Update articol:

BRD – profit net de 757 milioane RON, în creștere cu 34,5% față de prima jumătate a anului 2017

BRD a înregistrat, în primul semestru, un profit net de 757 milioane RON, în creștere cu +34,5% față de prima jumătate a anului 2017, excluzând elementele nerecurente, pe fondul performanței operaționale solide și costului de risc pozitiv, potrivit informaţiilor transmise de bancă.
Creșterea creditării pe piață românească (+5,1% în termeni nominali la sfârșitul lunii iunie 2018) a fost determinată de segmentul clienților persoane fizice în contextul creșterii salariilor și ratei crescute de ocupare a populației, în timp ce creșterea creditelor companiilor a rămas slabă, mai precizează banca. Depozitele au crescut cu +11,1%, susținute atât de segmentul persoanelor fizice, precum și de cel al companiilor.
Gradul de echipare a clienților persoane fizice (număr mediu de produse pe client activ) a crescut la 4,22 de la 4,13 la finalul lunii iunie 2017. Stocul de contracte de internet și mobile banking pentru clienți persoane fizice a ajuns la 1,47 milioane, cu +18% mai mare față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Numărul abonaților MyBRD Mobile a crescut cu +40%.
Creditele nete au crescut cu +2,8% în comparație cu sfârșitul lunii iunie 2017, grație performanței dinamice pe segmentul retail. Creditele retail au crescut cu +6,1%, susținute în principal de creditele pentru locuințe (+11,1%). Producția de credite pentru locuințe a crescut cu +8,3%, evoluție determinată de cererea pentru creditul de locuințe “La Casă Mea” oferit de BRD.
Depozitele s-au majorat cu +1,8% în dinamică anuală în principal, datorită fondurilor atrase de la clienții retail. Creșterea depozitelor retail (+6,8%) s-a datorat depunerilor în conturile curente ale clienților persoane fizice (+26%). Indicatorul credite nete/depozite a fost 67,3% la finalul lunii iunie 2018 (+0,6 puncte procentuale în comparație cu sfârșitul lunii iunie 2017).

Venitul net bancar a crescut cu +10,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită, în principal, creșterii veniturilor nete din dobânzi (+13,2%). Creșterea veniturilor nete din comisioane (+3,2%) reflectă numărul de tranzacții în creștere și veniturile mai mari din servicii de custodie și depozitare. Categoria Alte venituri a crescut cu +13,5% datorită rezultatului mai mare din tranzacționare.

Cheltuielile operaționale au crescut într-un ritm moderat față de primul semestru din 2017 (+2,8%). Cheltuielile cu personalul au fost mai mari cu +11,3%, ca urmare a ajustării pachetelor de compensații, având în vedere presiunile din piața muncii. Categoria Alte cheltuieli (excluzând contribuțiile la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și la Fondul de Rezoluție) a crescut cu +5,7%, reflectând investiții mai mari în proiecte pentru respectarea cerințelor reglementare și proiecte de transformare a băncii. Contribuția cumulată la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare și la Fondul de Rezoluție s-a înjumătățit față de anul trecut.

Rezultatul operațional brut a fost în creștere cu +19,4% față de perioada similară a anului trecut. Indicatorul cost/venit a ajuns la 49,9% în scădere cu 3,7 puncte procentuale față de primul semestru al anului trecut.

Rata creditelor neperformante a scăzut la 6,3% la finalul lunii iunie 2018 față de 8,8% la finalul lunii iunie 2017, în timp ce gradul de acoperire s-a menținut la 73%, comparativ cu 75% la finalul lui iunie 2017 (toți indicatorii conform metodologiei ABE). Grupul BRD a înregistrat un cost al riscului pozitiv de 154 milioane RON, mai scăzut cu -42,8% datorită elementelor nerecurente mari înregistrate în 2017. Elementele nerecurente s-au ridicat la 65 milioane RON în primul semestru din 2018 (despăgubiri din asigurări), comparativ cu 272 milioane RON în primul semestru din 2017 (despăgubiri din asigurări și câștig din vânzarea unui portofoliu de credite neperformante).
Rentabilitatea capitalurilor proprii a ajuns la 21,6% în primul semestru din 2018 (20,0% fără luarea în calcul a elementelor nerecurente).
BRD a menținut rata de adecvare a capitalului la un nivel confortabil de 18,8% la sfârșitul lunii iunie 2018 (la nivel individual, conform Basel 3), față 19,4% la sfârșitul lunii iunie 2017, din cauza evoluției rezervelor din reevaluare că urmare a creșterii randamentelor la titlurile de stat.

BRD – Groupe Societe Generale operează o rețea de 754 de unități.
Activele totale ale băncii erau, la finalul lunii iunie 2018, de 52,4 miliarde RON.
BRD face parte din Grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare. Grupul are 147. 000 de angajați în 67 de țări și peste 31 de milioane de clienți în întreagă lume.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022