Update articol:
LISTA PRELIMINARA

Dragoș Neacșu și Marius Leonard Gherghina, candidați pentru boardul Electrica, pe lângă administratorii actuali

Dragoș Neacșu, membru în Consiliul Bursei de Valori București, și Marius Leonard Gherghina, expert în private equity, dar și în inginerie aerospațială, candidează pentru boardul Electrica, pe lângă administratorii actuali, conform listei preliminare publicate de companie, în vederea Adunării Generale a Acționarilor din 28 aprilie.

Atunci, acționarii vor decide alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Electrica, prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Pe lista de candidati sunt si actualii administratori: Dragoş Andrei, Iulian Cristian Bosoancă, Radu Mircea Florescu, Bogdan-George Iliescu, Gicu Iorga, Ramona Ungur, Valentin Radu.

Compania a transmis: “Referitor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2021, ora 10:00 (Ora Romaniei), care are ca punct pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), prin aplicarea metodei votului cumulativ, dorim sa informam actionarii asupra faptului ca Electrica a primit, in data de 12 aprilie 2021, primele propuneri pentru noi candidati pentru functiile de administrator. In conformitate cu prevederile convocatorului AGOA, lista preliminara cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al Societatii se afla la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro, sectiunea „Relatia cu investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”, la link-ul https://www.electrica.ro/investitori/adunarea-generala-a-actionarilor/aga2021/adunarea-generala-a-actionarilor-din-28-aprilie-2021/. Lista preliminara se actualizeaza periodic in masura in care se primesc noi propuneri, cel mult o data pe zi. Conform art. 19, lit. B (5), punctele (ii) si (iii) din Actul Constitutiv al Societatii, Comitetul de Nominalizare si Remunerare evalueaza corespunderea candidatilor la functia de administratori cu profilul Societatii, inclusiv cu criteriile de independenta si eligibilitate, si, in urma acestei evaluari, propune si recomanda lista finala de candidati. Lista finala se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15 aprilie 2021, ora 16:00 (ora Romaniei), la Registratura Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa www.electrica.ro sectiunea „Relatia cu investitorii > Adunarea Generala a Actionarilor”, la link-ul https://www.electrica.ro/investitori/adunarea-generala-aactionarilor/aga-2021/adunarea-generala-a-actionarilor-din-28-aprilie-2021/.”