Update articol:

Climatul macroeconomic mondial s-a ameliorat în semestrul I, dar ritmul de creștere economică se va menține slab în 2024-2025 (Andrei Rădulescu)

de Andrei RĂDULESCU, Membru al Comitetului Bretton Woods (singurul economist din România și țările Europei Centrale și de Est), Cercetător Senior, Institutul de Economie Mondială din cadrul Academiei Române și membru al Centrului de Excelenta in Comert Exterior (proiect lansat de Academia Romana, Academia de Studii Economice din Bucuresti si Institutul National de Statistica

Climatul macroeconomic mondial s-a ameliorat în prima jumătate a anului curent, dat fiind că agenții economici au încorporat consecințele șocurilor din ultimii ani, iar prima de risc pe piața de acțiuni din SUA a scăzut (la minimul din primăvara anului 2021), într-un context dominat de unda de euforie din sectorul digital.

Cu toate acestea, ritmul de creștere din economia reală se menține sub media din ultimele decenii, pe fondul consecințelor șocurilor recente, inclusiv nivelurile ridicate ale costurilor reale de finanțare și incertitudinii, cursa înarmării, cursa subvențiilor, provocările din sfera finanțelor publice și confruntarea între principalele blocuri economice ale lumii (SUA-China).

Conform datelor publicate de Departamentul de Analiză a Politicii Economice din Olanda volumul comerțului internațional a crescut cu un ritm anual de doar 0,6% în perioada ianuarie – aprilie 2024, pe fondul fragmentării fluxurilor economice internaționale și intensificării confruntării comerciale.

Producția industrială mondială a înregistrat o dinamică medie anuală de doar 1,6% în primele patru luni din 2024 (ca urmare a provocărilor din sfera comerțului internațional și nivelurilor ridicate ale ratelor reale de dobândă), evidențiindu-se divergența între țările dezvoltate (scădere cu o rată anuală de 1,0%) și statele emergente și în dezvoltare (creștere cu un ritm anual de 3,9%).

Cu toate acestea, economia mondială a crescut pentru a șaptea lună consecutiv în mai, cu un ritm în accelerare (cea mai bună evoluție din mai 2023), conform indicatorului PMI Compozit estimat de Markit Economics.

Se evidențiază evoluția comenzilor noi, redinamizarea componentei locuri de muncă și ameliorarea perspectivelor de evoluție pentru următoarele 12 luni.

În SUA (prima economie a lumii, cu un PIB nominal de 28,3 mii miliarde dolari în trimestrul I, conform estimărilor Departamentului Comerțului) indicatorii macroeconomici comunicați recent au evoluat mixt.

Indicatorii economici avansați au continuat să scadă în mai, dar cu un ritm anual în atenuare, iar încrederea consumatorilor a scăzut în iunie (la minimul din noiembrie 2023), conform estimărilor Conference Board și Universității Michigan, evoluții care exprimă perspective de decelerare pentru consumul privat pe termen scurt.

De altfel, principala componentă a PIB-ului SUA (și totodată, motorul economiei mondiale în ultimele decenii) a crescut cu un ritm anual în atenuare la 2,6% în aprilie, pe fondul deteriorării venitului real disponibil al populației (avans cu o rată anuală de 1%, cea mai slabă evoluție din decembrie 2022), conform Departamentului Comerțului.

Pe de altă parte, economia SUA a crescut în luna iunie cu cel mai bun ritm din aprilie 2022, conform indicatorului PMI Compozit estimat de Markit Economics.

Atrag atenția cu privire la persistența divergenței între climatul dificil din sfera industriei (producția în urcare cu un ritm anual de doar 0,4% în mai) și creșterea puternică din construcții (dinamică anuală de două cifre, 10% în aprilie, pe fondul implementării programelor Administrației).

Evoluțiile recente ale indicatorilor macroeconomici exprimă perspective de continuare a procesului de relansare post-pandemie în SUA pe termen scurt, aspect reflectat și de majorarea formării brute de capital fix cu un ritm anual în accelerare la 4,3% în T1 2024 (cea mai bună evoluție din T3 2021).

În China (a doua economie a lumii) PIB-ul a crescut cu un ritm anual în accelerare la 5,3% în T1 2024, conform estimărilor Departamentului de Statistică de la Beijing – serviciile și industria au urcat cu rate anuale de 5,0%, respectiv 6,0%.

Estimările preliminare Eurostat indică creșterea economiei Zonei Euro (nucleul dur al Uniunii Europene și, totodată, principalul partener economic al României) cu un ritm anual de doar 0,1% în trimestrul I 2024.

Se evidențiază divergența între creșterea consumului privat (principala componentă a PIB) cu un ritm anual în accelerare la 0,8% și scăderea formării brute de capital fix cu o rată anuală de 1,2% (cea mai slabă evoluție din trimestrul I 2021, din perioada pandemiei COVID-19).

Cu toate acestea, indicatorii macroeconomici au înregistrat evoluții predominant favorabile în trimestrul II 2024 în Zona Euro – încrederea în economie s-a ameliorat în mai (la maximul din martie), perioadă în care economia a crescut cu cel mai bun ritm din mai 2023, conform indicatorului PMI Compozit.

În ceea ce privește prețurile de consum, dinamica anuală a persistat peste nivelul țintit de băncile centrale în SUA și Zona Euro în semestrul I 2024.

Spre exemplu, prețurile de consum au urcat cu o rată anuală de 2,7% în SUA (pe indicatorul PCE, agreat de FED) în aprilie și cu un ritm anual de 2,6% în Zona Euro în mai, conform estimărilor Departamentului Comerțului și Eurostat.

În acest context, FED a menținut rata dobânzii de politică monetară la (5,25%-5,50%) și a semnalat doar o reducere cu 25 puncte bază până la final de 2024 în cadrul ședinței din iunie, pe fondul persistenței inflației peste țintă și dinamicii economiei reale peste ritmul potențial.

Pe de altă parte, Banca Centrală Europeană (BCE) a redus rata dobânzii de referință cu 25 puncte bază la 4,25% la ședința din iunie, pe fondul convergenței inflației spre țintă și climatului dificil din sfera economiei reale.

Conform previziunilor Fondului Monetar Internațional (FMI) economia mondială ar putea crește cu o rată anuală în consolidare la 3,2% în 2024 și 2025.

Pentru economia SUA experții FMI previzionează dinamici anuale de 2,7% în 2024 (în accelerare de la 2,5% în 2023) și 1,9% în 2025.

În scenariul instituției financiare internaționale economia Chinei ar putea urca cu rate anuale în decelerare la 4,6% în 2024 și 4,1% în 2025.

PIB-ul Zonei Euro s-ar putea majora cu ritmuri anuale în accelerare la 0,8% în 2024 și 1,5% în 2025.

BVB | Știri BVB

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (12/07/2024)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica 05.07.2024

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (12/07/2024)

Decizie CA cu privire la rezultatele majorarii capitalului social

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (12/07/2024)

VAN la data de 30 iunie 2024