Update articol:

Conducerea Biofarm propune acţionarilor aprobarea unui dividend brut de 0,022 lei per acțiune

Conducerea Biofarm propune acţionarilor aprobarea unui dividend brut de 0,022 lei per acțiune.

La data de 31.12.2020 S.C. Biofarm S.A. a înregistrat un profit net în valoare de 54.264.580 lei, care este propus pentru repartizare după cum urmează:

La data de 31.12.2020 societatea Biofarm S.A. avea un număr de 985.375.350 acțiuni emise. Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,022 lei/acțiune, potrivit informaţiilor transmise BVB.

Consiliul de Administrație al BIOFARM  convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la dată de 26.04.2021, ora 12.00, la sediul societății din București. În cazul în care Adunarea nu se va putea ține datorită neîndeplinirii cvorumului, a două convocare este la dată de 27.04.2021, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

 1. Aprobarea alegerii, în baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societăților Republicată, unui secretariat pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
 2. Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020 întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de Uniunea Europeană, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2020.
 4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2020 și a dividendului brut de 0,022 lei per acțiune.
 5. Aprobarea distribuirii dividendelor începând cu dată de 03.09.2021, care este dată plății -în conformitate cu prevederile Art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 și Art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire, precum și stabilirea termenului de tinere la dispoziția acționarilor a dividendelor (de 3 ani de la dată plății).
 6. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru alegerea agentului de plata și stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021.
 8. Aprobarea unui buget net de cel mult 1% din profitul înainte de impozitare pentru recompensarea membrilor Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea bugetului 2021, precum și aprobarea delegării către C.A. a competenței de alocare a sumelor.
 9. Aprobarea programului de administrare și de investiții pe anul 2021.
 10. Aprobarea înregistrării la „Rezultatul reportat” a sumei de 807.409 lei reprezentând dividende neridicate de acționari pentru exercițiul financiar al anului 2016.
 11. Aprobarea unui bonus extraordinar acordat membrilor C.A. pentru anul 2020 pentru finalizarea investiției în nouă unitate de producție din stradă Drumul Gură Badicului și obținerea autorizațiilor necesare funcționarii  acesteia, în suma de 200.000 lei net.
 12. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație pentru o perioada egală cu diferența de mandat ce a rămas de executat de către Consiliul de Administrație în funcțiune.
 13. Numirea auditorului financiar extern și fixarea duratei minime a contractului acestuia, datorită expirării contractului auditorului financiar extern.
 14. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor Biofarm S.A.
 15. Aprobarea datei de 17.08.2021 că dată de înregistrare în conformitate cu prevederile Art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017.
 16. Aprobarea datei de 16.08.2021 că ex date în conformitate cu prevederile Art. 176 (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Art. 2 (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
 17. Aprobarea mandatarii domnului Andrei Hrebenciuc – Președinte al Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor emise în urmă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

BVB | Știri BVB

ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. (ALU) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) - Sem II 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2021

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (28/01/2022)

Raport curent cf. art. 234, litera i) din Reg. 5/2018

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/01/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014