Update articol:

COMUNICAT SAI Muntenia Invest SA

SAI Muntenia Invest SA cu sediul  social  în municipiul Bucureşti, Str. Serghei V. Rahmaninov nr.46-48, sector 2, înregistrată la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J40/3307/1997, cod unic de înregistrare 9415761, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 110/13.01.2004, înscrisă în Registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR/400006, in registrul A.S.F. ca A.F.I.A. cu nr. PJRO7.1AFIAI/400005, în calitate de administrator al SIF MUNTENIA SA cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Str. Serghei V. Rahmaninov nr. 46-48, parter camera 2, sector 2, înregistrată la Registrul Comertului Bucureşti sub nr. J40/27499/1992, cod unic de înregistrare 3168735 anunta pe aceasta cale actionarii ca Raportul aferent anului 2020 privind activitatea  SIF Muntenia SA ( disponibil pe site-ul SIF Muntenia SA, https://www.sifmuntenia.ro/wp-content/uploads/2020/11/1_Raport-anual-SIF-Muntenia-2020.pdf ) trebuie parcurs cu luarea in considerare și a informatiilor precizate in cadrul Raportului anual 2020 al SAI Muntenia Invest SA (disponibil in mod public pe site-ul SAI Muntenia Invest SA, (http://www.munteniainvest.ro/doc/Raport_SAI_Muntenia_2020.pdf ), in special a celor retinute in cadrul Politicii de remunerare[1], precizate in cele ce urmeaza, astfel:

În anul 2020, cuantumul total al remunerațiilor SAI Muntenia Invest SA, conform anexei nr. 9 din Regulamentul ASF nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, a fost:

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA
Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu

[1] Extras din Raportul anual 2020 al SAI Muntenia Invest SA
[2] remunerațiile plătite, prezentate în tabel, reprezintă cheltuielile recunoscute în anul 2020
[3] numărul de beneficiari reprezintă numărul mediu la 31.12.2020

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/09/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

CONPET SA (COTE) (23/09/2022)

Modificare Convocator AGOA 28/31.10.2022

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) (TTS) (23/09/2022)

Raport tranzactii cu parte afiliata (NAVROM) 16 sept. - 23 sept. 2022

Turbo Long on Societatea Nationala de (RCSNGTL2) (23/09/2022)

Reluare tranzactionare - ora 14:30 - Notificare Raiffeisen Centrobank AG modificare limita variatie