Update articol:

CE propune extinderea ajutoarelor de stat pentru mobilitate curată, eficienţa energetică a clădirilor, circularitate şi biodiversitate

Margrethe Vestager

Comisia Europeană a lansat o consultare publică specifică prin care invită toate părţile interesate să transmită observaţii cu privire la revizuirea propusă a Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie, inclusiv extinderea domeniului de aplicare al orientărilor pentru a permite acordarea de sprijin în noi domenii (de exemplu, mobilitatea curată, eficienţa energetică a clădirilor, circularitatea şi biodiversitatea), informează un comunicat al Executivului comunitar.

Pentru a ţine seama de importanţa sporită a protecţiei climei, documentul revizuit se va intitula Orientări privind ajutoarele de stat pentru climă, energie şi mediu. Orientările propuse includ, de asemenea, norme de compatibilitate pentru domenii emblematice precum infrastructura de mobilitate curată, biodiversitatea şi utilizarea eficientă a resurselor pentru a sprijini tranziţia către o economie circulară. Părţile interesate au la dispoziţie opt săptămâni pentru a răspunde la consultare, până la 2 august 2021.

“Europa va avea nevoie de un volum considerabil de investiţii durabile. Deşi o mare parte din sprijin va proveni din sectorul privat, sprijinul public va avea rolul de a asigura o realizare rapidă a tranziţiei verzi. Prin urmare, dorim să ne asigurăm că normele noastre privind ajutoarele de stat pentru climă, energie şi mediu sunt pregătite şi adecvate pentru tranziţia verde. Normele revizuite le vor permite statelor membre să îndeplinească obiectivele ambiţioase stabilite în Pactul verde al UE, menţinând totodată la minimum eventualele denaturări ale concurenţei. Invităm acum toate părţile interesate să ne transmită punctele lor de vedere”, a afirmat vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul concurenţei.

Orientările privind ajutoarele de stat pentru mediu şi energie le permit statelor membre să sprijine proiecte de protecţie a mediului (inclusiv protecţia climei şi producţia de energie ecologică), precum şi măsuri care asigură adecvarea capacităţii de producere de energie, cu anumite condiţii. Orientările au scopul de a ajuta statele membre să îşi îndeplinească obiectivele ambiţioase stabilite la nivelul UE în ceea ce priveşte energia şi clima, cu cel mai mic cost posibil pentru contribuabili şi fără distorsionarea nejustificată a concurenţei pe piaţa unică.

Comisia a evaluat orientările actuale în cadrul Verificării adecvării ajutoarelor de stat. Evaluarea a arătat că dispoziţiile actuale ale orientărilor funcţionează bine, sunt, în general, adecvate scopului şi reprezintă un instrument eficace pentru a sprijini realizarea obiectivelor UE în materie de mediu şi climă, limitând, în acelaşi timp, denaturările nejustificate de pe piaţa unică.

Pe de altă parte, evaluarea a arătat că ar putea fi necesare unele ajustări specifice, inclusiv simplificarea şi actualizarea anumitor dispoziţii şi extinderea domeniului de aplicare al orientărilor pentru a acoperi noi domenii, precum mobilitatea curată şi decarbonizarea. De asemenea, evaluarea a arătat că s-ar putea dovedi necesară alinierea normelor actuale la priorităţile strategice ale Comisiei, în special la cele ale Pactului verde european, precum şi la alte modificări recente ale reglementărilor în domeniul energiei şi al mediului.

În acest context, Comisia propune o serie de modificări ale normelor actuale, şi anume: extinderea domeniului de aplicare al orientărilor pentru a permite acordarea de sprijin în noi domenii (de exemplu, mobilitatea curată, eficienţa energetică a clădirilor, circularitatea şi biodiversitatea) şi pentru a include toate tehnologiile care contribuie la îndeplinirea Pactului verde, inclusiv sprijinul pentru energia din surse regenerabile. Normele revizuite ar permite, în general, valori ale ajutoarelor care să acopere până la 100% din deficitul de finanţare, precum şi introducerea unor noi instrumente de ajutor, cum ar fi contractele pentru diferenţă în materie de carbon (CfD).

De asemenea, se propune îmbunătăţirea flexibilităţii şi raţionalizarea normelor existente, prin introducerea unei evaluări simplificate a măsurilor transversale efectuate în temeiul unei singure secţiuni a orientărilor şi prin eliminarea cerinţei privind notificările individuale pentru proiectele ecologice de mari dimensiuni din cadrul unor scheme care au fost deja aprobate de Comisie.

CE sugerează introducerea unor garanţii prin care să se asigure faptul că ajutorul este direcţionat efectiv acolo unde este necesar pentru îmbunătăţirea protecţiei climei şi a mediului, este limitat la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor de mediu şi nu denaturează concurenţa sau integritatea pieţei unice. De exemplu, în anumite circumstanţe, statele membre care instituie o schemă de sprijin vor trebui să consulte părţile interesate cu privire la principalele caracteristici ale schemei.

Executivul comunitar propune alinierea şi asigurarea coerenţei cu legislaţia relevantă a UE şi cu politicile în domeniul mediului şi al energiei, printre altele prin eliminarea treptată a subvenţiilor pentru combustibilii fosili, în special pentru cei mai poluanţi şi pentru care este puţin probabilă o evaluare pozitivă de către Comisie în temeiul normelor privind ajutoarele de stat, având în vedere efectele negative importante ale acestora asupra mediului. Măsurile care implică noi investiţii în gazele naturale vor fi acoperite de orientări numai în măsura în care se demonstrează că investiţiile sunt compatibile cu obiectivele climatice ale Uniunii pentru 2030 şi 2050.
Proiectul de orientări şi toate celelalte informaţii privind consultarea publică, inclusiv modificările propuse, pot fi consultate online.

Pe lângă consultarea publică specifică, proiectul de text al Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru climă, energie şi mediu va fi, de asemenea, discutat în cadrul unei reuniuni între Comisie şi statele membre, care va avea loc spre sfârşitul perioadei de consultare. Astfel se va asigura faptul că atât statele membre, cât şi alte părţi interesate au suficiente posibilităţi de a formula observaţii cu privire la proiectul de propunere a Comisiei.

Adoptarea noilor orientări este prevăzută pentru sfârşitul anului 2021.

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Finalizare achizitie companie de proiect fotovoltaic - Vulturu

OMV PETROM S.A. (SNP) (06/02/2023)

Raport tranzactii cu parti afiliate 14 dec 2022 - 5 feb 2023

PROMATERIS S.A. (PPL) (06/02/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (06/02/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 30.01.2023-03.02.2023

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Tranzactii intre parti afiliate DEER - OPCOM