Update articol:

CDR semnalează lipsa de claritate a legislației privind tratamentul fiscal al tichetelor-cadou şi cere clarificări despre facilitățile fiscale pentru educație timpurie

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) consideră că dialogul constant între autorități și mediul de afaceri este fundamental pentru elaborarea unor politici publice sustenabile și pentru asigurarea predictibilității și stabilității cadrului legislativ în general, inclusiv al celui fiscal.

În materie de fiscalitate, CDR este deschisă la dialog cu Ministerul Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cu Guvernul și Parlamentul în general, pentru a identifica cele mai potrivite măsuri care să servească deopotrivă obiectivelor legate de echilibrul bugetar, cât și nevoii de a asigura un climat investițional atractiv, precum și pentru a clarifica teme fiscale importante și de actualitate.

Potrivit CDR, în prezent, un astfel de dialog este necesar pe subiecte precum reglementarea viitoare clară a tratamentului fiscal al tichetelor cadou sau clarificarea facilităților aplicabile pentru educația timpurie (a căror aplicabilitate a fost recent suspendată prin OUG nr. 19/2021): “Lipsa dialogului real pe aceste teme importante pentru întregul mediu de afaceri a ridicat nivelul de impredictibilitate în materie fiscală, într-o perioadă oricum dominată de incertitudine și nesiguranță”.

Experții CDR semnalează în continuare lipsa de claritate a legislației privind tratamentul fiscal al tichetelor-cadou și consideră că se impune o poziție tranșantă din partea autorităților fiscale asupra modului de impozitare a acestora în prezent și în viitor. Aceste clarificări sunt necesare pentru o aplicare unitară în piață a fiscalității acestor instrumente de plată, eliminând concurența neloială, pe criterii fiscale, la care s-a ajuns în prezent.

În ceea ce privește facilitățile fiscale pentru educație timpurie, mediul de afaceri a salutat măsura adoptată anul trecut de Parlamentul României și și-a manifestat interesul de a contribui la elaborarea normelor de aplicare, având în vedere că o parte din companii au acordat încă de la începutul anului 2021 aceste facilități angajaților. CDR consideră că măsura este benefică pentru creșterea nivelului de educație din România și pentru stimularea angajaților cu copii și consideră că, prin dialog, se pot găsi soluții alternative, în urma unei analize de impact transparente.
Coaliția pentru Dezvoltarea României reiterează disponibilitatea și deschiderea către un dialog constructiv cu autoritățile, atât pe marginea subiectelor semnalate precum și în contextul mai larg al reformei ANAF și al efortului continuu de modernizare a cadrului fiscal.

CDR este o inițiativă privată construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi și reunește organizații cum sunt Camera Americană de Comerț în România (AmCham), Camera Franceză de Comerț în România (CCIFER), Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț și Industrie Română-Germană (AHK), Romanian Business Leaders (RBL), Consiliul Investitorilor Străini (FIC), Confederația Patronală Concordia (CPC) şi Consiliul Naţional al Ȋntreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).
2
Membrii CDR contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Companiile reprezentate de cele 25 de organizații de afaceri membre CDR angajează peste un milion de oameni și generează aproximativ 50% din PIB.
Scopul CDR este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.
www.coalitia.org

BVB | Știri BVB

VRANCART SA (VNC) (30/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Tranzactii raportate in S2 2022

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (30/01/2023)

Indreptare erori materiale in tranzactiile parti afiliate incheiate in S2 2022

MedLife S.A. (M) (30/01/2023)

Amendament - raport conf. art. 108 din Legea 24/2017 (R) ianuarie - iulie 2022

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (30/01/2023)

Amendament - Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)