Critici grave cu privire la metodologia ANRE de stabilire a prețurilor pentru energia electrică, vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță

Hidroelectrica: Metodologia ANRE încalcă legea de funcţionare a ANRE şi legea energiei electrice, legea societăţilor comerciale, îngrădeşte libertatea constituțională de exercitare a activității economice (Actualizare)

ACTUALIZARE Observațiile transmise de Hidroelectrica fac referire la proiectul Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică, vândută […]