Update articol:
Laurențiu Mitrache:

“Do ut des” sau Satisfacția contribuabililor privind utilizarea serviciilor oferite de către ANAF

Legea Societăților Comerciale 30/1991 Sursa Pixabay

Fostul bancher Laurențiu Mitrache ne-a transmis următorul material de opinie:

Grijulie și respectuoasă față de cetățenii contribuabili, Conducerea ANAF a inițiat o acțiune de evaluare a satisfacției contribuabililor privind utilizarea serviciilor de la distanță oferite de către ANAF (SPV, servicii electronice). În mod sigur doar modestia și timiditatea proverbiale au limitat evaluarea la utilizarea serviciilor de la distanță. Extinderea obiectivului evaluării la ansamblul serviciilor oferite de ANAF a fost, cel mai probabil, eliminată din start ca opțiune a investigației atât datorită inexistenței concurenței cât și intimei convingeri a Conducerii instituției că serviciile sale nu pot fi categorisite decât la superlativ!

Simplu cetățean, pensionar disciplinat și respectuos față de instituțiile statale am petrecut nenumărate ore în holurile ANAF București – Sector 1 având ambiția de a-mi plăti la timp toate obligațiile fiscale dublată de perseverență și ignorarea atitudinii autorițărilor slujbași de la ghișee, al căror profesionalism nu este pus în umbră decât de puternica personalitate a bodyguard-ului de serviciu, bun cunoscător al tipizatelor, documentelor necesare, specializării ghișeelor și, nu în ultimul rând, prețios indicator al serviciilor private de XEROX!

Din brumă de cultură juridică agonisită în lungii ani de învățare și serviciu, am reținut din dreptul român un principiu a cărui respectare ar fi un câștig pentru societate: “DO UT DES” (“Îți dau ca mi dai!”)

Crezând cu naivitate în acest principiu, am fost mai mult ca sigur că dacă îmi plătesc întotdeauna, integral și la timp obligațiile, ANAF nu va ezita să se comporte similar! Probabilitatea ca ANAF să îmi datoreze ceva tindea spre zero dar, așa cum se întâmplă de multe ori în viață, improbabilul s-a produs!

Plecarea înaintea termenului contractual a unui chiriaș a diminuat suma anuală anticipată a fi încasată și, evident, și obligația de plată a impozitului. Impozitul fiind plătit integral anticipat, la data de 04 noiembrie 2019 am depus la ANAF sector 1 (sediul din sos. București – Ploiești. Frumos sediu! Cine o fi proprietar și cât o fi chiria lunară?!) solicitarea însoțită de documentația justificativă în vederea restituirii sumelor achitate în plus de mine și de soția mea (nr. de înregistrare 80468 și 80470/04 noiembrie 2019).

Dezamăgirea a fost cruntă: adrese trimise repetat către ANAF și Președintele acesteia, Mirela Călugăreanu, către ministrul finanțelor, către ANAF sector 1, etc., vizite personale și situații umilitoare la sediile ANAF din sos. București Ploiești și din strada Londra… Nimic! Binevoitori apropiați mi-au sugerat să reiau petițiile apelând la intermedierea unor moaște, demers simplu având în vedere abundența acestora și succesul garantat, mărturie fiind cazurile relatate mai mult decât convingător de presă!

Dând curs cu oarece îndoială sugestiei (celor interesați le pot dezvălui așezământul bisericesc la care am apelat!) am fost mai mult decât plăcut surprins: pe 14 iulie am primit un mesaj e-mail care mi-a tăiat răsuflarea (nu într-atât încât ANAF să nu-mi mai datoreze nimic!):  “Urmare solicitării dvs. transmisă prin relații.publice.mb@mfinante.ro aducem la cunoștință următoarele:
-au fost verificate
situațiile fiscale atât pe numele dvs. cât și al soției. S-au efectuat compensarile prin care au fost acoperite debitele stabilite prin declarațiile unice existente la dată de azi. Urmare acestor compensări au rămas bani disponibili atât pe numele dvs. cât și al soției. Va rugăm ne comunicați dacă doriți virăm și acești bani în contul unic pentru a acoperi viitoare debite de plată sau doriți restituirea acestora. Menționăm pe numele dvs. au rămas 362 lei în contul venituri din chirii (plătiți eronat în contul vechi) iar pe numele soției au rămas 542 lei în contul venituri din chirii (plătiți eronat în contul vechi) . Dacă nu doriți compensarea acestora, în vederea restituirii rugăm ne comunicați modul în care doriți primiți banii: un cont bancar sau cu programare în trezorerie.                               .
Va mulțumim.  **** / ANAF”

M-am grăbit să răspund, precizând conturile pentru efectuarea restituirii sumelor. Rezultatul? Până azi, nimic. Ce compensări o fi efectuat ANAF ? Aveam datorii de care nu știam? De ce nu mi se virează sumele achitate în plus ? De ce….

Încercând să identific motivul exageratei discreții și inacțiunii ANAF, nu pot găsi decât două explicații: fie este vina mea, pentru că am solicitat sfintelor moaște sprijin pentru un răspuns (pe care l-am primit!) fără a preciza că doresc clarificări și banii (!) fie ANAF se află într-una din situațiile pentru care unii contribuabili sunt înscriși în “Lista Rușinii”. În acest context, îmi propun să revin cu o rugăciune concretă către amabila divinitate și, în caz de nereușită, să mă adresez Parchetului pentru a constata un abuz în serviciu sau să inițiez procedura de insolvență împotriva ANAF!

Evident, nu voi răspunde chestionarului de evaluare a satisfacției contribuabililor decât după… caz! Dacă nu cumva chiar rândurile de față pot fi un răspuns!

BVB | Știri BVB

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (30/09/2022)

Raport consolidat pentru semestrul I 2022

PATRIA BANK S.A. (PBK) (30/09/2022)

Modificari in conducerea societatii

SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA (BRK) (30/09/2022)

Autorizarea unui membru al Consiliului de Administratie

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (30/09/2022)

Alegere Presedinte CA si Comitete consultative