Update articol:
Posibilă piedică în demersul SIF Banat Crișana - SIF Muntenia

Deciziile AGA SIF Oltenia nu sunt semnate de directorul general

*Tudor Ciurezu precizează că acționarii nu i-au acordat această împuternicire

Hotărârile AGEA SIF Oltenia (SIF5) de ieri – modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și reducerea numărului administratorilor de la 7 la 5 – nu sunt semnate de Directorul General al societății, potrivit unui raport transmis de Tudor Ciurezu – președinte/director general al companiei.

Acesta motivează prin faptul că AGEA, prin hotărârea de la punctul 7.a ” repinge împuternicirea directorului general al SIF OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.”

În schimb, acționarii au aprobat propunerea acționarilor SIF Banat Crișana și SIF Muntenia de împuternicire  a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, cu drept de substituire, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor.

Tudor Ciurezu notează că hotărârile redactate de secretarul de ședință exclud cu rea credință hotărârea adoptată la punctul 7.a: “În consecință, raportul nu reflectă toate hotărârile luate de AGEA SIF Oltenia SA din data de 09.05.2019 conform punctelor înscrise pe ordinea de zi așa cum au fost prezentate în convocatorul adunării. “

SIF1 și SIF4 și-au luat măsuri asiguratorii pentru AGA în care au atacat conducerea SIF5, cerând propriul secretariat de ședință, numirea unui notar public pentru supraveghere secretarilor, dar și o comisie proprie de numărare a voturilor. Rămâne de văzut dacă toate aceste măsuri de siguranță nu îi vor încurca în final, prin faptul că deciziile AGA nu sunt semnate de directorul general.

BVB | Știri BVB

VRANCART SA (VNC) (31/05/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SIF HOTELURI SA (CAOR) (31/05/2023)

Act aditional promisiune bilaterala vanzare cumparare Eurohotel Baia Mare

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (31/05/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA din data de 19/20 iunie 2023

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (31/05/2023)

Nuclearelectrica inclusa in indicii MSCI Frontier Markets

ALRO S.A. (ALR) (31/05/2023)

Grupul ALRO si AZERALUMINIUM au semnat un memorandum de intelegere