Update articol:

BNR și ASF au publicat drepturile salariale – vezi salariile, primele și bonusurile din cele două instituții

Banca Națională a României (BNR) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) dau dovadă de transparență, publicând pe site-urile proprii drepturile salariale din aceste instituții. Este prima dată când sunt acestea foarte clar precizate, în condițiile în care presa a scris de-a lungul timpului că salariile, primele și bonusurile din BNR și ASF sunt foarte mari.

La o primă vedere, aceste drepturi salariale pot părea mari, dar responsabilitatea funcționarilor din aceste instituții este foarte mare. “Atât în BNR, cât și ASF trebuie să existe salarii destul de mari, pentru că sunt supravegheate piețe financiare de miliarde de euro și în acest fel poate fi combătută corupția. În plus, responsabilitățile în aceste instuții trebuie retribuite corespunzător”, potrivit specialiștilor din piața financiară.

BNR și ASF nu cheltuie bani din bugetul public, ci se autofinanțează conform legilor de funcționare. Astfel, potrivit legii de funcționare – articolul 18 din OUG 93/2012, ASF se finanţează integral din venituri proprii extrabugetare.

Cât privește BNR, Adrian Vasilescu, consultantul de strategie al BNR, a declarat, în mai multe rânduri, că Banca Centrală nu este finanțată din bani de la bugetul de stat, din contră este un contributor net la bugetul de stat: “Contributorii nu plătesc salariile la Banca Națională. Banca Națională are o singură legătură cu bugetul României: plătește 80% din profit în impozit, plătește impozite pe salariile din Banca Națională, taxe pe valoarea adăugată pentru toate achizițiile și pentru tot ceea ce face. Deci, fluxul de bani este de la Banca Națională spre buget și de-acolo spre Banca Națională nu vine niciun singur leu”.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu beneficiază de un salariu net de 47.678 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de administrație de 20.641 de lei, iar Florin Georgescu, prim-viceguvernator – un salariu de 44.914 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de administrație de 20.340 lei.

Leonardo Badea, viceguvernator, are un salariu de 40.865 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de administrație de 20.324 lei.

Eugen Nicolăescu, viceguvernator, are un salariu de 40.865 lei și o indemnizație de membru al Consiliului de administrație de 20.324 lei.

Potrivit BNR, în plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:

 • Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar;
  • Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare;
  • O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004.

La încetarea contractului individual de muncă, salariații BNR beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:
• 5 ani – 10 salarii;
• 4 ani – 8 salarii;
• 3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României – Csaba Balint, Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan-Radu Ruşanu și Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 20.324 lei. Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii, potrivit BNR.

Drepturile salariale din ASF

 

Nicu Marcu, președintele ASF, are un salariu net de 40.354 lei și o indemnizație de membru al Consiliului ASF de 18.379 lei.

Prim vicepreședintele ASF Doina Dascălu are un salariu net de 35.959 lei, plus o indemnizație de membru al Consiliului ASF de 18.379 lei.
Cristian Roșu, Dan Armeanu și Gabriel Gradinescu, vicepreședinți ASF, au câte un salariu net de 31.564 lei, plus o indemnizație de membru al Consiliului ASF de 18.379 lei.

În plus față de salariul lunar, pot fi acordate și alte venituri, după cum urmează:

 • Primă de vacanță – 100% din salariul brut lunar și/sau indemnizația brută lunară din luna precedentă acordării, în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.
  Prima de vacanță nu se acordă, conform prevederilor art. 1 alin. (9) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Alte drepturi bănești de maximum 2 salarii brute lunare sau indemnizații brute lunare.

Membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F., Jozsef Birtalan, Ioan Gheorghe Țară, Aura Gabriela Socol și Ovidiu Răzvan Wlassopol, primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului A.S.F., în valoare de 18.379 lei.  Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.

Salariații ASF mai beneficiază și de vouchere de vacanță (conform prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009) și de tichete de masă.
Potrivit ASF, tichetele de masă nu se acordă, conform prevederilor art. III din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În situația încetării contractului individual de muncă, salariații A.S.F. cu o vechime de minimum 3 ani în cadrul A.S.F. beneficiază, în condițiile legii, de o compensație în cuantum de 3 salarii lunare de bază brute realizate în luna anterioară încetării raporturilor de muncă, în afara drepturilor cuvenite la zi.

Cu excepția salariului/indemnizației, celelalte drepturi de natură salarială au caracter general și se acordă în limitele prevederilor actelor normative aplicabile la data acordării acestora, precum și în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

Personalul A.S.F. poate primi, anual, o primă de performanță, în cuantum de până la un salariu brut lunar/indemnizație lunară, în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale și în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

Vezi mai jos postarile integral:

Drepturile salariale acordate în Banca Națională a României

 

 1. Conducerea executivă
 2. Venit lunar

 

Venit lunar Sumă netă
Mugur Isărescu, guvernator
Salariul 47.678 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 20.641 lei
Florin Georgescu, prim-viceguvernator
Salariul 44.914 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 20.340 lei
Leonardo Badea, viceguvernator
Salariul 40.865 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 20.324 lei
Eugen Nicolăescu, viceguvernator
Salariul 40.865 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 20.324 lei

 

 1. Alte venituri

În plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:

 • Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar;
 • Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare;
 • O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:

 • 5 ani – 10 salarii;
 • 4 ani – 8 salarii;
 • 3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.

 

 1. Conducerea neexecutivă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României – Csaba Balint, Gheorghe Gherghina, Cristian Popa, Dan-Radu Ruşanu și Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 20.324 lei

Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.

 

III. Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Naţională a României

 1. Venit lunar
Funcție Nivel minim Nivel maxim
Centrala Băncii Naționale a României
Director 16.164 lei 37.693 lei
Director adjunct 14.399 lei 26.341 lei
Șef serviciu 7.204 lei 20.479 lei
Șef birou 8.205 lei 13.659 lei
Structurile teritoriale ale Băncii Naționale a României
Director 8.892 lei 17.653 lei
Șef serviciu 6.927 lei 11.163 lei
Șef birou 6.442 lei 7.241 lei

 

 1. Alte venituri

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, salariații băncii pot primi bonus de performanță anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale.

 

DREPTURILE DE NATURĂ SALARIALĂ ACORDATE ÎN A.S.F.

I. Conducerea executivă

A. Venit lunar

B. Alte venituri

În plus față de salariul lunar, pot fi acordate și alte venituri, după cum urmează:

 • Primă de vacanță – 100% din salariul brut lunar și/sau indemnizația brută lunară din luna precedentă acordării, în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

Prima de vacanță nu se acordă, conform prevederilor art. 1 alin. (9) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Alte drepturi bănești de maximum 2 salarii brute lunare sau indemnizații brute lunare.

 

 1. Conducerea neexecutivă
 2. Venit lunar

Membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F., Jozsef Birtalan, Ioan Gheorghe Țară, Aura Gabriela Socol și Ovidiu Răzvan Wlassopol, primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului A.S.F., în valoare de 18.379 lei.

Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.

 1. Alte venituri

Membrii neexecutivi primesc veniturile prevăzute la pct. I lit. B, cu excepția primei de vacanță.

 

III. Salariații

 1. Venit lunar

Salariații A.S.F. beneficiază de drepturile prevăzute la pct. I. lit. B, de vouchere de vacanță (conform prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009) și de tichete de masă.

Tichetele de masă nu se acordă, conform prevederilor art. III din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În situația încetării contractului individual de muncă, prevăzută la art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariații A.S.F. cu o vechime de minimum 3 ani în cadrul A.S.F. beneficiază, în condițiile legii, de o compensație în cuantum de 3 salarii lunare de bază brute realizate în luna anterioară încetării raporturilor de muncă, în afara drepturilor cuvenite la zi.

Cu excepția salariului/indemnizației, celelalte drepturi de natură salarială au caracter general și se acordă în limitele prevederilor actelor normative aplicabile la data acordării acestora, precum și în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, personalul A.S.F. poate primi, anual, o primă de performanță, în cuantum de până la un salariu brut lunar/indemnizație lunară, în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale și în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

 

BVB | Știri BVB