Update articol:
REZULTATE PRELIMINARE

Grupul BVB a obținut un profit de 10,20 milioane lei, în 2018, în scădere cu 31%

BVB a înregistrat cheltuieli cu servicii de consultanță de 0,98 milioane lei, pentru proiectul CCP
Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor cu acțiuni a crescut anul trecut cu 5%

Profitul net consolidat preliminar al anului 2018 al Grupului Bursa de Valori București (BVB) a atins nivelul de 10,20 milioane lei, în scădere cu 31% comparativ cu anul anterior, acesta fiind obținut în proporție de 81% din segmentul de tranzacționare al Grupului, potrivit raportului financiar publicat astăzi.

Profitul preliminar atribuibil acționarilor societății mamă a fost de 9,74 mil. lei (12 luni 2017: 14,20 mil. lei).

BVB precizează că fără a lua în calcul impactul fuziunii BVB-SIBEX din anul 2017 și efectul cheltuielii aferente Proiectului CCP, profitul net consolidat al Grupului în anul 2018, de 11,18 mil. lei, a crescut cu 8% comparativ cu valoarea de 10,34 mil. lei aferentă anului 2017 (ajustată pentru eliminarea impactului fuziunii).

Pe parcursul anului 2018 Grupul BVB a înregistrat venituri operaționale consolidate de peste 39,82 mil. lei (12 luni 2017: 38,06 mil. lei), o creștere cu 5% față de perioada similară a anului anterior, variație determinată de avansul segmentelor de tranzacționare, post-tranzactionare și registru, cât și de scăderea înregistrată de segmentul Servicii FCI și alte servicii. Veniturile generate de BVB, reprezentând segmentul de tranzacționare al Grupului, în anul 2018 au fost de 23,93 mil. lei (excluzând tranzacțiile intra-grup), în creștere cu 3% față de anul 2017 (12 luni 2017: 23,35 mil. lei), pe fondul creșterii valorilor tranzacționate.

Anul trecut, cheltuielile operaționale consolidate ale Grupului au crescut cu 7% de la 28,82 mil. lei la 30,95 mil. lei, generând combinat o scădere cu 4% a profitului operațional preliminar până la 8,87 mil. lei (12 luni 2017: 9,24 mil. lei), ceea ce corespunde unei marje operaționale de 22%. Creșterea cheltuielilor operaționale a fost determinată în cea mai mare măsură de creșterea cheltuielilor prestate de terți cu 45%, respectiv 1,30 mil. lei.

Ca urmare a transpunerii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor BVB din 16 aprilie 2018, de inițiere a demersurilor pentru înființarea contrapărţii centrale (Proiect CCP), BVB a contractat și a înregistrat cheltuieli cu servicii de consultanță și asistență pentru înființarea unei noi filiale în vederea autorizării și funcționarii ca și Contraparte Centrală, în valoare de 0,98 mil. lei., reprezentând cheltuieli extraordinare („one-off’) aferente Proiectului CCP.

BVB notează că intenționează să refactureze, pe parcursul anul 2019, aceste cheltuieli către noua filială, a cărei înființare a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor BVB din 29 ianuarie 2019, în baza Planului de afaceri al CCP prezentat de către conducerea BVB, şi implicit să înregistreze un venit egal cu cheltuiala de 0,98 mil. lei.

Valoarea medie zilnică a tranzacțiilor cu acțiuni a crescut anul trecut cu 5% în echivalent lei și a depășit 45 de mil. lei (circa 10 mil. euro) pe parcursul anului 2018, timp în care valoarea totală de tranzacționare cu toate tipurile de instrumente financiare a crescut cu 2% și a depășit 14 mld. lei (circa 3 mld. euro).

Compania precizează că până la jumătatea lunii decembrie 2018, Bursa de Valori București (BVB) a fost una dintre cele mai performante piețe din regiune, însă a încheiat anul 2018 cu o scădere de 4,77% a indicelui BET, principalul indice al pieței de capital locale care include cele mai tranzacționate 15 companii: “Trendul puternic descrescător a fost declanșat pe 19 decembrie 2018, când au apărut informații referitoare la taxarea suplimentară pe sectoarele bancar, energie și telecomunicații, și modificarea Pilonului II, moment în care indicele de referință BET a scăzut cu 11,21%, ștergând într-o singură zi toată creșterea înregistrată până atunci în tot anul 2018 de piața de capital locală. Între valorile existente anterior acestei date, respectiv 18 decembrie, și ultima ședință de tranzacționare din 2018, respectiv 31 decembrie, indicele principal al pieței de capital înregistra o scădere de 12%. La finalul anului trecut, doar cei doi indici de tip total return, care includ și dividendele, au reușit să se mențină în teritoriu pozitiv. Indicele BET-TR, care include și dividendele acordate de companiile din BET, a înregistrat cel mai mare avans de 4,3%”.