Update articol:

Comunicat Alro – disponibilitate Raport Trimestrial Consolidat la 31 martie 2021

Nr. 35/13.05.2021

Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară                                               
Bursa de Valori București

Raport curent întocmit în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 13 mai 2021
Denumirea entității emitente: Alro S.A.
Sediul social: Slatina, Str. Pitești, nr.116, Jud. Olt
Numărul de telefon/ fax: 0249 431 901 / 0249 437 500
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 1515374
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J28/8/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ28/8/1991
Cod LEI: 5493008G6W6SORM2JG98
Capital social subscris și vărsat: 356.889.567,5 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori BucureștiCategoria Premium (simbol de piață: ALR)

Prin prezentul raport curent vă informăm despre un eveniment important de raportat:

Comunicat disponibilitate
Raport Trimestrial Consolidat la 31 martie 2021

 

ALRO S.A. („ALRO”) informează acționarii și investitorii cu privire la disponibilitatea Raportului Trimestrial Consolidat la 31 martie 2021, pregătit în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu prevederile Codului Bursei de Valori București („BVB”), începând cu 14 mai 2021, după ora 8:15 (ora locală).

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO la 31 martie 2021 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările ulterioare, care este în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu unele excepții, dar care nu afectează conformitatea cu IFRS.

Prezentul comunicat a fost transmis, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiare.

Informații suplimentare pot fi obținute de la departamentul de Relații cu investitorii la adresa de e-mail: investor.relations@alro.ro.

Raportul Trimestrial al Grupului ALRO la 31 martie 2021 nu este auditat și poate fi consultat pe  website-ul societății, categoria „Relații cu investitorii”, secțiunea „Raportări financiare”.

Marian-Daniel NĂSTASE                                       Gheorghe DOBRA
Președintele Consiliului de Administrație           Director General   

BVB | Știri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (02/10/2023)

Emisiunea de Obligatiuni din data de 2 octombrie 2023

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (02/10/2023)

Disponibilitate inregistrare teleconferinta rezultate S1 2023

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (SIF5) (02/10/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni la Sinterom S.A.

LION CAPITAL S.A. (LION) (02/10/2023)

Schimbari in conducerea emitentului

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (02/10/2023)

Hotarari AGOA&AGEA din data de 29.09.2023