de către Consiliul de Administrație al acestei societăți.

Autoritatea a revenit cu precizări “având in vedere existența unor opinii care au condus la interpretarea punctului de vedere al ASF, într-o manieră neconformă cu cele menționate în cuprinsul adresei”. ASF nu precizează sursa respectivelor opinii la care face referire.

Potrivit propunerii SIF1 și SIF4, în actul constitutiv SIF Oltenia ar trebui introduse prevederi și atribuții privind un Comitet investițional, precum:

  • Consiliul de Administrație stabilește un Comitet investitional constituit din membrii Conducerii superioare și din trei angajați ai societății. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea membrilor Comitetului Investițional se iau cu votul majorității membrilor Consiliului de Administrație.” ,,(22) Comitetul investițional va avea urmatoarele atribuții: (a) aprobă sau respinge propunerea Directorului General sau a Directorului General Adjunct de încheiere a actelor de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri aflate în patrimoniul societății, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, suma de 1 milion de lei; și (b) Indeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație cu privire la elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație și pentru membrii Conducerii superioare în domeniul investițiilor, precum și cu privire la desfășurarea de investigații referitoare la modul de executare a strategiei investiționale aprobate de Consiliul de Administrație.”
  • Consiliul de Administrație va stabili modul de organizare și de funcționare a Comitetului investițional. Deciziile în cadrul Comitetului Investițional vor fi luate cu votul majorității membrilor săi
  • Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Comitetului Investițional, acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, suma de 1 milion de lei.
  • Directorul General și Directorul General Adjunct nu vor putea încheia, fără aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, acte de dobândire ori de înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare emise de un emitent determinat, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, atunci când sunt legate între ele, suma de 5 milioane de lei, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele.

Conform scrisorii transmise ASF, conducerea SIF Oltenia consideră că propunerile încalcă Legea 31 și Regulamentul ASF 10/2015: „Din interpretarea modificări1or propuse rezultă că se urmărește înființarea unui Comitet care nu are un rol consultativ cu atribuții de a formula recomandări (art.2 Regulament nr.2/2016), ci un Comitet cu puteri decizionale în cadrul căruia prin votul majoritar al celor 3 salariați se poate impune o decizie de investire sau dezinvestire Conducerii superioare a societății. Se creează astfel o structurä de decizie care se impune prin vot Conducerii superioare, având rol de decizie dar și rol de investigare, acest comitet dublând și activitatea departamentelor de specialitate care sunt conduse de persoane cu atribuții cheie”.

Conducerea SIF5 mai apreciază că impunerea prin Actul Constitutiv a unor limite investiționale destul de reduse raportat la mărimea societății este de natură să blocheze activitatea acesteia.

SIF Oltenia (SIF5) a convocat, pe 9 mai, Adunarea Generală, la solicitarea SIF Banat Crișana și SIF Muntenia, pentru reducerea numărului de administratori, de la 7 la 5, și înființarea unui Comitet Investițional.

În convocator, se regăsesc și alte propuneri făcute de conducerea SIF Oltenia, precum aprobarea unui program de răscumpărare pentru 30.000.000 acțiuni proprii cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând 5,1709 % din capitalul social actual, la prețul maxim de 2,75 lei/acțiune.

Lupta pentru conducerea SIF Oltenia începe, oficial, pe 9 mai

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (27/03/2023)

Notificare rascumparare actiuni proprii 20 - 24 martie 2023

MedLife S.A. (M) (27/03/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20 - 24 martie 2023

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (27/03/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 20.03.-24.03.2023