Update articol:

BRD – Profit net de 1.499 milioane RON anul trecut, rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) peste 18% pentru al treilea an consecutiv

Consiliul de Administrație a decis propunerea unui dividend brut pe acțiune similar cu anul financiar 2018 (1,64 RON/acțiune)

BRD a înregistrat, anul trecut,  un profit net de 1.499 milioane RON, rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) peste 18% pentru al treilea an consecutiv, potrivit rezultatelor financiare preliminare. Profitul este mai mic decât în 2018, când a fost de 1.563 milioane de lei. 

Principalele tendințe comerciale și indicatori financiari ai BRD Groupe Societe Generale la 31 decembrie 2019 la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS):

–       Volume mai mari pe toate segmentele de clienți: creștere continuă a creditelor retail (+3.5%* în termeni anuali), finanțare prin leasing și credite acordate clienților companii mari în creștere (credite nete, inclusiv leasing, mai mari cu 4,6%* în dinamică anuală), realizare remarcabilă pe piață soluțiilor alternative de economisire (creștere de 74% a activelor în administrare ale BRD AM față de finalul lunii decembrie 2018), utilizare tot mai largă a canalelor digitale (creșterea numărului de utilizatori activi unici pentru servicii de banca la distanță, MyBRD Mobile și MyBRD Net, +19% față de finalul lunii decembrie 2018);

–       Creștere anuală a veniturilor, venit net bancar mai mare cu 5,0%;

–       Creștere a cheltuielilor operaționale, determinată în principal de costuri cu personalul și cheltuieli reglementare mai mari (contribuții cumulate la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție și taxa pe activele financiare), în timp ce avansul altor cheltuieli a fost limitat la +2,5% în dinamică anuală;

–       Performanță operațională, reflectată de creșterea rezultatului operațional brut cu 4,8% în dinamică anuală, excluzând contribuțiile la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție și taxa pe activele financiare, grație activității comerciale dinamice; indicatorul cost/venit de 46,8%, stabil față de 2018 (excluzând impactul costurilor reglementare menționate mai sus), susținut de creșterea veniturilor, continuând în același timp programul de transformare;

–       Rata creditelor neperformante mult sub media pieței (3,1% la finalul lunii decembrie 2019 față de 4,3% la nivelul sistemului bancar);

–       Costul riscului a înregistrat reluări de 204 milioane RON susținute de performanță solidă din activitatea de recuperări aferente expunerilor scoase în afară bilanțului, indemnizații excepționale din asigurări (înregistrate în trimestrul trei din 2019) și control strict al riscului la acordarea creditelor;

Francois Bloch, Director General al BRD Groupe Societe Generale, a declarat:

Am obținut o profitabilitate ridicată grație creșterii veniturilor, profilului de risc robust și performanței comerciale solide pe ambele segmente de clienți, retail și companii, continuând în același timp implementarea planului nostru de transformare a modelului de afaceri. BRD Assset Management a înregistrat o performanță spectaculoasă evidențiată de creșterea activelor în administrare cu 74% în comparație cu anul precedent, în linie cu strategia BRD de a valorifica potențialul deplin al pieței de economisire și de a propune clienților noștri o alternativă depozitelor standard. În paralel, am finanțat activ IMM-urile prin oferta noastră de leasing.

În linie cu programul nostru de transformare a modelului de afaceri, am accelerat investițiile în inovația digitală pentru a oferi clienților o experiență îmbunătățită. Spre exemplu, pentru companii, am lansat o nouă aplicație de mobil pentru cash management și oferim acces facil la soluțiile de factoring și trade finance. Pentru clienții retail, îmbunătățirea continuă a soluțiilor de banca la distanță a condus la o creștere de două cifre a ratei de adopție și a volumului de tranzacții pe canalele digitale”.

Performanță comercială dinamică

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creanțele din leasing, s-au majorat cu +4,6%* față de 2018 grație ambelor segmente, retail și corporate. Creditele de consum și imobiliare au stat la baza creșterii pe segmentul retail, care a ajuns la +3,5%* în termeni anuali. Avansul creditelor corporate (+7,4%* comparativ cu anul 2018) a fost susținut de creditele pentru companii mari (+8,2%*) și de finanțarea de leasing. Valoarea finanțărilor noi de leasing a crescut cu +39% față de întregul an 2018, sub impulsul cererii atât din partea IMM-urilor, cât și a companiilor mici pentru vehicule comerciale și mașini de pasageri și echipamente pentru agricultură și industrie.

Depozitele pe segmentul retail (inclusiv fondurile BRD AM) au crescut cu +5,7%*, atât datorită creșterii de +4,0%* în termeni anuali a bazei extinse a depozitelor segmentului retail, cât și a creșterii remarcabile a activității de management al activelor. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 68,4% la finalul lui 2019, cu 2,7 puncte procentuale mai mare față de 2018.

BRD oferă clienților săi o gama largă de soluții de investiții și economisire prin intermediul fondurilor mutuale administrate de filiala să specializată, BRD Asset Management. BRD a înregistrat o performanță  pe această piață în 2019. Creșterea activelor în administrare a accelerat la +74% în termeni anuali în 2019, datorită subscrierilor nete importante în BRD Simfonia și Eurofond (denominat în RON și respectiv în EUR) care investesc, în principal, în instrumente cu venit fix și monetare. Prin urmare, cota de piață a BRD AM a crescut, în continuare, cu +6,5 puncte procentuale la 19,3%** la sfârșitul perioadei de raportare, devenind al treilea cel mai mare manager de active din România. 

Utilizarea canalelor digitale a continuat să se intensifice, după cum reflectă numărul în creștere de utilizatori activi unici ai serviciilor de internet și mobile banking până la aproape 600 mii la sfârșitul lui 2019, în creștere cu +46% în ultimii doi ani. În același timp, volumul de tranzacții prin canalele electronice a crescut rapid, cu +24% în comparație cu 2018. Gradul de penetrare digitală a accelerat de asemenea pe segmentele IMM-urilor și companiilor mari, peste 97% din tranzacții fiind efectuate prin canale electronice, adunând peste 1 milion de plăţi pe lună.

BRD a lansat mai multe soluții digitale pentru clienții săi: o nouă aplicație mobilă pentru corporații, care oferă acces în timp real la conturi în condiții depline de securitate și mobilitate, o soluție digitală end-to-end complet integrată pentru factoring și o platforma digitală de trade finance dedicată gestionării într-un mod rapid și sigur a garanțiilor, scrisorilor de credit și încasărilor.

Rezultate financiare anuale 

Venitul net bancar la nivelul Grupului BRD în anul 2019 a atins 3.270 milioane RON, în creștere cu 5,0% față de 2018, reflectând dinamică comercială solidă pe toate segmentele de clienți. Veniturile nete din dobânzi au atins 2.150 milioane RON, mai mari cu 8,1% față de anul precedent, fiind influențate pozitiv de creșterea continuă a volumelor, schimbări de structura și mediul favorabil al ratelor de dobânda. Contrar presiunii puternice asupra prețurilor serviciilor bancare de tranzacționare, veniturile nete din comisioane au crescut cu 1,1% față de anul 2018, datorită activității intense pe segmentul cardurilor, creșterii volumelor de tranzacții ale clienților, precum și veniturilor mai mari din activitatea de administrare a activelor, potrivit comunicatului BRD.

Cheltuielile operaționale au totalizat 1.678 milioane RON în 2019 (față de 1.490 milioane RON în 2018), evoluția lor reflectând în principal creșterea tensiunii pe piață muncii, costuri reglementare și investiții aferente programului de transformare a modelului de afaceri, mai mari. Costurile cu personalul au fost mai mari cu 7,6% în comparație cu anul 2018, determinate de ajustări de salarii și alte beneficii, realizate de banca în contextul unei piețe de muncă extrem de tensionată în care salariului mediu are un ritm de creștere de două cifre. Costurile reglementare, care se referă la contribuțiile cumulate la Fondurile de Garantare a Depozitelor și de Rezoluție (72 milioane RON în 2019 față de 35 milioane RON în 2018) și la taxa pe activele financiare (75 milioane RON înregistrată că și cheltuiala în ultimul trimestru al anului) au reprezentat aproximativ 10% din totalul cheltuielilor operaționale aferente întregului an. Celelalte tipuri de cheltuieli au fost ținute sub control (+2,5% în dinamică anuală), oglindind efectele planului de transformare aflat în derulare, lansat pentru a răspunde provocărilor viitoare, pe de-o parte, și limitarea cheltuielilor diverse, pe de altă parte.

Grupul BRD a înregistrat o performanță operațională, cu rezultatul operațional brut în creștere cu +4,8% față de anul 2018 (excluzând costurile reglementare). Eficienţa operațională a rămas robustă, indicatorul cost/venit atingând 46,8% (excluzând costurile reglementare), stabil în comparație cu anul 2018.

Profilul de risc al BRD a devenit și mai puternic în 2019 după cum reflectă scăderea semnificativă a ratei creditelor neperformante (credite neperformante conform definiției ABE, rată NPL la nivelul băncii) de la 4,6% la finalul lunii decembrie 2018 la 3,1% la finalul lunii decembrie 2019, datorită operațiunilor de ștergere de creanțe, vânzări de expuneri neperformante și controlul bun al riscului în procesul de acordare a creditelor. În plus, gradul de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante a rămas solid, atingând 74,0% la finalul lunii decembrie 2019 (față de 74,2% la finalul lunii decembrie 2018) ce reflectă politică de provizionare prudență. Costul riscului a înregistrat reluări nete de 204 milioane RON în 2019 în comparație cu 230 milioane RON în 2018, datorită unei performanțe solide a activității de recuperare, unor indemnizații excepționale din asigurări (161 milioane RON înregistrate în trimestrul 3 al anului 2019, finalizând mai multe dosare de cerere de asigurare), precum și calității bune a creditelor nou-acordate.

În acest context, profitul net al Grupului BRD a atins 1.499 milioane RON în 2019 (în comparație cu 1.563 milioane RON în 2018) datorită creșterii puternice a veniturilor și profiulul de risc solid. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 18,9% în 2019 (față de 20,8% în 2018).

Poziția de capital a BRD a rămas robustă, potrivit BRD,  rata de solvabilitate fiind de 20,1% la finalul lunii decembrie 2019 (nivel individual, conform Basel 3, fondurile proprii excluzând rezultatul net al anului curent) față de 21,1% la finalul lunii decembrie 2018 (incluzând rezultatul net al anului, net de dividendele aprobate).

Având în vedere rezultatele anului, cât și așteptările privind evoluția capitalului, Consiliul de Administrație a decis propunerea unui dividend brut pe acțiune similar cu anul financiar 2018 (1,64 RON/acțiune), sub rezervă votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din dată de 23 aprilie 2020.

(*)  Valori medii

(**) Cota de piata luand in calcul piata fondurilor deschise de investitii

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (02/02/2023)

Reluare tranzactionare - ora 10:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizie ASF nr. 84/02.02.2023 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni FP

OMV PETROM S.A. (SNP) (02/02/2023)

Rezultate financiare preliminare la 31 decembrie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (01/02/2023)

Raport auditor S2 2022 art. 108 Legea 24/2017 (R)