Update articol:

Florin Barbu, fost şef ANIF şi candidat PSD la alegerile parlamentare, atenţionează: Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, un real ajutor pentru comunitățile din mediul rural, va fi stopat în 2021

* Emil DRĂGHICI, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România: Blocarea finanțărilor pentru lucrările derulate la nivelul sectoarelor cadastrale duce la pierderea a aproximativ 1,5 milioane de imobile anual, care ar putea fi aduse în sistemul național de cadastru și carte funciară și nu ar depăși, ca și costuri, valoarea de 40 milioane euro/an

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, un real ajutor pentru comunitățile din mediul rural, va fi stopat în 2021, anunţă Florin Barbu, fost şef al  Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), actualmente candidat la alegerile parlamentare din partea PSD. 

Acesta a scris pe Facebook: “Început în 2015, în timpul Guvernării PSD, Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a fost un real ajutor pentru comunitățile din mediul rural.
După 5 ani de la demararea acestui program, în 2020, se înregistrează o scădere a numărului de imobile cadastrate, iar din 2021, acest program va fi stopat.
DE CE?
Raspunsul evident este că Guvernul PNL nu dorește dezvoltarea unitară a României, adică nu dă nicio o șansă comunităților din mediul rural.
Programul Național de Cadastru și Carte Funciară a avut o finanțare europeană de 300 milioane de euro, bani care au fost alocați pentru 600 de unități administrativ teritoriale. Până acum au fost atribuite contracte pentru 100 de UAT-uri.
S-au organizat mai multe licitații, dar din cauza documentațiilor prost întocmite, contractele nu au fost adjudecate.
CE ÎNSEAMNĂ CADASTRAREA PENTRU COMUNITĂȚILE LOCALE?
Acest program este un ajutor atât pentru fermieri, cât și pentru cetățenii care au venituri mici și care nu pot suporta costurile cadastrului și a întocmirii cărților funciare.
Se va stabili corect baza de impozitare pentru impozitul pe construcții și impozitul pe teren la nivelul fiecărei localități.
Se vor debloca tranzacțiile cu terenurile și imobilele existente în extravilan pentru că, dacă terenurile nu sunt intabulate și parcelate, este imposibilă întocmirea contactelor de vanzare- cumpărare.
Se vor finaliza Legile Proprietății și se vor degreva instanțele de judecată de procesele aflate pe rol, având ca obiect constatarea vânzării- cumpărării terenurilor aflate în extrravilan
Se va accelera comasarea exploatațiilor agricole.
Se va facilita accesul fermierilor mici la subvenții prin evitarea supradeclararilor la APIA.
Existând o evidență clară a terenurilor, investitorilor le va fi mult mai ușor să înceapă și să dezvolte afaceri în zonele rurale.
Veniturile ANCPI și, implicit, veniturile bugetului de stat vor crește și se va putea creea o bază de date a tuturor proprietăților din România.
CUM ESTE POSIBIL SĂ NU MAI FIE FINANȚAT PROGRAMUL NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ?
Guvernul PNL trebuie să ofere rapid o explicație!
Acest program trebuie să continue!
Este datoria Guvernului să aibă grijă de toți cetățenii și să le ofere siguranță!”

Şi Emil DRĂGHICI, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, spune că înregistrarea sistematică în sistemul de cadastru și carte funciară a proprietăților s-a dorit a fi rampa necesară pentru a genera o evoluție rapidă și constantă în dezvoltare rurală, dezvoltare industrială, elaborare și construire de mari proiecte de infrastructură, implementare de strategii de dezvoltare durabilă, investiții în agricultură.

Acesta a precizat: “Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF) a început în 2015, derularea lui fiind aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015.

Scopul Programului național constă în înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară – potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr..294/2015.

Sumele necesare finanțării activității de înregistrare sistematică contractată de administratorii domeniului public și/sau privat al statului se aprobă de Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în limita bugetului aprobat, de la o poziție distinctă de transferuri, și constituie sursa de finanțare a acestei activități (…) – art. 2 alin. (9) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Implementarea Programului Național, în temeiul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023, cu modificările și completările ulterioare, are rolul de a pune în aplicare principiile constituționale referitoare la apărarea proprietății publice și private de către statul român, asigurând înscrierea domeniului public și privat al acestuia și având rolul de a stabili o bază reală de impozitare a imobilelor.

Derularea PNCCF se realizează fie la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, fie la nivel de sector cadastral, astfel:
 Prin lucrări contractate de către ANCPI sau de către primării, derularea lucrărilor făcându-se fie la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, fie la nivelul sectorului cadastral;
 Prin finanțare din fonduri externe nerambursabile, prin proiectul major inclus în Axa prioritară 11 din Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

Programul Operațional Regional (POR) beneficiază de o finanțare de aproximativ 300 mil. euro, bani care au fost alocați pentru 660 de unități administrativ-teritoriale.

Regretabil este că, până acum, în urma repetatelor licitații organizate nu au fost atribuite contracte decât pentru aproximativ 100 de unități administrativ-teritoriale.

Motivul pentru care contractele nu au fost adjudecate pornește de la proasta bugetare a valorilor contractuale – unitatea de măsura folosită fiind hectarul, în condițiile în care, indiferent de suprafața înscrisă, rezultă imobile.

Exemplu: prețul de pornire este de 135 lei + TVA/ha, astfel că sunt loturi la care prețul per imobil ajunge la 1.500 lei, în timp ce la alte loturi prețul a pornit de la 50 lei per imobil. Acest lucru se datorează aplicării neunitare a legilor fondului funciar pe teritoriul țării, ceea ce a dus la fragmentarea proprietăților, existând astfel proprietăți de 1.000 m2 în extravilan, dar și de zeci de hectare.

Această abordare a cadastrului general, dar și termenele mari de execuție facilitează
participarea la aceste licitații doar a firmelor ce dispun de cash-flow.
În cazul cadastrului sistematic pe sectoare, plata se face per imobil, prețul pornind de la 84 lei și putând ajunge până la 184,08 lei, existând 4 grupe de preț în funcție de specificitatea terenului unității administrativ-teritoriale respective.

În urma unei analize făcute în baza lucrărilor realizate până acum, s-a constatat că cele derulate la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale nu sunt la fel de eficiente ca cele derulate la nivelul sectoarelor.
Astfel, analizând datele din ultimii doi ani putem observa că numărul de imobile înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, provenite din lucrările derulate la nivelul sectoarelor cadastrale este considerabil mai mare față de cele provenite din lucrările derulate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Luând în calcul aceste date, constatăm că blocarea finanțărilor pentru lucrările derulate la nivelul sectoarelor cadastrale duce la pierderea a aproximativ 1,5 milioane de imobile anual, care ar putea fi aduse în sistemul național de cadastru și carte funciară și nu ar depăși, ca și costuri, valoarea de 40 milioane euro/an.
De asemenea, acest lucru are impact și asupra subvențiilor ce ar putea fi încasate de fermieri de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), cele 1,5 milioane de imobile însumând aproximativ 1,2 ha și o valoare a subvenției de aproximativ 195 milioane euro anual. Lucru inacceptabil, având în vedere că PNCCF s-a dorit a fi un sprijin real pentru fermieri, tocmai prin intabularea cu
prioritate a suprafețelor agricole ce beneficiază de subvenții de la APIA.
Totodată, blocarea acestui program de derulare a lucrărilor de înregistrare sistematică în sistemul de cadastru și carte funciară pe sectoare duce și la blocarea dreptului de proprietate – garantat de Constituție – deoarece sunt județe, precum Buzău, în care legile proprietății nu au fost finalizate cu emiterea titlurilor de proprietate. Iar, prin derularea PNCCF tocmai acest lucru se dorește a fi
reglementat.

Finalizarea până în 2023 – termenul asumat de ANCPI – a lucrărilor de înregistrare sistematică în sistemul de cadastru și carte funciară ar rezolva:

1. Stabilirea corectă a bazei de impozitare pentru impozitul pe construcții și impozitul pe teren la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.
Din statistica deținută de noi, din 100% imobilele deja intabulate în cadrul cadastrului sporadic, s-a constatat la nivelul localităților faptul că aproximativ 40% din imobile au în realitate o suprafață de teren și o suprafață construită cu peste 50% în plus față de ceea ce este înregistrat la rolul fiscal –constatarea a fost făcută în urma măsurătorilor.
2. Deblocarea tranzacțiilor imobiliare a terenurilor existente în extravilan.
În momentul de față, din lipsa existenței proiectelor parcelare și a intabulărilor terenurilor aflate în extravilan, este imposibilă întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare.
3. Finalizarea Legilor proprietății.
În momentul de față, Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în județul Buzău, nu este finalizată, fiind comune întregi care nu au emise titluri de proprietate decât într-un procent de 10%. De exemplu, comuna Murgești, comuna Cătina, comuna Topliceni.
4. Degrevarea instanțelor de judecată de procesele aflate pe rol având ca obiect
constatarea vânzării-cumpărării de terenuri aflate în extravilan.
În momentul de față, ca practică, lipsa cadastrului general pe extravilan, face ca perfectarea actelor să se facă pe baza unei sentințe judecătorești și nu cum ar fi normal, adică în baza unui contract de vânzare-cumpărare în formă autentică.
5. Accelerarea comasării exploatațiilor agricole.
Odată cu finalizarea cadastrului general pe extravilan este posibilă demararea procedurilor de comasare a terenurilor în vederea creării de exploatații medii și mari.
6. Ușurarea accesului la subvenții pentru fermierii mici prin evitarea supra-declarărilor la APIA – fapt care duce la pierderea sau diminuarea anumitor subvenții pe care aceștia au dreptul să le încaseze.
7. Atragerea de investiții în zonă prin faptul că va exista o evidență clară a terenurilor. În momentul de față, din experiența noastră, mulți dintre investitori renunță la a mai face investiții, din cauza faptului că, clarificarea juridică a terenurilor poate dura și până la 1 an.

8. Creșterea veniturilor din încasări pentru ANCPI și implicit creșterea veniturilor la bugetul de stat.
9. Clarificarea situației juridice a terenurilor pentru fiecare persoană fizică în parte.
În momentul de față, peste 80% din terenuri, figurează la rolul fiscal, ca și proprietar autorul (cel care la momentul emiterii actului de proprietate avea dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate). Lipsa cadastrului general împiedică întocmirea certificatelor de moștenitor, îi împiedică pe actualii proprietari să beneficieze de anumite drepturi, aceștia neputând face dovada printr-un înscris a
dreptului de proprietate.
10. Crearea unei baze de date utile pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, bănci, organe de cercetare penală, administrațiile locale sau pentru orice persoană interesată”.

BVBStiri BVB

ROMCARBON SA (ROCE) (07/05/2021)

Contracte cu valoare peste 10% din cifra de afaceri

E-mini S&P 500 TURBO SHORT 0.01/4,400/4,300 (EBSPTS46) (07/05/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 10 si 11 Mai 2021

E-mini S&P 500 TURBO SHORT 0.01/4,400/4,300 (EBSPTS46) (07/05/2021)

Suspendare tranzactionare - 17:12 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera