Update articol:

Deficitul bugetar a scăzut în primele opt luni la 39,36 miliarde lei, adică 3,35% din PIB, de la 5,19% din PIB în aceeaşi perioadă a anului 2020 (MFP)

ministerul finantelor publice mfp, tezaur Sursa foto: Facebook

Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 39,36 milarde lei (3,35% din PIB) în scădere, faţă de deficitul de 54,77 miliarde lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020, a anunţat luni Ministerul de Finanţe.

“Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 39,36 miliarde lei (3,35% din PIB) în scădere, faţă de deficitul de 54,77 miliarde lei (5,19% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020. Această evoluţie pozitivă a fost determinată de: (i) creşterea veniturilor bugetare cu 1,42 puncte procentuale din PIB (an/an), influenţată în principal de avansul încasărilor din TVA şi fonduri europene; (ii) reducerea cheltuielilor bugetare cu 0,42 puncte procentuale din PIB (an/an), ca urmare a diminuării ponderii cheltuielilor cu salariile în PIB”, arată ministerul.

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 240,81 mld lei în primele opt luni ale anului 2021, cu 19,6% peste nivelul încasat în aceeași perioadă a anului trecut. Acest avans a fost influențat atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului trecut – ca efect al unor măsuri de sprijinire a contribuabililor (amânarea termenelor de plată, bonificații și scutiri), cât și de redresarea indicatorilor economici, respectiv recuperarea parțială a unor categorii de venituri (TVA, contribuții de asigurări, impozit pe venit și profit). Totodată, cele mai însemnate creșteri nominale se remarcă în cazul TVA, contribuții de asigurări și fonduri europene.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 18,78 mld lei în perioada ian-aug 2021, consemnând o creștere de 15,7% (an/an), susținută de sporul încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+46,7%), impozitul pe dividende (+31,4%), respectiv Declarația unică (+20,8%).

Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 11,1%, înregistrând o dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 7,8%.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 83,78 mld lei în primele opt luni ale anului 2021, în creștere cu 13,7% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii (Fig. 2) și a fost influențată atât de încasările reduse din perioada comparabilă a anului 2020, cât și de recuperarea parțială a contribuțiilor amânate la plată în anul anterior.

Încasările din impozitul pe profit au însumat 13,32 mld lei în ian-aug 2021, în creștere cu 26,6% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă – încasările din impozitul pe profit de la agenții economici[2], cu o dinamică pozitivă de 29,9% (an/an).

Încasările nete din TVA au înregistrat 49,60 mld lei în primele opt luni ale anului curent, în creștere cu 41,2% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 16,54 mld lei în perioada analizată, cu 7,4% peste nivelul înregistrat în ian-aug 2020. Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată de baza redusă aferentă anului trecut – când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA, recuperarea parțială a TVA amânat la plată în 2020, respectiv redresarea bazei macroeconomice relevante.

Veniturile din accize au însumat 22,50 mld lei în ian-aug 2021, în creștere cu 16,6% (an/an). În structură, se remarcă o dinamică de 19,6% în cazul încasărilor din accizele pentru produsele energetice – determinată în principal de normalizarea consumului de carburanți față de perioada de referință, respectiv un avans de 11,3% al încasărilor din accizele pentru produse din tutun, susținut și de majorarea accizei la țigarete[4].

Veniturile nefiscale au însumat 18,55 mld lei în ian-aug 2021, înregistrând o creștere de 1,5% (an/an), susținută și de dinamica veniturilor din dividende (+5,4% an/an).

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 17,41 mld lei în primele opt luni ale anului 2021, în creștere cu 30,8% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 280,16 mld lei au crescut în termeni nominali cu 9,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Pe primele opt luni ale anului 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 6,08 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 9,77 mld lei.

Cheltuielile de personal au însumat 73,95 mld lei, în creștere cu 2,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 6,3% din PIB, cu 0,5 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 71,73 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicați în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1.763,41 milioane lei.

Cheltuielile cu bunuri și servicii  au fost 37,38 mld lei, în creștere cu 8,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  O creștere se reflectă la bugetul de stat, respectiv 27,3% față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 8,9%, în principal, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 4,84 mld lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

BVBStiri BVB

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (15/10/2021)

Convocare AGEA pentru data de 8 decembrie 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (15/10/2021)

Act aditional la contract de credit

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)