Update articol:

Acţiunile Condmag – suspendate; Curtea de Apel Braşov a admis apelul formulat de Unicredit Bank privind deschiderea procedurii de faliment la Condmag

Acţiunile Condmag Braşov (COMI) au fost suspendate în această dimineaţă de la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti, societatea anunţând ulterior că Curtea de Apel Braşov a admis apelul formulat de creditoarea Unicredit Bank privind deschiderea procedurii de faliment.

Societatea transmite: “Prin cererea depusă de Unicredit Bank SA București la dosarul 2899/62/2015, aceasta a solicitat deschiderea procedurii de faliment împotriva Condmag SA.

La data de 25.06.2019 prin Sentința civilă nr. 935/SIND/25.06.2019, judecătorul sindic a respins cererea de deschidere a procedurii generale de faliment considerând că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art.145 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2014.

Împotriva acestei sentințe Unicredit Bank București a formulat apel care a făcut obiectul dosarului asociat 2899/62/2015/a25. Prin Decizia nr.1374/AP/09.10.2019 dispusă în dosarul mai sus-menționat  Curtea de Apel Brașov a dispus:

«Admite apelul declarat de creditoarea Unicredit Bank SA București împotriva sentinței civile nr.935/SIND/25.06.2019 pronunțate de Tribunalul Brașov – secția a II-a civilă, contencios administrativ și fiscal pe care o schimbă în tot în sensul că:

Admite cererea creditoarei Unicredit Bank SA București privind deschiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Condmag SA și trimite cauza judecătorului sindic.

Obligă intimata debitoare să plătească apelantei creditoare suma de 3.145,05 lei cheltuieli de judecată în apel.

Definitivă.

Pronunțată în condițiile art. 396 alin.2 C.pr.civ. azi 9.10.2019.”

Procesul de reorganizare demarat de Condmag SA este parte a programului de transformare inițiat în urmă cu mai mulți ani, având că scop achitarea creanțelor. Prin concentrarea eforturilor am reușit să ne îndeplinim programul de plăti stabilit pentru anul I din Planul de reorganizare din sursele de venit aferente activității curente și din deblocarea garanțiilor de bună execuție și am demarat plățile aferente anului ÎI din plan.

Vom depune în continuare eforturi pentru rezolvarea situațiilor intervenite în cursul procedurii, căutând soluții viabile care să permită  realizarea cu succes a Planului de reorganizare”.

CONDMAG S.A. Brasov este specializata in constructia conductelor magistrale de gaze, produse petroliere, titei, apa si alte fluide si a instalatiilor tehnologice aferente acestora. 

Compania este deţinută în proporţie de 45,8% de către compania de foraj Dafora, iar Fondul de investiţii olandez Van Herk deţine 10,9% din capitalul social al companiei.