Update articol:
După ce a sesizat încalcări ale prevederilor legale referitoare Ia modalitatea de stabilire a datei de înregistrare

ASF va monitoriza organizarea și desfășurarea AGOA SIF Oltenia din 12 octombrie

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) va monitoriza în continuare situația existentă la SIF Oltenia (SIF5), în ceea ce privește organizarea si desfășurarea AGOA din 12 octombrie, urmând ca, în situația constatării unor încălcări ale prevederilor legale în vigoare, să formuleze propuneri privind adoptarea unor măsuri de autoritate, în conformitate cu limitele de competenta deținute de ASF, a transmis Autoritatea, la solicitarea Financial Intelligence.

Anterior, ASF a cerut SIF Oltenia (SIF5) să publice corespondența avută în ultima perioadă, legată de cererea acționarilor SIF Banat Crișana și SIF Muntenia de convocare AGA pentru repetarea AGA de bilanț, propuneri introduse pe ordinea de zi a AGA din 12 octombrie. ASF a atenționat că propunerea formulată de acționarii SIF Oltenia privind repartizarea profitului pe 2019 și Nota formulată de conducerea SIF5 încalcă prevederi legale referitoare Ia modalitatea de stabilire a datei de înregistrare.

La solicitarea Financial Intelligence, ASF a răspuns unor întrebări legate de situația de la SIF Oltenia, referitor la AGA din 12 octombrie:
Ce problema a indentificat ASF legate de convocarea AGA SIF Oltenia din 12 octombrie?

ASF: Din analiza efectuată cu privire la rezoluția de la punctul nr. 21 aflat pe ordinea de zi a AGOA, convocată pentru data de 12/13.10.2020, care vizează Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, precum si cu privire la nota potrivit căreia conducerea SIF OLTENIA S.A. precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare, a rezultat faptul că propunerea formulată de acționarii societății, în ceea ce privește punctul 21 aflat pe ordinea de zi, precum si precizarea formulată sub forma unei Note de către conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. generează încălcarea prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 referitor la modalitatea de stabilire a datei de înregistrare.

Totodată, stabilirea unei noi date de înregistrare, ulterioară AGOA din data de 12/13.10.2020, în ceea ce privește punctul referitor la repartizarea profitului, ar avea ca efect încălcarea prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, putând fi prejudiciați acționarii existenți la data de înregistrare (12.06.2020) aferentă AGOA din 28.04.2020, care nu au încasat dividendele.

Vă rugăm să ne spuneți care au fost recomandările ASF pentru emitent?

ASF: Având in vedere aspectele desprinse în urma analizei efectuate, emitentul a fost atenționat cu privire la faptul ca propunerea formulată de acționarii societății în ceea ce privește punctul 21 aflat pe ordinea de zi, precum si precizarea formulată sub forma unei Note de către conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. generează încălcarea prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 referitor la modalitatea de stabilire a datei de înregistrare.

Totodată, s-a învederat faptul că stabilirea unei noi date de înregistrare, ulterioară AGOA din data de 12/13.10.2020, în ceea ce privește punctul referitor la repartizarea profitului, ar avea ca efect încălcarea prevederilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, putând fi prejudiciați acționarii existenți la data de înregistrare (12.06.2020) aferenta AGOA din 28.04.2020 care nu au încasat dividendele.

In aceste condiții, s-a solicitat dispunerea tuturor măsurilor necesare în vederea informării corespunzătoare a acționarilor (prin publicarea unui raport curent pe website-ul operatorului de piață și a unui document de informare în cadrul secțiunii dedicate materialelor aferente AGOA, care urmează a fi prezentat acționarilor inclusiv in cadrul AGOA), cu privire la efectele pe care aprobarea rezoluției de la pct. 21 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 12/13.10.2020 le poate produce, astfel încât aceștia să fie în măsură să adopte o hotărâre cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

În final, având in vedere situația prezentată, s-a solicitat Consiliului de administrație și acționarilor societății, care urmează să-și exprime votul în cadrul AGOA convocată pentru data de 12/13.10.2020, să dispună toate măsurile necesare în vederea asigurării desfășurării ședinței adunării generale, respectiv adoptării de hotărâri cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Ce trebuie sa facă acum emitentul?

ASF: Societatea are obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea informării corespunzătoare a acționarilor (prin publicarea unui raport curent pe website-ul operatorului de piață și a unui document de informare în cadrul secțiunii dedicate materialelor aferente AGOA care urmează a fi prezentat acționarilor, inclusiv în cadrul AGOA) cu privire la efectele pe care aprobarea rezoluției de la pct. 21 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 12/13.10.2020 le poate produce, astfel încât aceștia să fie în măsură să adopte o hotărâre cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Totodată, Consiliului de administrație si acționarii societății care urmează sa își exprime votul in cadrul AGOA, convocată pentru data de 12/13.10.2020, au obligația de a dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării desfășurării ședinței adunării generale, respectiv adoptării de hotărâri cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Având în vedere faptul că societatea nu a publicat, conform solicitării Autorității de Supraveghere Financiară din data de 16.09.2020, raportul curent pe website-ul operatorului de piață/documentul de informare în cadrul secțiunii dedicate materialelor aferente AGOA solicitate, Autoritatea a solicitat, în data de 18.09.2020, publicarea respectivelor documente de îndată, dar fără a depăși 24 de ore.

Ce măsuri are în vedere ASF?

ASF: Având in vedere aspectele prezentate, Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Sectorul Investiții și Instrumente Financiare, urmează să monitorizeze în continuare situația existentă la societate, în ceea ce privește organizarea si desfășurarea AGOA S.I.F. Oltenia S.A., urmând ca în situația constatării unor încălcări ale prevederilor legale în vigoare, să formuleze propuneri privind adoptarea unor măsuri de autoritate, în conformitate cu limitele de competenta deținute de ASF.

***

VEZI AICI ADRESELE ASF si PRECIZARILE PRESEDINTELUI SIF OLTENIA, TUDOR CIUREZU

Amintim că SIF Banat Crișana și SIF Muntenia  au cerut reluarea AGA de bilanț SIF5, în contextul în care, în aprilie, o parte din acționari nu au fost primiți la ședința din sediul SIF Oltenia, fiind invocate motive pe fondul situației legate de pandemia coronavirus. Atunci, vicepreședintele SIF5 Cristian Bușu a prezidat o AGA cu acționarii din fața sediului, iar președintele Tudor Ciurezu o AGA cu cei din sediu, rezultând două rapoarte cu decizii contrare. Niciuna dintre decizii nu a fost înregistrată la Registrul Comerțului, fiind generate mai multe litigii. În cadrul acestora, plata dividendelor – conform deciziei AGA prezidate de Tudor Ciurezu – a fost suspendată de instanță. SIF1 si SIF4 au motivat cererea de repetare a AGA cu necesitatea indepartarii incertitudinii juridice si de a clarifica vointa actionarilor, inainte de pronuntarea instantelor.

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (23/10/2020)

Tranzactii raportate conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

COS TARGOVISTE S.A. (COS) (23/10/2020)

Stadiu procedura insoventei

VES SA (VESY) (23/10/2020)

Hotarari AGA O & E 23.10.2020