Update articol:

ASSAI: Asigurătorii trebuie să negocieze cu unitățile reparatoare tarifele orare de manoperă

Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI) atenționează că societățile de asigurare încearcă de mai mult de un an să diminueze sumele decontate unităților reparatoare prin reducerea nejustificată a sumelor achitate pentru ora de manoperă. Concomitent, ASSAI atenționează că  unele unități service practică tarife nejustificat de mari.

„Așa cum cheltuielile administrative ale societăților de asigurari nu pot fi plafonate, nici tariful/oră de manoperă nu poate fi plafonat. Realitatea este că tariful orei de manoperă este scăpat total de sub control. Pe de o parte asigurătorii, prin clauzele contractelor de Casco și convențiile încheiate cu o parte din service-uri, plafonează tariful orei de manoperă sub 90-100 lei. Pe de altă parte, anumite service-uri ce reprezintă un procent foarte mic din totalul unităților reparatoare autorizate RAR (sub 0,6%)  tarifează ora de manoperă cu 700-1.000 lei. În aceste condiții, atât service-urile cât și asigurătorii trebuie să dea dovadă de decență și să accepte că trebuie să se așeze la masa negocierilor”, atenționează Dan Barbu, preşedintele ASSAI.

Recent, într-un articol publicat în presă, Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România recunoștea un tarif de 150 lei/ ora de manoperă, potrivit ASSAI. 

Tariful pentru ora de manoperă este calculat în funcție de o serie de variabile, printre care: nivelul de salarizare din prezent (salariul minim este de 2.280 lei în 2020 comparativ cu 550 lei în 2007, însă salariul minim este plătit celor care prestează muncă necalificată, iar numărul acestor angajați este redus în cadrul unităților reparatoare), costul chiriilor, al ratelor la bănci sau costurile de retehnologizare si toate  raportate la cursul de schimb euro/ lei (4,85 lei/euro în prezent față de doar 3,17 lei/euro în 2007). Pentru comparație, în 2007 tariful pentru manoperă era de 70-95 lei/oră. În condițiile în care în prezent majoritatea societăților de asigurare decontează ora de manoperă cu  tarife la nivelul anului 2007 sau chiar la niveluri mai scăzute, precizează Cristi Opincariu, membru ASSAI.

Asociaţia Societăţilor de Service Auto Independente (ASSAI) atenționează că o majorare a tarifelor de manoperă este justificată de costurile pe care le au service-urile auto în prezent.

„Fiecare unitate reparatoare are propria modalitate de calcul pentru stabilirea tarifului orar de manoperă, însă este evident că variațiile nu pot fi de 10 ori mai mari. Subliniez că ASSAI nu susține practicarea de tarife care depășesc echivalentul centrului de cost și se dezice ferm de toate unitățile service care practică tarife care depășesc acest nivel”, subliniează președintele ASSAI.

Un alt oficial ASSAI aduce în atentie unul din cele mai bune exemple actuale din  piață – „tariful orar de mecanică”.  În stabilirea tarifului pe ora de mecanică nu a intervenit nimeni, nivelul acestuia fiind stabilit de piață, în baza principului libertății economice dat de raportul cerere-ofertă. În prezent, service-urile independente practică tarife de mecanică în jurul valorii 90 – 150 lei/oră, iar service-urile reprezentanțelor auto – tarife de 150 – 300 lei/oră.

„Gradul de dificultate a reparațiilor de tinichigerie/vopsitorie este de trei ori mai ridicat decât al celor de mecanică. Din acest motiv, firesc ar fi ca aceste tarife să fie de trei ori mai mari. Realitatea este alta deoarece pe segmentul reparațiilor pe caroserie au intervenit companiile de asigurări și au limitat, prin metode specifice, tarifele la nivelurile practicate în anul 2007. Asigurătorii cunosc foarte bine această situație și din acest motiv fac lobby ca aceste tarife să nu urmeze cursul firesc al unei piețe libere, condusă de evoluția dintre cerere și ofertă, ci își doresc să controleze în continuare valoarea facturilor emise de unitățile reparatoare”, atenționează Marian Lazăr, membru ASSAI.

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022