Update articol:

Comitet interministerial privind proiectele de interes România – Emiratele Arabe Unite, înfiinţat prin decizie a premierului

sebastian burduja Comitetul interministerial va fi coordonat de ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a decis înfiinţarea Comitetul interministerial pentru organizarea, coordonarea şi dezvoltarea proiectelor, programelor strategice de interes comun pentru România şi Emiratele Arabe Unite.

Potrivit deciziei publicate miercuri în Monitorul Oficial, comitetul, organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, are ca scop obţinerea unor soluţii cu impact larg, generatoare de rezultate pozitive pentru o arie cât mai extinsă de domenii şi va fi coordonat de ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Comitetul are următoarele atribuţii: analizează, identifică, propune şi clarifică oportunităţile de organizare, coordonare şi dezvoltare a proiectelor/programelor strategice de interes comun în relaţia bilaterală România – Emiratele Arabe Unite şi identifică şi analizează cadrul normativ aplicabil şi formulează propuneri de acte normative în domeniu.

Documentul precizează:

 Art. 1. — (1) Se constituie Comitetul interministerial pentru organizarea,
coordonarea și dezvoltarea proiectelor/programelor strategice de interes comun
pentru România și Emiratele Arabe Unite, denumit în continuare Comitetul,
organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, având ca scop
obținerea unor soluții cu impact larg, generatoare de rezultate pozitive pentru o arie
cât mai extinsă de domenii.
(2) Componența Comitetului este prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta decizie.
(3) Comitetul este coordonat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării.
(4) La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai
altor entități de drept public sau privat, care desfășoară activități relevante în domeniu.
Art. 2. — Comitetul îndeplinește următoarele atribuții:
a) analizează, identifică, propune și clarifică oportunitățile de organizare,
coordonare și dezvoltare a proiectelor/programelor strategice de interes comun în
relația bilaterală România—Emiratele Arabe Unite;
b) identifică și analizează cadrul normativ aplicabil și formulează propuneri
de acte normative în domeniu;
c) poate solicita date și informații din partea autorităților și instituțiilor publice
cu activități relevante în domeniu;
d) asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu activitatea
și rezultatele obținute.
Art. 3. — (1) Secretariatul Comitetului este asigurat de cabinetul consilierului
de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, membru în cadrul acestui organism.
(2) Comitetul se reunește în ședințe lunare sau ori de câte ori este necesar,
la solicitarea coordonatorului sau a oricărui membru, prin grija secretariatului.
(3) Comitetul își desfășoară activitatea potrivit regulamentului de organizare
și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.

Din comitet fac parte, alături de Sebastian Burduja, ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, vicepremierul Sorin Grindeanu – ministrul Transporturilor şi Infrastructurii; Virgil Popescu – ministrul Energiei; Petre Daea – ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Adrian Câciu – ministrul Finanţelor; Gheorghiţă Agafiţei – consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului.

BVB | Știri BVB