Update articol:

ASF atenționează că propunerea formulată de acționarii SIF Oltenia privind repartizarea profitului pe 2019 și Nota formulată de conducerea SIF5 încalcă prevederi legale referitoare Ia modalitatea de stabilire a datei de înregistrare

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a cerut SIF Oltenia (SIF5) să publice corespondența avută în ultima perioadă, legată de cererea acționarilor SIF Banat Crișana și SIF Muntenia de convocare AGA pentru repetarea AGA de bilanț, propuneri introduse pe ordinea de zi a AGA din 12 octombrie.

ASF a atentionat conducerea SIF Oltenia “de faptul ca propunerea formulata de actionarii societatii în ceea ce privește punctul 21 aflat pe ordinea de zi (n.n. aprobarea de dividende), precum și precizarea formulată sub forma unei Note de către conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. genereaza încălcarea prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 referitor Ia modalitatea de stabilire a datei de Inregistrare.”

Convocatorul AGA din 12 octombrie reia propunerea acționarilor, alături de nota conducerii SIF Oltenia: ”21. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații: a). Dividende: 52.214.914,30 lei (42,0639% din profitul net), ceea ce asigură un dividend brut pe acțiune de 0,10 lei. Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70 % calculată la prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor în 2019 (2,1272 lei/acțiune) și 3,91 % calculată la prețul de închidere pentru anul 2019 (2,56 lei/acțiune). Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.

b). Alte rezerve (surse proprii de finanțare): 71.917.359,37 lei (57,9361% din profitul net) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății. ”

ASF mai arata in adresa catre SIF5: “Va aducem în vedere că stabilirea unei noi date de înregistrare, uterioară AGOA din data de 12/13.10.2020, în ceea ce privește punctul referitor la repartizarea profitului, ar avea ca efect încălcarea prevederilor art. 46 alin  (2) din Legea nr. 2412017, putând fi prejudiciați acționarii existenti la data de înregistrare (12.06.2020) aferentă AGOA din 28.04.2020 care nu au încasat dividendele.

In aceste conditii, vă solicitam să dispuneți toate măsurile necesare în vederea informarii corespunzatoare a acționari1or (prin publicarea unui raport curent pe website-ul operatorului de piață și a unui document de informare în cadrul secțiunii dedicate materialelor aferente AGOA care urmează a fi prezentat acționarilor inctusiv în cadrul AGOA) cu privire la efectele pe care aprobarea rezolutiei de la pct. 21 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 12/13.10.2020 le poate produce, astfel încât aceștia să fie în măsură să adopte o hotărâre cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”

VEZI AICI ADRESELE ASF si PRECIZARILE PRESEDINTELUI SIF OLTENIA, TUDOR CIUREZU

Cei doi acționari au cerut reluarea AGA de bilanț, în contextul în care, în aprilie, o parte din acționari nu au fost primiți la ședința din sediul SIF Oltenia, fiind invocate motive pe fondul situației legate de pandemia coronavirus. Atunci, vicepreședintele SIF5 Cristian Bușu a prezidat o AGA cu acționarii din fața sediului, iar președintele Tudor Ciurezu o AGA cu cei din sediu, rezultând două rapoarte cu decizii contrare. Niciuna dintre decizii nu a fost înregistrată la Registrul Comerțului, fiind generate mai multe litigii. În cadrul acestora, plata dividendelor – conform deciziei AGA prezidate de Tudor Ciurezu – a fost suspendată de instanță. SIF1 si SIF4 au motivat cererea de repetare a AGA cu necesitatea indepartarii incertitudinii juridice si de a clarifica vointa actionarilor, inainte de pronuntarea instantelor.

SIF Oltenia a transmis azi: “Conducerea superioară a societății informează acționarii că, în baza Hotărârii nr. 3 de aprobare a situațiilor financiare individuale ale societății pentru anul 2019 și a Hotărârii nr. 4 de aprobare a repartizării profitului net realizat în anul 2019 aprobate in cadrul Adunării  Generale a Acționarilor din 28.04.2020, din care 52.214.914,30 lei dividende, respectiv 0,10 lei/acțiune dividend brut, a efectuat plăți efective de dividende începând cu data de 01.07.2020 către acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de 12.06.2020 – data aprobată prin Hotărârea nr. 8 a AGOA din 28.04.2020 ca fiind DATA DE ÎNREGISTRARE, stabilită în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017.

Precizăm că data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2019, respectiv 01.07.2020, a fost stabilită și aprobată de AGOA din 28.04.2020 în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Împotriva hotărârilor AGOA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au introdus
acțiuni în anulare acționarii SIF Banat Crișana SA, SIF Muntenia SA și SAI Certinvest. Plata dividendelor aferente anului 2019 a fost sistată începând cu 16.07.2020, datorită suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020, prezidată de Președintele Consiliului de Administrație, prin Decizia nr. 315/15.07.2020 a Curții de Apel Craiova pronunțată în Dosarul 2635/63/2020 (Raport curent SIF Oltenia SA nr. 4829/16.07.2020).
Până la data suspendării executării Hotărârilor nr. 1-8 adoptate de AGOA SIF Oltenia SA din 28.04.2020 prezidată de Tudor Ciurezu au fost achitate către acționari dividende brute în sumă de 36.093.495,47 lei.”

SIF Oltenia justifica nota introdusa pe ordinea de zi: “Întrucât acționarii SIF Banat Crișana SA și SIF Muntenia SA, în cererea înaintată Consiliului de Administrație, înregistrată la SIF Oltenia SA sub nr. 5291/14.08.2020, au solicitat inclusiv revocarea datei de înregistrare (12.06.2020) care a stat la baza identificării acționarilor îndreptățiți să primească dividende pentru exercițiul financiar al anului 2019, Consiliul de Administrație al societății a considerat necesară Nota de la punctul 21 de pe ordinea de zi a Convocatorului AGOA din 12.10.2020 corespunzător datei de înregistrare a dividendelor achitate.

Aducem la cunoștința acționarilor că punctul 21 de pe ordinea de zi a AGOA din 12.10.2020 excede prin conținut cadrului legal deoarece, atât DATA PLĂȚII cât și DATA DE ÎNREGISTRARE precizată în Nota din Convocator nu țin seama de prevederile art. 86 din Legea nr 24/2017 și ale art. 178 alin. (2) din regulamentul ASF nr. 5/2018. Ambele date trebuie să fie ulterioare datei ținerii adunării – 12.10.2020. Pe cale de consecință, un vot favorabil – o eventuală HOTĂRÂRE de aprobare a acestui punct – nu va putea fi dusă la îndeplinire.

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (27/10/2020)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (27/10/2020)

Tranzactie cu parti afiliate

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/10/2020)

Comunicat informare investitori - versiunea in limba engleza

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/10/2020)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni