Update articol:

Directorul COMCM, amendat de ASF, pentru că a transmis informaţii nereale către BVB

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) l-a amendat cu  30.000 lei pe Ion Mârleneanu, directorul general al COMCM Constanța (CMCM), pentru că a transmis Bursei de Valori București rapoarte curente prin care a atestat fapte nereale.

Mai precis, acesta a comunicat informații de natură a induce în eroare investitorii în raport de hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) adoptate în data de 25.04.2018.

ASF arată că, deși respectiva Adunare Generală a avut loc la prima convocare, cu participarea acționarului SIF Transilvania care deține 56,7247% din capitalul social, Ion  Mârleneanu a comunicat pieței că AGA s-a ținut la a doua convocare.

AGOA din data de 25.04.2018 a aprobat, printre altele, modificarea situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2017 în conformitate cu cele menționate în raportul auditorului financiar independent în capitolul „bază pentru imposibilitatea exprimării unei opinii”, descărcarea de gestiune a administratorilor in funcție la data de 31.12.2017, pornirea acțiunii în răspundere împotriva dlui. Mârleneanu Ion – director, dnei. Alexe Gabriela – consilier cu atribuții de director economic, dnei. Marioara Mirea, auditor, pentru daune provocate societății prin prezentarea unor situații financiare care nu oferă certitudinea reflectării unei imagini fidele asupra poziției financiare și a performanțelor și în ceea ce privește asigurarea continuității activității, descărcarea de gestiune a administratorilor în funcție la data de 31.12.2017 etc.

ASF menționează că, în data de 26.04.2018, ora 16.50, pe site-ul operatorului de piață a fost publicat raportul curent privind hotărârile adoptate în ședințele AGOA și CA ale COMCM SA în data de 25.04.2018, asumate de către domnul Buzatu Florin Dănuț în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Autoritatea continuă: „În data de 26.04.2018 ora 11.24 a fost publicat pe site-ul operatorului de piață un raport curent, asumat de către dl. Ion Mârleneanu cu invocarea calității de Director General, conform căruia „în data de 26.04.2018, ora 12.00, în locul stabilit de convocatorul AGOA COMCM S.A., s-a prezentat un reprezentant al unui singur acționar care, potrivit legii, nu a îndeplinit condițiile legale de participare și în consecință, în conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv al societății, ședința AGOA la prima convocare nu a avut cvorumul necesar ținerii acesteia.”

În data de 27.04.2018 ora 12.10 a fost publicat pe site-ul operatorului de piață un raport curent, asumat de către dl. Ion Mârleneanu cu invocarea calității de Director General, conform căruia „In 26.04.2018, orele 12.00, s-a desfășurat Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor COMCM S.A., la a doua convocare, în Constanța, bdul. Aurel Vlaicu nr.144, clădire conducere, în prezența acționarilor societății prezenți direct și reprezentați, cu un număr de 98.656.100 acțiuni, reprezentând 41,7474 % din capitalul social (…)”.

În data de 04.05.2018 ora 18.41 a fost publicat pe site-ul operatorului de piață un raport curent, asumat de către dl. Ion Mârleneanu cu invocarea calității de Director General, conform căruia în aceeași dată a avut loc o ședință a Consiliului de Administrație”.

Potrivit ASF, întrucât AGOA convocată pentru data de 25/26.04.2018 s-a desfășurat în data de 25.04.2018, prin participarea acționarului majoritar SIF TRANSILVANIA avand o deținere de 56,7247% din capitalul social, prezidată de către președintele CA, dl. Buzatu Florin Dănuț, persoanele cu responsabilități în conducerea și derularea AGOA confirmând îndeplinirea condițiilor legale, în data de 26.04.2018 nu putea să se deruleze, cu respectarea prevederilor legale, AGOA COMCM SA la a doua convocare.

Astfel, ASF a constatat că informațiile comunicate prin rapoarte curente, publicate pe site-ul operatorului de piață și pe site-ul ASF, prin utilizarea Mecanismului Unic de Raportare (OAM), în datele de 26.04.2018, 27.04.2018 și 04.05.2018, asumate de către Ion Mârleneanu, cu invocarea calității de Director General, au fost de natură să lezeze dreptul la informare a investitorilor: „În condițiile prezentate și în conformitate cu cele asumate de către Președintele CA prin rapoartele curente din data de 26.04.2018, 27.04.2018 și 04.05.2018, dl. Ion Mârleneanu cu invocarea calității de Director General, a atestat fapte nereale („ședința AGOA la prima convocare nu a avut cvorumul necesar ținerii acesteia”) și a adus la cunoștința investitorilor ,,evenimente societare” derulate cu nerespectarea prevederilor legale incidente (derularea unei pretinse ședințe AGOA la a doua convocare etc.), în condițiile în care AGOA COMCM SA s-a derulat în data de 25.04.2018. Astfel, prin invocarea calității de Director General al COMCM SA, dl. Ion Mârleneanu a utilizat mecanismele specifice de informare a investitorilor și a comunicat informații de natură a induce în eroare investitorii în raport de hotărârile AGOA adoptate în data de 25.04.2018”.

În conformitate cu art. 46 alin. (4) din Legea nr. 24/2017, sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora.

În acţionariatul COMCM, pe lângă SIF3 Transilvania, figurează şi Constantin Frăţilă (cu 11.65%) şi Mihaela Frăţilă (cu 10%).

Constantin Frăţilă a avut numeroase conflicte cu Mihai Fercală, preşedintele executiv al SIF Transilvania, legate de conducerea SIF3, de COMCM, dar şi privind controlul Scut Constanţa, societate delistată în 2015.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021