Update articol:

Grupul Electrica recunoaşte, atât pe IFRS-EU cât și pe OMFP 2844/2016, active/venituri aferente ca urmare a diferenței suplimentare de CPT pentru filiala de distribuție (Explicaţii Electrica)

Grupul Electrica recunoaşte, atât pe IFRS-EU cât și pe OMFP 2844/2016, active/venituri aferente ca urmare a diferenței suplimentare de CPT pentru filiala de distribuție, impactul net în profitul perioadei fiind același în ambele seturi de situații financiare anuale consolidate, în timp ce în poziția financiară a Grupului, pe OMFP 2844/2016, este recunoscut un activ intangibil, iar pe IFRS-EU este recunoscut un activ financiar (împărțit pe termen lung/termen scurt conform recuperării costurilor suplimentare cu CPT în tarife), ambele active având aceeași valoare netă reflectată în situațiile financiare anuale consolidate, astfel că valorile sunt comparabile pe ambele seturi pentru principalii indicatorii financiari ai Grupului Electrica, potrivit informaţiilor transmise BVB de către Electrica.

Electrica a publicat explicaţii privind diferențele între Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare și Situațiile Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare (IFRS-EU).

Societatea Energetică Electrica SA anunță publicarea situațiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare (IFRS-EU), după ce pe data de 7 martie 2023 a publicat situațiile financiare anuale consolidate întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Până la 31 decembrie 2021, situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 au fost echivalente cu IFRS-UE.

Începând cu 31 decembrie 2022, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 3900/2022, a fost prevăzută o nouă clauză referitoare la conturile de reglementare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare ale rețelei de consum propriu tehnologic (“CPT”) pentru costurile efective cu energia față de prețurile ANRE ex-ante recunoscute în tarifele de distribuție, prin constituirea unor active intangibile pentru aceste cheltuieli suplimentare. Această amendare a reglementărilor financiare ale OMFP 2900/2022, a fost decisă ca urmare a contextului prețurilor la energie electrică din anul 2022, ceea ce a determinat că ANRE să emită pentru operatorii de distribuție o nouă metodologie cu privire la costurile suplimentare cu CPT în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023. Calculul sumelor capitalizate se realizează cu respectarea legislației specifice entităților care fac obiectul OUG 119/2022, cu completările și modificările ulterioare. Conform reglementărilor ANRE, costurile capitalizate ale imobilizarilor necorporale se înregistrează în evidența contabilă și deci în situațiile financiare anuale conform instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor. ANRE va determina sumele anuale recunoscute ale costurilor capitalizate pe baza cantităților și prețurilor recunoscute pentru CPT.

Astfel, în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare, Grupul a înregistrat active necorporale în suma de 951,6 milioane RON, în corespondență cu venituri din producția de imobilizari necorporale în suma de 989,3 milioane RON și amortizare aferentă activelor necorporale constituite până la dată de 31.12.2022 în suma de 37,3 milioane RON. Veniturile din producția de imobilizari necorporale reprezintă consumul propriu tehnologic suplimentar calculat că diferența dintre costul net cu achiziția și costul consumului propriu tehnologic inclus în tariful de reglementare, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022.

În setul de situații financiare consolidate conform IFRS-UE, aceste cheltuieli au un alt tratament financiar aplicabil, în baza amendarii contractelor de concesiune cu privire la recunoașterea costurilor adiționale (costurile efective vs recunoscute ex-ante în tarife) cu achiziția de energie electrică pentru acoperirea CPT pentru segmentul de distribuție. La data de 20 ianuarie 2023, Ministerul Energiei, în calitate de concedent, a modificat contractul de concesiune cu Grupul Electrica pentru segmentul de distribuție pentru a reflecta că, în cazul terminării anticipate a contractului de concesiune, din orice motiv, noul concesionar ar rambursa Grupului valoarea actuală a costurilor cu achiziționarea de energie electrică pentru consum tehnologic propriu comparativ cu costurile incluse în tarifele reglementate Pe baza modificărilor contractelor de concesiune, costul suplimentar de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic propriu al operatorilor de distribuție  este recunoscut că activ financiar (activ garantat) – parte a contractului de concesiune. Aceste sume sunt garantate prin contractul de concesiune, care a fost amendat în baza prevederilor legale. Activele financiare rezultate sunt prezentate în situațiile financiare consolidate la valoarea justă determinată ca valoarea actualizată netă a costurilor suplimentare cu achiziția de energie electrică suportate de către filiala de distribuție pentru CPT.

Astfel, în cadrul situațiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană cu modificările ulterioare (IFRS-EU), Grupul a înregistrat atât un activ financiar cât și venituri corespondente din recunoașterea inițială a imobilizarilor financiare aferente acordurilor de concesiune în suma de 951,6 milioane RON, reprezentând valoarea pe care o are de recuperat cu privire la CPT suplimentar calculat ca diferență dintre costul net cu achiziția CPT și costul CPT inclus în tariful reglementat recunoscut de către ANRE, pentru perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2022, cum se precizează de altfel în actul adițional la contractul de concesiune încheiat între filiala de distribuție a Grupului (Distribuție Energie Electrică România SA “DEER”) cu Ministerul Energiei. Deoarece toate faptele și circumstanțele erau disponibile la 31 decembrie 2022, Grupul a contabilizat aceste modificări ca un evenimentul de ajustare ulterior pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 și a recunoscut un activ financiar pentru valoarea CPT-ului suplimentar de recuperat.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out