Update articol:

Comisia Europeană propune noi măsuri menite să conducă la realizarea uniunii pieţelor de capital

europa comisia europeana decarbonizare

Comisia Europeană a adoptat, joi, un pachet de măsuri cu scopul de a îmbunătăţi capacitatea întreprinderilor de a atrage capital în întreaga UE şi de a asigura faptul că cetăţenii europeni obţin cele mai avantajoase condiţii pentru economiile şi investiţiile lor, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Potrivit sursei citate, prin aceste propuneri se va asigura un acces mai bun al investitorilor la datele privind întreprinderile şi tranzacţiile. Totodată, măsurile vor încuraja investiţiile pe termen lung şi vor facilita comercializarea transfrontalieră a fondurilor de investiţii în condiţii de mai mare siguranţă. În ansamblu, propunerile vor conecta mai bine întreprinderile din UE cu investitorii, îmbunătăţind accesul întreprinderilor la finanţare, sporind oportunităţile de investiţii pentru investitorii de retail şi ducând la o mai mare integrare a pieţelor de capital din UE.

“Pieţele de capital îndeplinesc un rol esenţial, alături de bănci, în finanţarea economiei noastre, dar sunt necesare progrese suplimentare pentru finalizarea uniunii pieţelor de capital. Astăzi luăm măsuri la diferite niveluri: creşterea gradului de transparenţă al pieţelor noastre de capital, facilitarea accesului la date financiare şi legate de durabilitate şi sporirea atractivităţii produselor de investiţii, cum ar fi ELTIF şi alte fonduri de investiţii alternative, pentru investitori şi administratorii de fonduri. Dar nu ne limităm doar la aceasta; anunţăm astăzi şi iniţiative mai ambiţioase privind uniunea pieţelor de capital, care se vor concretiza în 2022 şi care vizează accesul întreprinderilor la pieţele publice, finanţarea deschisă, educaţia financiară şi insolvenţa”, a declarat comisarul pentru servicii financiare, stabilitate financiară şi uniunea pieţelor de capital, Mairead McGuinness.

Propunerile legislative adoptate de Comisia Europeană privesc în primul rând Punctul unic de acces european (European Single Access Point – ESAP). Acesta va reprezenta un punct unic de acces la informaţiile publice financiare şi legate de durabilitate referitoare la întreprinderile din UE şi produsele de investiţii din UE. ESAP le va conferi întreprinderilor o mai mare vizibilitate în ceea ce priveşte investitorii, oferind posibilitatea mai multor surse de finanţare. Punctul unic de acces european va integra, de asemenea, informaţii referitoare la durabilitate publicate de întreprinderi, ceea ce va sprijini obiectivele Pactului verde european. Ca spaţiu comun de date, ESAP este o piatră de temelie a Strategiei digitale a UE şi a Strategiei privind finanţele digitale, se precizează în comunicat.

O altă propunere priveşte revizuirea Regulamentului privind fondurile europene de investiţii pe termen lung (ELTIF), care va duce la un grad mai mare de atractivitate a ELTIF pentru investitori şi la un rol mai important al ELTIF ca sursă complementară de finanţare pentru întreprinderile din UE. Revizuirea regulamentului va facilita, de asemenea, investiţiile investitorilor de retail în ELTIF, în special prin eliminarea pragului minim de investiţii de 10.000 euro, asigurând, în acelaşi timp, o protecţie solidă a investitorilor.

Tot joi, Comisia Europeană a propus revizuirea Directivei privind administratorii fondurilor de investiţii alternative (AIFMD), ceea ce ar contribui la un grad mai mare de eficienţă şi de integrare a pieţei fondurilor de investiţii alternative. Propunerea armonizează normele referitoare la fondurile prin care se acordă împrumuturi întreprinderilor. Acest lucru va facilita creditarea economiei reale, asigurând, în acelaşi timp, o protecţie mai bună a investitorilor şi o mai mare stabilitate financiară. Revizuirea clarifică, de asemenea, normele privind delegarea, care permit administratorilor de fonduri să recurgă la expertiză din ţări terţe.

Potrivit CE, revizuirea va asigura o informare şi o coordonare adecvate între supraveghetorii din UE, precum şi o mai bună protecţie a investitorilor şi a stabilităţii financiare.

Totodată, Comisia Europeană a propus revizuirea Regulamentului privind pieţele instrumentelor financiare (MiFIR) prin introducerea unui sistem centralizat de raportare european care să faciliteze accesul tuturor investitorilor la datele privind tranzacţiile. Prin aceste adaptări se va introduce un sistem centralizat de raportare european, care va oferi investitorilor, în toate locurile de tranzacţionare din UE, acces la date privind tranzacţiile aproape în timp real pentru acţiuni, obligaţiuni şi instrumente financiare derivate. Până în prezent, acest acces a fost limitat la câţiva investitori profesionali. Revizuirea va consolida, de asemenea, condiţiile de concurenţă echitabile între bursele de valori şi băncile de investiţii şi va promova competitivitatea internaţională a locurilor de tranzacţionare din UE, eliminând regula accesului liber.

Toate elementele pachetului legislativ vor fi discutate de Parlamentul European şi de Consiliu.

“Obiectivul uniunii pieţelor de capital (UPC) este crearea unei veritabile pieţe unice de capital în UE. Scopul este ca investiţiile şi economiile să circule în toate statele membre, în folosul cetăţenilor, investitorilor şi întreprinderilor, indiferent de locul din Uniunea Europeană în care se află. Având în vedere criza provocată de pandemia de COVID-19 şi finanţarea necesară pentru a sprijini redresarea, creşterea durabilă şi dubla tranziţie verde şi digitală, este cu atât mai urgent să se atingă acest scop”, se mai arată în comunicat.

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (02/12/2021)

Notificare - detineri < 5%

MECANICA FINA SA (MECE) (02/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROMCARBON SA (ROCE) (02/12/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ALTUR S.A. (ALT) (02/12/2021)

Litigii -26.11.2021 - versiune limba engleza