Update articol:

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2019 este prevăzut cu un excedent în sumă de 60.794 mii lei

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2019 este prevăzut cu un excedent în sumă de 60.794 mii lei, potrivit unui proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 – publicat în data de 23.11.2018.

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019, în sumă de 134.717 mii lei, sunt constituite din dobânzi (130.468 mii lei), majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen aferente sumelor acordate din veniturile din privatizare (500 mii lei) şi alte venituri (3.749 mii lei).

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019, în sumă de 73.923 mii lei, sunt destinate în principal pentru: comisioane cuvenite Băncii Naţionale a României şi instituţiilor de credit pentru servicii prestate în contul Trezoreriei Statului (14.464 mii lei); plata dobânzilor aferente depozitelor şi disponibilităţilor păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului (59.459 mii lei).

Potrivit prevederilor art. 11, alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice elaborează, administrează şi execută bugetul Trezoreriei Statului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite în principal din:
a) dobânzi încasate la disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent şi din anii precedenţi;
b) dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice;
c) dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum și ale fondurilor speciale;
d) dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului și din disponibilitățile în valută, prin operațiuni specifice, la instituții de credit și alte insitituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni;
e) dobânzi încasate la disponibilităţile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României;
f) comisioane percepute pentru operaţiunile derulate prin contul Trezoreriei Statului şi pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului;

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite în principal din:
a) dobânzi plătite la disponibilităţile păstrate în conturi la vedere sau sub forma de depozite la Trezoreria Statului;
b) comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului;
c) comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru servicii prestate Trezoreriei Statului,
d) cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului.

Proiectul bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza următoarelor elemente:
a) ratele dobânzilor, estimate pentru anul 2019;
b) dobânzile prognozate a se încasa la soldul contului curent general al Trezoreriei Statului, conform prevederilor Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare;
c) volumul estimat al disponibilităţilor şi depozitelor pe termen păstrate în Trezoreria Statului pentru care există obligaţia acordării de dobândă;
d) execuţia preliminată a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018.
e) cursul de schimb lei/euro din Evolutia preturilor si a cursului de schimb cuprinsa in Proiectia principalilor indicatori macroeconomici 2019 – 2022.

 

BVBStiri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (23/10/2020)

Tranzactii raportate conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

COS TARGOVISTE S.A. (COS) (23/10/2020)

Stadiu procedura insoventei

VES SA (VESY) (23/10/2020)

Hotarari AGA O & E 23.10.2020