Update articol:

Execuția bugetului general consolidat în primul trimestru – deficit de 5,5 miliarde de lei, respectiv 0,54% din PIB

Execuția bugetului general consolidat, conform datelor operative de execuție,
s-a încheiat pe primul trimestru al anului 2019 cu un deficit de 5,5 miliarde de lei,
respectiv 0,54% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor (MFP).

Veniturile bugetului general consolidat, sunt în sumă de 74,7 miliarde lei,
reprezentând 7,3% din PIB, comparativ cu 7% din PIB în anul 2018. Procentual,
veniturile au fost cu 12,5% mai mari, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a
anului precedent.
Se înregistrează creșteri comparativ cu primul trimestru al anului precedent în
cazul încasărilor din contribuții de asigurări (+21,9%), accize (+16,8%), TVA (+14,8).
Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea efectivului de
salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar și de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 14,8% față de realizările aceleiași perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 15,3 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 8%.
S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 16%
pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.
Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 3,8
miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 80,2 miliarde lei,
cu 13,2% mai mari față aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 25,7% mai mari față de cele realizate în primele
trei luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 18% față de primele trei luni ale
anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat.

Se înregistrează de asemenea creșterea cheltuielilor cu dobânzile cu 15,5%.
Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului
precedent cu 15%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creșterea nivelului
îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele
aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 4,9 miliarde lei.

BVBStiri BVB

MedLife S.A. (M) (16/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) (16/09/2021)

Modificare calendar financiar 2021