Update articol:
Raport trimestrul I

ASF: Banca Transilvania, OMV Petrom și Romgaz, în topul acțiunilor preferate de fondurile de pensii private obligatorii

*Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private – 11,17 miliarde de euro, la 31 martie 2019 

Valoarea activelor totale aflate în administrare la nivelul întregului sistem de pensii private, a atins 53,21 miliarde de lei (11,17 miliarde de euro), la 31 martie 2019, în creștere cu 7,28% față de luna decembrie 2018, potrivit unui raport publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Valoarea activelor totale la 31 martie 2019 reprezenta 5,50% din PIB.

7,31 milioane de participanți erau înregistrați în sistemul pensiilor administrate privat la sfârșitul lunii martie 2019, cu un avans de 0,81% față de finalul anului 2018. În trimestrul I 2019 s-au înregistrat 60 mii participanți noi în sistem, cu 14,75% mai puțin decât în trimestrul I 2018 (70 mii persoane).

Fondurile FPAP NN, FPAP AZT Viitorul Tău și FPAP Metropolitan Life s-au menținut pe primele poziții, însumând la 31 martie 2019 aproximativ 71% din activele nete și 63% din total participanți, potrivit ASG.

În luna martie 2019 au fost virate către fondurile de pensii administrate privat 658,88 milioane de lei (138,34 milioane de euro), înregistrând o creștere de 0,42% comparativ cu decembrie 2018.

La 31 martie 2019, structura portofoliilor fondurilor de pensii administrate privat era următoarea: titlurile de stat cu 61,30%, acțiuni 18,32% și alte active 20,38% (depozite bancare, obligațiuni corporative, obligațiuni organisme străine neguvernamentale, titluri de participare, obligațiuni municipale, fonduri de mărfuri și metale prețioase, instrumente de acoperire a riscului și alte sume). Comparativ cu luna decembrie 2018, ponderea instrumentelor cu venit fix în portofoliile fondurilor de pensii administrate private a înregistrat o scădere. În același timp, portofoliile fondurilor de pensii administrate privat au înregistrat o creștere a alocării în acțiuni.

La 31 martie 2019, fondurile de pensii administrate privat dețineau investiții în acțiuni în valoare de 9,36 miliarde lei, în creștere față de 17,45% în decembrie 2018. 89,29% din totalul plasamentelor în acțiuni ale fondurilor de pensii administrate privat (8,36 miliarde lei) au fost efectuate în acțiuni ale unor emitenți din România, în timp ce 10,71% (1 miliard lei) au fost plasamente în acțiuni ale unor emitenți din Germania, Franța, Austria, Luxemburg și alte state. În cazul acțiunilor din România, pe primele locuri s-au situat Banca Transilvania SA cu 16,30% din total emitenți din România, OMV Petrom cu 14,36%, Romgaz SA cu 12,23%, Fondul Proprietatea SA cu 11,82% și BRD – Groupe Societe Generale SA cu 8,32%, în timp ce deținerile de acțiuni emise de către SIF-uri reprezentau 4,33% din total (SIF 2 Moldova și SIF 5 Oltenia cu cele mai mari ponderi)

Printre emitenții străini de acțiuni se remarcă Erste Group Bank AG cu 7,04%, Eurofins Scientific SE cu 7,01%, Daimler AG cu 6,48%, Wirecard AG cu 6,27% și Banco Santander SA cu 5,56% din total emitenți străini .

Conform ASF, rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost de 2,8758%.

BVB | Știri BVB

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (07/07/2022)

Solicitare completare ordine de zi AGA 29.07(01.08).2022

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (07/07/2022)

Raportare detineri sub pragul de 10% din totalul drepturilor de vot

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (07/07/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021