Update articol:

Creci (STB): Terenul unde se află Depoul Victoria va intra în patrimoniul STB; nu s-a pus niciodată problema vânzării

Directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti (STB), Andrei Creci, afirmă că nu s-a pus niciodată problema vânzării terenului unde se află Depoul Victoria, cu o suprafaţă de circa 34.700 de metri pătraţi, ”nici de către Primăria Municipiului Bucureşti şi nici de către STB”, deşi în spaţiul public au apărut recent astfel de informaţii.

Consiliul General al Municipiul Bucureşti (CGMB) a publicat un proiect de hotărâre prin care vrea să majoreze capitalul social al STB prin aportul în natură al terenului unde se află Depoul Victoria, decizia urmând să fie luată în şedinţa de miercuri, 26 iunie 2019.

“Nu s-a pus niciodată problema vânzării acestui teren nici de către Primăria Municipiului Bucureşti şi nici de către STB. Cu acest teren se doreşte să se facă aport în natură la capitalul social al STB, adică va intra în patrimoniul Societăţii de Transport Bucureşti. Părerea mea este că aşa trebuie să se întâmple cu toate depourile şi autobazele pe care le deserveşte STB. Eu cred că ele de la bun început ar fi trebuit să fie aport în natură la capitalul social al noii Societăţi de Transport Bucureşti, aşa cum era pe vremuri şi cum este şi firesc. Cu excepţia liniilor de tramvai şi a stâlpilor, care sunt domeniul public prin afectaţiune, depourile şi autobazele ar fi putut fi scoase din domeniul public, trecute în domeniul privat şi făcute aport la capitalul social al STB. În prezent, niciunul dintre depouri nu este în patrimoniul STB, cu excepţia clădirii unde este sediul STB. Nimic altceva nu este în patrimoniul societăţii de transport, ci în domeniul public al municipalităţii. Acum se doreşte scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat şi aducerea ca aport în natură la capitalul social al STB, pentru a se dezvolta ulterior şi a aduce noi venituri”, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, şeful STB.

Creci a spus că nu îşi explică de ce s-a înţeles greşit o astfel de decizie în condiţiile în care în proiectul de hotărâre nu se vorbeşte nicăieri despre “vreo înstrăinare sau, mai mult, de vreo vânzare de teren”.

“Este doar o operaţiune juridică prin care STB-ului i se bagă în capitalul social un bun care ulterior se poate folosi conform oricăror norme comerciale. După ce apare Hotărârea de Consiliu se fac demersuri la Registrul Comerţului, se evaluează terenul – legea 31/1990 fiind foarte explicită în acest sens – se introduce în capitalul social şi ulterior când acel teren va fi liber, STB se poate asocia, poate face orice fel de parteneriat cu orice persoană juridică în vederea realizării de venituri. Nici STB şi nici Primăria nu poate înstrăina acest teren, pentru că este în capital social, dar vom putea inclusiv să construim pe el, dacă ne permit normele urbanistice. Scopul acestei operaţiuni juridice, care este prevăzut de Legea societăţilor comerciale, este de aducere de noi venituri societăţii de transport şi implicit de uşurare a Primăriei de la toate costurile de transport public în Bucureşti, pentru că orice venit face STB se scade automat din compensaţia pe care ar fi trebui să o plătească primăria”, a explicat Andrei Creci.

Valoarea acestui teren pe care se află Depoul Victoria este de circa 180 de milioane de lei, respectiv 40 de milioane de euro, conform evaluărilor proprii făcute de societate în ultimii ani, dar aceasta nu reprezintă valoarea de piaţa a terenului.

“Valoarea actuală a acestui teren se va face odată cu înregistrarea la Registrul Comerţului (RC) de către un evaluator agreat şi de către RC. Ultima noastră evaluare care s-a făcut anii aceştia odată cu transformarea este de aproximativ 180 de milioane de lei, deci 40 de milioane de euro, nu 100 de milioane de euro cum a apărut în presă, dar nu vorbim de o evaluare de piaţă. Este vorba de o evaluarea care a fost necesară pentru înregistrarea noastră ca STB şi atunci s-au evaluat toate bunurile pe care le avem”, a subliniat directorul general al STB.

Nu în ultimul rând, Creci a afirmat că în prezent Depoul Victoria nu se desfiinţează, ci doar în momentul în care va fi modernizat şi lărgit Depoul Titan, iar acesta va fi ulterior relocat în această zonă care se întinde pe o suprafaţă de aproape 10 hectare.

“Depoul Victoria nu se desfiinţează acum şi reiese foarte clar acest lucru din proiectul de hotărâre, ci doar în momentul în care se va reloca şi va fi modernizat şi lărgit Depoul Titan. Complexul Titan are aproape 10 hectare, dintre care 5 hectare sunt nefolosite. Intenţionăm să modernizăm şi să relocăm activitatea de la Depoul Victoria în Depoul Titan, dar ea se va face concomitent. Nu desfiinţăm acum Depoul Victoria şi ne apucăm de lucru la Depoul Titan, ci lucrurile vor fi concomitente. Relocarea se va face în momentul în care va fi gata Depoul Titan”, a concluzionat directorul general al STB.

În spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora Primăria Capitalei va decide miercuri dacă vinde sau nu terenul de 34.700 mp din spatele clădirii Guvernului pe care funcţionează Depoul pentru tramvaie Victoria al STB, zona fiind considerată una de interes pentru dezvoltatorii imobiliari, iar vânzarea terenului ar putea aduce Primăriei peste 100 de milioane de euro.

Proiectul CGMB prevede ca în şedinţa de miercuri, 26 iunie, să se majoreze capitalul social al Societăţii de Transport Bucureşti prin aportul în natură al unui teren de circa 34.700 mp, unde se află Depoul Victoria.

“Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a imobilului situat în Bucureşti, strada Mexic nr. 19 – Depou Victoria, compus din teren în suprafaţă de 34.748 mp şi construcţii (…) Se acordă mandat special reprezentanţilor Municipiului Bucureşti în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Societatea de Transport Bucureşti STB SA să aprobe majorarea capitalului social în condiţiile stipulate în art. 215 din Legea 31/1990 în vederea obţinerii de către STB SA de venituri proprii, să aprobe relocarea activităţii Depoului Victoria pe amplasamentul actualului Depou Titan, precum şi să aprobe actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii de Transport Bucureşti STB SA”, prevede proiectul de hotărâre.

Conform sursei citate, încetarea dreptului de concesiune al STB asupra imobilului va opera la momentul relocării activităţii Depoului Victoria, respectiv la data eliberării imobilului.

Citiţi aici: 

Cătălin Deaconescu, consilier general PNL:Tunul lunii iunie al primarului Firea – desființarea Depoului Victoria, iar terenul (3,5 ha pe strada Mexic) – dat Societății de Transport București ca să-l valorifice

În raportul de specialitate al proiectului se menţionează că imobilul de pe strada Mexic nr. 19 se află în prezent în concesiunea STB, face parte din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport public de călători şi are destinaţia de depou de tramvaie. În conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) 2016-2030 Regiunea Bucureşti-Ilfov, aprobat prin hotărârea CGMB nr. 90 din 2017, este necesară identificarea unei soluţii în vederea relocării activităţii de depou de tramvaie ce se desfăşoară la Depoul Victoria. În urma evaluării preliminare, s-a constat că Depoul Victoria şi clădirile sunt de dimensiuni medii. În interiorul depoului se află o buclă cu câteva şine de manevră. Există spaţiu suficient pentru modificări, dar acest lucru necesită reconfigurarea totală a depoului.

Mai mult decât atât, s-a constatat că majoritatea depourilor sunt amplasate la periferie, ceea ce sprijină introducerea/scoaterea eficientă a materialului rulant, cu primele/ultimele servicii din zi executate pe direcţia principală de încărcare. De asemenea, s-a luat în considerare şi poziţionarea Depoului Victoria, respectiv în zona central nordică a Bucureştiului, precum şi activitatea desfăşurată la respectivul punct de lucru (generatoare de trafic), iar potrivit PMUD este oportună relocarea Depoului Victoria pe amplasamentul Depoului Titan. Printr-o adresă din 23 mai, STB a transmis documentaţia necesară adoptării unui act normativ în acest sens.

Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, se precizează în raport, are prevederi conform cărora capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

În raportul de specialitate se menţionează că scopul majorării capitalului social al STB prin aportul în natură al imobilului teren de pe strada Mexic nr. 19 este “de a susţine activitatea societăţii”.

“Prin exploatarea eficientă a imobilului teren (…) ce urmează a fi adus aport la capitalul social al societăţii, se vor obţine venituri suplimentare imperios necesare în vederea asigurării unui serviciu de transport public de călători de calitate. Astfel, STB, în calitatea de proprietar, va putea încheia contracte de administrare, asociere în participaţiune, parteneriate public-private, etc”, mai prevede raportul de specialitate. 

BVB | Știri BVB

Sphera Franchise Group (SFG) (19/01/2022)

Deschiderea a doua noi restaurante

CARBOCHIM S.A. (CBC) (19/01/2022)

Hotarari AGA E 05.01.2022- Versiune in limba engleza

IAR SA Brasov (IARV) (19/01/2022)

Convocare AGAO 23.02.2022

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (19/01/2022)

Informare asupra Bugetului de venituri si Cheltuieli pentru anul 2022