Update articol:

Executivul european propune norme revizuite privind infrastructura energetică transfrontalieră, în concordanţă cu Pactul verde european

sursa Facebook. Comisia Europeana
Comisia Europeană a adoptat marţi o propunere de revizuire a normelor UE privind reţelele transeuropene de energie (Regulamentul TEN-E), în scopul de a sprijini mai bine modernizarea infrastructurii energetice transfrontaliere europene şi al îndeplinirii obiectivelor Pactului verde european.

Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, pentru ca Europa să avanseze pe calea către o economie neutră din punct de vedere climatic, bazată pe energie curată, este nevoie de o infrastructură nouă, adaptată la noi tehnologii. Politica TEN-E sprijină această transformare prin proiecte de interes comun (PIC), care trebuie să contribuie la atingerea ţintelor UE pentru 2030 de reducere a emisiilor şi a neutralităţii climatice până în 2050. Regulamentul revizuit va continua să asigure că noile proiecte răspund obiectivelor de integrare a pieţei, competitivitate şi siguranţă a alimentării cu energie.

Noul Regulament TEN-E va contribui la realizarea obiectivelor UE de reducere a emisiilor prin promovarea integrării surselor regenerabile de energie şi a noilor tehnologii de generare a energiei curate în sistemul energetic. Regulamentul va continua să conecteze regiunile actualmente izolate de pieţele energetice europene, să consolideze interconectările transfrontaliere existente şi să promoveze cooperarea cu ţările partenere. Va contribui de asemenea la realizarea în timp util a infrastructurii transfrontaliere prin propunerea unor modalităţi de simplificare şi accelerare a procedurilor de obţinere a licenţelor şi autorizaţiilor.

Propunerea Comisiei include: o obligaţie, pentru toate proiectele, de a îndeplini criterii obligatorii de durabilitate şi de a urma principiul “de a nu face rău” înscris în Pactul verde; o actualizare a categoriilor de infrastructură eligibile pentru sprijin prin intermediul politicii TEN-E, punându-se capăt sprijinului acordat infrastructurii pentru petrol şi gaze naturale; un nou accent pus pe reţelele electrice offshore, cu dispoziţii care prevăd facilitarea unei planificări şi a unei implementări mai integrate a infrastructurii pe uscat şi offshore prin introducerea ghişeului unic offshore şi un nou accent pus pe infrastructura pe bază de hidrogen, incluzând transportul şi anumite tipuri de electrolizori.

De asemenea, sunt norme actualizate pentru promovarea utilizării reţelelor electrice inteligente, în scopul de a se facilita electrificarea rapidă şi extinderea generării de energie din surse regenerabile; dispoziţii noi privind investiţiile în reţele inteligente pentru integrarea gazelor curate (precum biogazul şi hidrogenul verde) în reţelele existente; o atenţie susţinută acordată modernizării reţelelor electrice şi stocării energiei electrice, precum şi reţelelor de transport al carbonului; dispoziţii noi privind sprijinul pentru proiecte care conectează UE cu ţări terţe (proiecte de interes comun sau PIC) care demonstrează avantajul şi contribuţia reciprocă la realizarea obiectivelor globale ale Uniunii în materie de energie şi climă în ceea ce priveşte siguranţa alimentării cu energie şi decarbonizarea.

În plus, propunerea include un cadru de guvernanţă revizuit menit să consolideze procesul de planificare a infrastructurii şi să se asigure că acesta este aliniat cu obiectivele climatice şi cu principiile noastre legate de integrarea sistemului energetic, printr-o mai mare implicare a părţilor interesate de-a lungul întregului proces, un rol consolidat al Agenţiei UE pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) şi o mai bună supraveghere din partea Comisiei; măsuri de simplificare a procedurilor administrative, accelerându-se implementarea proiectelor, reducându-se procedurile de obţinere a licenţelor pentru PIC pentru a se evita înregistrarea de întârzieri legate de proiecte care facilitează tranziţia energetică şi consolidându-se transparenţa şi participarea la consultări.

Regulamentul privind reţelele transeuropene de energie (TEN-E), adoptat în 2013, prevede norme privind dezvoltarea şi interoperabilitatea în timp util a reţelelor transeuropene de energie. Regulamentul a contribuit la realizarea obiectivelor politicii energetice a UE: asigurarea funcţionării pieţei interne a energiei şi garantarea siguranţei alimentării cu energie în Uniune; promovarea eficienţei energetice şi a economiei de energie, precum şi dezvoltarea unor forme noi şi regenerabile de energie şi promovarea interconectării reţelelor energetice.

Punerea în aplicare a Regulamentului TEN-E şi a PIC în toate regiunile a intensificat interconectările energetice în întreaga UE. Aceasta a contribuit la eliminarea izolării statelor membre, îmbunătăţind integrarea pieţei şi convergenţa preţurilor în Europa.

“A sosit momentul să investim în infrastructura energetică a viitorului. Datorită normelor revizuite privind TEN-E, tehnologiile curate vor putea fi conectate la sistemul nostru energetic – inclusiv energia eoliană offshore şi cea pe bază de hidrogen. Trebuie să realizăm acum modernizările necesare pentru a îndeplini obiectivul Pactului verde referitor la neutralitatea climatică până în 2050”, a afirmat vicepreşedintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans.

La rândul său, comisarul pentru energie, Kadri Simson, a declarat: “Actualul cadru TEN-E a fost esenţial pentru crearea unei veritabile pieţe unice a energiei, făcând-o să fie mai bine integrată, mai competitivă şi mai sigură. Pentru a ne realiza obiectivele climatice ambiţioase trebuie însă să ne concentrăm mai mult pe durabilitate şi pe noile tehnologii curate. Iată de ce propunerea noastră acordă prioritate reţelelor electrice, energiei offshore şi gazelor din surse regenerabile, în vreme ce infrastructura pentru petrol şi gaze naturale nu va mai fi eligibilă pentru sprijin”.

BVBStiri BVB

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (22/01/2021)

Notificare prag detineri/vot >5%

DEUTSCHE BANK TURBO LONG 0.10/7/7.5 (EBDBKTL29) (22/01/2021)

Notificare Erste Group Bank AG - Certificatul EBDBKTL29 este sold-out

UAMT S.A. (UAM) (22/01/2021)

Hotarari AGA E 22.01.2021