Update articol:

Dan Dragoș Drăgan – Președinte al Consiliului de Administrație la Romgaz

Dan Dragan

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii cu privire la faptul că, în urma adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/11.03.2021, prin care au fost aleși membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., Consiliul de Administrație, întrunit în ședința din data de 17 martie 2021, a decis alegerea domnului Dan Dragoș Drăgan în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

Dan Dragoş Drăgan este secretar de stat în Ministerul Energiei.

În aceeaşi şedinţă, s-a stabilit componenţa comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:
 Domnul Sorici Gheorghe Silvian – președinte
 Domnul Drăgan Dan Dragoș – membru
 Domnul Jude Marius Aristotel – membru

Comitetul de Audit:
 Domnul Sorici Gheorghe Silvian – președinte
 Domnul Simescu Nicolae Bogdan – membru
 Doamna Stan Olteanu Manuela Petronela – membru

Comitetul de Strategie:
 Domnul Balazs Botond – președinte
 Domnul Drăgan Dan Dragoș – membru
 Domnul Jude Marius Aristotel – membru
 Domnul Niculescu George – membru
 Domnul Simescu Nicolae Bogdan – membru

BVBStiri BVB

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (21/10/2021)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (21/10/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGEA 15/16 noiembrie 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (21/10/2021)

Prelungire mandate membri Directorat, numire membru provizoriu CS