Update articol:

Fondul Proprietatea – profit de 950 milioane de lei, în primele nouă luni ale acestui an

Fondul Proprietatea a înregistrat un profit de 950 milioane de lei, în primele nouă luni ale acestui an, faţă de 906,4 milioane de lei în perioada similară din 2017.

În trimestrul al treilea, FP a avut un profit de 160,4 milioane de lei, faţă de 197,1 milioane de lei în trimestrul trei 2017.

Principalii factori care au contribuit la profitul înregistrat în primele nouă luni ale anului 2018 au fost, potrivit informaţiilor transmise de FP,  venitul brut din dividende și modificarea netă pozitivă a valorii juste aferente participaţiilor clasificate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în principal aferentă OMV Petrom SA, ca urmare a evoluţiei pozitive a preţului acţiunii acestei companii în cursul perioadei (creștere de 25,4%).

Capitalurile proprii au fost de 9.895,5 milioane lei la 30 septembrie 2018 (30 iunie 2018: 9.781,0 milioane Lei) și au scăzut cu 8,3% comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2017 de 10.790,2 milioane Lei.

Fondul Proprietatea a raportat la 28 septembrie 2018 o valoare a activului net de 9.895,7 milioane lei și o valoare a activului net pe acţiune („VAN pe acţiune”) de 1,3546 Lei (un randament total pozitiv al VAN pe acțiune de 1,9% comparativ cu 29 iunie 2018).
În trimestrul încheiat la 30 septembrie 2018, BVB a avut o performanţă mai scăzută în comparație cu cele mai mari pieţe din Europa Centrală, atât în monedă locală, cât şi în echivalent EUR, aşa cum se poate vedea mai jos:

 

La 28 septembrie 2018, discountul preţului acţiunii Fondului faţă de VAN a fost de 31,3%, pe baza VAN la aceeași dată. În cursul trimestrului al treilea din 2018, discountul calculat conform Declarației de Politică Investițională a variat între 29,7% și 34,4%.

 

În data de 20 august Fondul a anunțat că Elliott Associates a transmis o informare privind dețineri sub 5% din totalul drepturilor de vot în Fond. Conform informării, la data de 20 august 2018 deținerile cumulate (acțiuni și GDR-uri) ale Elliott Associates reprezentau 2,42% din capitalul social subscris al Fondului și 221.975.459 drepturi de vot, reprezentând 3,02% din numărul total de drepturi de vot în Fondul Proprietatea la 31 iulie 2018. În data de 21 septembrie Fondul a anunțat că Anchorage Capital Group LLC (AIO V (Ireland) Finance Designated Activity Company și AIO VI (Ireland) Finance Designated Activity Company) a transmis o informare privind dețineri peste 5% din totalul drepturilor de vot în Fond. Conform informării, la data de 19 septembrie 2018, deținerile combinate (acțiuni și GDR-uri) ale Anchorage Capital Group LLC reprezentau 6,69% din numărul total de drepturi de vot.

 

 

 

 

 

BVBStiri BVB

BRK Dow Turbo Short 34550 (BKDOWTSC2) (07/05/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 10 si 11 Mai 2021

EVERGENT INVESTMENTS S.A. (EVER) (07/05/2021)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 27.04.2021 - 06.05.2021

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (07/05/2021)

Hotarari AGOA si AGEA 07.05.2021

RAIFFEISEN BANK - OBLIGATIUNI 2029 (RBRO29) (07/05/2021)

Rezultate financiare trimestrul 1 2021

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (07/05/2021)

Prelungire suspendare Notificare de reziliere Contract CTE Iernut